Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí - odborné vedení provádění stavby - webinář

Stavbyvedoucí - odborné vedení provádění stavby - webinář

ANOTACE: Je definováno postavení stavbyvedoucího ve vazbě na jeho poslání stanovené stavebním zákonem - zajištění "vybrané činnosti ve stavebnictví". Toto výchozí ustanovení se váže na další právní požadavky, jejichž plnění v reálu není zcela jednoznačně prokazováno. Na řešení tohoto stavu je zaměřena první část semináře.

Druhá část semináře je zaměřena na odpovědnosti a povinnosti stavbyvedoucího dané právními požadavky i uzavřenou smlouvou na provedení díla - stavby.

Obsahem třetí části semináře jsou možné podmínky úspěšnosti činnosti stavbyvedoucího v konkrétních postupech při realizaci stavby a v součinnosti s jeho partnery, především TDS, ADP a Koordinátor BOZP.

PROGRAM:

 1. Výstavbový proces, postavení stavbyvedoucího, oprávnění k výkonu stavbyvedoucího
 2. Přehled a charakteristika základních právních předpisů v činnosti stavbyvedoucího
 3. Osobní odpovědnost stavbyvedoucího v plnění povinností daných veřejným i soukromým právem
 4. Stavbyvedoucí - vedoucí zaměstnanec zhotovitele stavby
 5. Konkrétní povinnosti stavbyvedoucího dané stavebním zákonem
 6. Stavbyvedoucí a řízení BOZP při realizaci stavby
 7. Vedení záznamové dokumentace v průběhu realizace stavby

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor ve stavebnictví

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 10. 05. 2022 od 10:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 •  Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 09. 05. 2022 v 15:00 hodin.

 

Termín
Celková kapacita
300
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402226 Stanislav Vinš
2 1007243 Ing. Radim Švajda
3 0102494 Ing. Tomáš Čihák
4 0401822 Martin Šána
5 0401805 Radek Doskočil
6 1102596 Ing. František Fiala
7 0014858 Ing. Miroslav Slabý
8 0701644 Roman Vomáčka
9 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
10 1103822 Ing. František Čech
11 0014607 Vít Kodeš DiS.
12 0402156 Miroslav Bednář
13 0401726 Jiří Bauer
14 0401252 Jiří Martinec
15 0401971 Vladimír Jehlička DiS.
16 0400864 Ing. Karel Pabišta
17 0402102 Jiří Faltýnek
18 0401201 Gustav Brix
19 0402554 Ing. Jiří Kopal
20 0401469 Ing. Zdislav Mazur
21 0402318 Ing. Tomáš Bravený
22 0402236 Ing. Martin Milerski
23 0402431 Jan Bigar
24 0401803 Ing. Marie Sýkorová
25 0300500 Pavel Žižka
26 0400316 Ing. Josef Paul
27 0402284 Ing. Libor Tvrdek
28 0401677 Vít Damašek
29 0402602 Ing. Jan Bičovský
30 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
31 0402603 Muhamed Noshdar
32 0401459 Ing. Tomáš Macas
33 0401305 Ing. Josef Kastner
34 0401801 Ing. Renáta Drozdová Frantová
35 0400905 Ing. Milan Spurný
36 0402158 Petr Suchánek
37 0402162 Ing. Blanka Všetečková
38 0402096 Petr Hanzl
39 0402551 Lukáš Klaus
40 0402335 Roman Koubek
41 0402615 Ing. Filip Kail
42 0300946 Roman Moravec
43 0400436 Ing. Jiří Rous
44 0402108 Radek Smetana
45 0402516 Tomáš Roža
46 0402508 Ing. Jan Jelínek
47 0402571 Jan Čapek
48 0402064 Ing. Michal Dvořák
49 0401828 Oleg Malý
50 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
51 0402582 Václav Jareš
52 0402051 Ing. Radek Hynek
53 0402362 Ing. Petr Pultar
54 0402606 Ing. Filip Augusta
55 0402600 Daniel Lipert
56 0400256 Ing. Jan Mandičák
57 0401818 Marcela Zmatlíková
58 0401079 Miroslav Oberreiter
59 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
60 0402228 Zbyněk Hořejší DiS.
61 0401739 Jaroslav Pokorný
62 0402190 Lukáš Slavík
63 0401926 Ing. Ivo Šrámek
64 0402395 Pavel Moravszki
65 0402394 Martin Vostřel
66 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
67 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
68 0401119 Pavel Košťál
69 0401639 Ing. Jiří Makarius
70 0402546 Richard Wenzel
71 0402506 Timofej Larin
72 0401599 Ing. Jaroslav Horák
73 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
74 0401247 Ing. Martin Bergmann
75 0401625 Ing. Jan Lenner
76 0400412 Ing. Robert Gennert
77 0400354 Ing. František Podliska
78 0402487 Pavel Tomáš
79 0401086 Jiří Ihnaťuk
80 0400837 Ing. Ivan Pavliš
81 0402588 Michal Bund
82 0402345 Martin Rynda
83 0008278 Bohumil Bartuněk
84 0402460 Mgr. Tomáš Studenovský
85 0601652 Ing. Monika Kopecká
86 0100965 Vladimír Bendl
87 1005488 Vladimír Kotačka
88 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
89 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
90 0014795 Jan Kopčík
91 1301408 Ing. Pavel Soukup
92 1104330 Miloš Mohač
93 0202381 Jiří Koudela
94 1104019 Pavel Norek
95 0012232 Marek Varga
96 0700898 Jiří Volf
97 0402499 Miroslav Gintner
98 3000108 Ing. Richard Gábor
99 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
100 1104256 Václav Veselík
101 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
102 0009507 Antonín Ballada
103 0402427 Pavel Prchal
104 0201204 Ing. Miroslav Duchek
105 0010293 Petr Pospíchal
106 0701008 Jadrana Marešová
107 1102431 Ing. Pavla Štábová
108 0201919 Miroslav Valenta
109 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
110 1007248 Ing. Slavomír Lačňák
111 1103708 Ing. Pavel Krupička
112 1400386 Pavel Jiřík
113 1302353 Ing. Jiří Balvín
114 0701589 Ondřej Peňák
115 1001908 Ing. Eva Janáčková
116 1103714 Ing. Petr Blažek
117 1006261 Ing. Jan Ručka Ph.D.
118 1007227 Ing. Michal Dulák
119 0006821 Milan Bartoloměj
120 0500635 Zdeněk Melichar
121 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
122 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
123 0401313 Vlasta Kellnerová
124 0202016 Gabriela Krestýnová
125 1202099 Ing. Martin Dostalík
126 0401396 Ing. Eva Šenková
127 0602884 Ing. Tomáš Höchsmann
128 0014708 Oldřich Bártl
129 0602590 Martin Toms
130 1004817 Michal Stehlík
131 0602385 Ing. Tomáš Cirkl MBA
132 0600917 Ing. Stanislav Havlík
133 1004034 Ing. Pavel Mrňa
134 1100742 Ing. Josef Waclawek
135 1103051 Ing. Tomáš Brückner
136 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
137 1103162 Ing. Ondřej Zeman
138 0402187 Václav Sklenář
139 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
140 0401887 Ing. Zdeněk Vybíral
141 0402386 Ing. Tomáš Musil
142 0014797 Ondřej Žák
143 0006224 Jan Žižka
144 0402105 Ing. Michal Novák
145 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
146 0301545 Ing. Pavel Thám
147 1006934 Jan Pokorný
148 0301540 Ing. arch. Irena Klingorová
149 0100031 Ing. Jan Kocmich
150 0003487 František Čermák
151 1006346 Ing. Jan Špatný
152 1301944 Miroslav Večerka
153 0701654 Ing. Jan Chreno
154 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
155 0601823 Ing. Petr Molnár
156 0102486 Václav Stolař
157 1201835 Ing. Jan Kucián
158 0011561 Martin Diepold
159 0011075 Ing. Martin Liška
160 1103464 Ing. Zbyněk Plšek
161 0402262 Jiří Pastor
162 1000392 Ing. Miloš Černý
163 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
164 0400328 Ing. Milouš Janik
165 1007097 Ing. Petr Sedlák
166 0402420 Jaroslav Tesařík
167 0402526 Ing. Jana Herzingerová
168 0500242 Ing. Jiří Lány
169 1004163 Zdeněk Březina
170 1201412 Marek Čecháček
171 0009541 Ing. Karel Kozel
172 0402580 Ing. Daniel Lenthár
173 0101137 Ing. Pavel Jakeš
174 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
175 1102057 Ing. Roman Vitásek
176 1400251 Michal Vorel
177 0011466 Ing. Filip Hořejší
178 0201786 Zdeněk Vodák
179 0010933 Ing. Ivana Fialová
180 0101393 Pavel Mareš
181 0102276 Ing. Karel Štádlík
182 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
183 1301422 Ing. Libor Pavelka
184 1104117 Jaroslav Haltof
185 0402607 Martin Hora
186 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
187 1103722 Ing. Tibor Mrázek
188 1400678 Jaroslav Skála DiS.
189 1102746 Ing. Radim Tomis
190 1002502 Ing. Hynek Grünwald
191 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
192 0102160 Jiří Robenek
193 1103772 Radovan Kroča
194 1301537 Ing. Karel Vítek
195 0402106 Martin Harmach
196 0014724 Pavel Moťka
197 0202055 Ing. Michal Dub
198 0402175 Petr Machava
199 1104443 Ing. Barbora Gerlichová
200 1103466 Ing. Ivan Kudra
201 0701667 Bernard Vaníček
202 1006438 Martin Cibulka
203 0003602 Ing. Jan Ryba
204 1103974 Ing. Radek Stalmach
205 0300882 Ing. Jiří Šmíd
206 0008667 Ing. Jan Havlíček
207 1005107 Ing. Roman Čadeni
208 0008623 Radovan Hubáček
209 0102295 Ing. Jiří Steinbauer
210 0013651 Ing. Tomáš Homola
211 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
212 1103976 Ing. Jan Chalcař
213 0402198 Ing. Tomáš Felix
214 0601175 Jiří Hloušek
215 0010401 Igor Stařecký
216 0301284 Jiří Feureisl
217 0401707 Radek Strial
218 1102442 Ing. Zdeněk Polach
219 0014443 Filip Soudek
220 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
221 0402252 Ladislav Albrecht DiS.
222 0014126 Ing. David Niče
223 0401158 Ing. Venuše Brunclíková
224 1104361 Ing. Jakub Guňka
225 0401157 Ing. Vladimír Kolbaba
226 1104384 Ing. Jan Zagrapan
227 1003636 Ing. Vladimír Fouček
228 1104263 Ing. Martin Venclík
229 0004364 Jan Štěpán
230 0003295 Alena Česká
231 0202146 Karel Lucák
232 0202316 Marek Blabol
233 0009722 Ing. Róbert Doboš
234 0402453 Bc. Jan Hrodek DiS.
235 0400411 Ing. Pavel Žubretovský
236 1400146 Luboš Hájek
237 1202100 Ing. Aleš Říhošek
238 0011690 Ing. Milan Kotrč CSc.
239 0401537 Milan Šauer
240 1202152 Ing. Michal Ondra
241 0201246 Milan Rubáš
242 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
243 0012655 Ing. Petr Dvořák
244 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
245 0600973 Ing. Pavel Hurta
246 1004717 Ing. Jan Hlavatý
247 0009045 Tomáš David
248 1003944 David Hruška
249 1201828 Pavel Háněl
250 0401196 Hana Čejková
251 0301306 Miroslav Toncar
252 1104381 Ing. Jan Lampa
253 0401974 Ing. Jan Kubát
254 0402610 Michal Benešovský
255 0201526 Ing. Václav Tolar
256 1202305 Ing. Jan Bombera
257 0701581 Lenka Straková
258 0010872 Ing. Jan Parchanski
259 0010699 Tomáš Pilík DiS.
260 0010058 Ing. Martin Nečas
261 1007242 Ing. Patrik Dorko
262 0011689 Martin Langr
263 0014047 Jiří Marek
264 0013765 Michal Dlouhý
265 0010034 Ing. Pavel Pechač
266 0009406 Ing. Petr Podkonický
267 0202392 Miroslav Novák
268 0014787 Ing. Karel Prchal
269 0013205 Ing. Tomáš Rovenský
270 0401997 Ondřej Janák DiS.
271 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
272 0012991 Ing. Michal Čížek
273 0402619 Vratislav Kubesch
274 1103989 Ing. Eduard Oborný
275 1202341 Bc. Jan Pluskal
276 0008088 Ing. Jan Dvořák
277 0014202 Tomáš Valík
278 1302208 Ing. Mirko Ingr
279 1006424 Ing. Jiří Kopecký
280 1400269 Ing. Petr Nekovář
281 1006630 Ing. Robin Prachař
282 0400893 Ing. Jaroslav Rataj
283 1202068 Tomáš Hanák
284 0401226 Jiřina Vedralová
285 1400707 Petr Ambrož
286 0014436 Petr Tomášek DiS.
287 1100719 Ing. Josef Opluštil
288 0012446 Ing. František Křivohlavý
289 1007069 Ing. Michal Hlavoň
290 0011696 Martin Novák
291 0014649 David Orgoník
292 0301305 Bc. Michal Weinfurter
293 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
294 1400755 Ing. Daniel Volf
295 0401708 Milan Šebo
296 1004654 Petr Walach
297 1202279 Ing. Miroslav Veselý
298 1104155 Daniel Otipka
299 1202201 Petr Vybíral
300 1104148 Pavel Bobek
301 1104150 Bc. Miroslav Durčák
302 0010922 Jaromír Pišl DiS.
303 0009839 Ing. Peter Bado
304 0402636 Michal Havel
305 1201746 Ing. Martin Černý
306 0402518 Ing. Vladimíra Linková
307 0501260 Ing. Michal Maděra
308 1005318 Vladimír Lapčík
309 1201779 Vladimír Tyl
310 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
311 0014974 Ing. Petra Pavlousková