Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí – požadavky na kvalifikaci, povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, předpisy o technických požadavcích na stavby, předání a převzetí staveniště/pracoviště - webinář

Stavbyvedoucí – požadavky na kvalifikaci, povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, předpisy o technických požadavcích na stavby, předání a převzetí staveniště/pracoviště - webinář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater

Program:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
  2. Účastníci výstavby, základní požadavky na stavby
  3. Prováděcí vyhlášky ke SZ, zejména v. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a v. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  4. Povinnosti stavbyvedoucího podle §153 SZ
  5. Povinnosti autorizace k vybrané činnosti Sv podle z. č. 360/1992 Sb.
  6. Vedení stavebního deníku podle §157 SZ a přílohy č. 16 v. č. 499/2006 Sb.
  7. Výtah z Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v oblasti výstavby, převzetí staveniště a předání stavby vč. dokumentace a dokumentů stavebníkovi
  8. Znalosti a dovednosti nutné k vedení stavby a práci s lidmi
  9. Odpovědnost stavbyvedoucího
  10. Prezentace pomůcek PROFESIS 2020 k odbornému vedení provádění stavby

Místo konání: online

Datum konání: 1.12.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři  je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006576 Ing. Pavel Křepela
2 1000392 Ing. Miloš Černý
3 0014000 Ing. Jan Kolařík
4 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
5 0601823 Ing. Petr Molnár
6 1006977 Ing. Tomáš Herman
7 0013600 Ing. Jan Němejc
8 1400269 Ing. Petr Nekovář
9 0102554 Ing. Michal Haman
10 0013795 Jiří Macourek
11 0013796 Miroslav Láník
12 0501270 Luboš Stříbrný
13 0007708 Václav Klaboch
14 0401779 Ing. Petr Novák
15 0014205 Ing. Michal Drozd
16 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
17 1104199 Jiří Kaufmann
18 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
19 1006953 Ing. Martin Vojta
20 0014360 Ing. Oksana Kvachan
21 0202328 Ing. Roman Sornas
22 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
23 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
24 0003224 Eva Jakubková
25 1400539 Jiří Salus
26 1004778 Jan Ros
27 0010687 Zdeněk Karmazin
28 1006099 Ing. Jakub Michálek
29 0008371 Ing. Pavel Šindelář
30 1302256 Ing. Kamil Beňo
31 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
32 1103881 Ing. Roman Tietz
33 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
34 0010401 Igor Stařecký
35 0602461 Daniel Jerie DiS.
36 0402494 Ing. Marie Hakalová MBA
37 1103797 Ing. Petr Greguš
38 1103977 Ing. Petr Tobola
39 1103782 Ing. Martin Hájek
40 0402231 Ing. Jaroslava Cvaková
41 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
42 0013922 Alexandr Čagánek
43 0005799 Ing. Tomáš Doležal
44 0014486 Ing. Michal Netík
45 1202268 Ing. Libor Mžik
46 1200996 Bc. Ladislav Nejedlý
47 0602614 Jiří Grešák
48 0402147 Sandra Krejčová
49 0013940 Ing. Václav Šustr
50 0014307 Ing. Martin Balún
51 1202102 Ing. Pavel Beran
52 0301212 Jan Fiala
53 1103714 Ing. Petr Blažek
54 1201779 Vladimír Tyl
55 1201132 Ing. Yvona Hoppová
56 0008878 Zuzana Šmirousová
57 0102188 Jiří Jokl
58 0202159 Karel Ulman
59 0300015 Ing. Leoš Ledvina
60 0102321 Ing. Antonín Pokorný
61 1300816 Ing. Stanislav Julíček
62 1201515 Ing. Kamil Skala
63 0301366 František Strupf
64 0012703 Marek Trávníček
65 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
66 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
67 1003636 Ing. Vladimír Fouček
68 0008851 Bc. Martin Brož
69 1101216 Ing. Dagmar Žižková
70 0014023 Michal Hrnčíř
71 1004630 Martin Přikryl
72 0501172 Pavlína Skoblová
73 0102309 Ing. Věra Slunečková
74 0013429 Ing. Markéta Šedivá
75 0013187 Ing. Petr Chovanec
76 1006787 Ing. Petr Pavlíček
77 1103790 Ing. Petr Hrubý
78 1201150 Ing. Milan Marcinov
79 1005746 Ing. Martin Blecha
80 1003831 Ing. Jaromír Špaček
81 0201827 Pavel Novák
82 3000108 Ing. Richard Gábor
83 1006424 Ing. Jiří Kopecký
84 0014285 Ing. Vladimír Mojský
85 0014329 Ing. Jan Farkaš
86 1400707 Petr Ambrož
87 0401459 Ing. Tomáš Macas
88 0008129 Ing. Petr Kubíček
89 0402007 Michal Volbrecht
90 1104272 Zdeněk Dobrovolný
91 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
92 0301320 MgA. Hana Fischerová
93 0400105 Ing. Jiří Vaněček
94 3000306 Ing. Miroslav Martinka
95 0102519 Ing. Martin Knapík
96 1004061 Tomáš Konrád
97 0101554 Petr Zavadil
98 0301183 Pavel Novotný
99 1201761 David Půček
100 0402403 Bc. Stanislav Zelený
101 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
102 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
103 0011785 Lukáš Kajgr
104 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
105 0010988 Ing. Tomáš Kalhous
106 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
107 0012273 Ing. Alena Hasíková
108 1103077 Ing. Kateřina Niklová
109 0013679 Miroslav Ottl
110 0014139 Ing. Marek Šumník
111 0005523 Ing. Martin Riger
112 1003869 Ing. Marek Kadlčík
113 0013134 Ing.arch. Lenka David
114 0602694 Ing. Martin Fátor
115 0007695 Ing. Marie Wolfová
116 0010760 Ing. Petr Bílek
117 0007656 Martin Havel
118 0005051 Ing. Jaromír Hnátek
119 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
120 0009410 Ladislav Vodička
121 0013999 Tomáš Čapek
122 0013633 Ing. Rostislav Píštěk
123 0014350 Ing. Radovan Vrba
124 0102517 Ing. Jan Basík
125 0013969 Ing. Petr Janeček
126 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
127 0008209 Ing. Jana Břicháčová
128 0011136 Ing. Radek Veselý
129 0012682 Ing. Ondřej Pytl
130 0011561 Martin Diepold
131 0013386 Ing. Vít Duda
132 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
133 0013652 Martin Bača
134 0012714 Ing. Petr Dlouhý
135 0010854 Ing. Jan Uher
136 0006613 Miroslav Nejedlý
137 0013058 Marcel Chobodydes
138 1301312 Ing. Petr Neradil
139 0011184 František Hlavatý
140 0001352 Ing. Jiří Bulis
141 0014084 Jan Králík
142 0013705 Jan Štička
143 0012419 Antonín Hegenbart
144 0003646 Jiří Myška
145 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
146 0001887 Ing. Mirko Trubka
147 0011233 Ing. Ondrej Kybast
148 0007076 Ing. Stanislav Líbal
149 0006528 Ing. Karel Macháč
150 0007389 Ing. Libor Jurek
151 0010371 Ing. Miroslav Voráček
152 0011726 Ing. Miroslav Vyčítal
153 0010315 Ing. Martin Siksta
154 0012518 Ing. Lubomír Tichý
155 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
156 0013256 Tomáš Kopřiva
157 0014495 Lukáš Drmota
158 0005110 Libor Bula
159 0001378 Ing. Josef Seko
160 0004906 Josef Kroutil
161 0008947 Ing. Roman Mühl
162 0014022 Josef Matouš
163 0002205 Ing. Václav Doležal
164 0011689 Martin Langr
165 0010045 Milan Krušina
166 0102032 Ing. Milan Vávra
167 0301457 Ing. David Kolouch
168 0013804 Jan Carbol
169 0011517 Ing. Libor Marek
170 0012101 Ing. Ondřej Sobotka
171 0012983 Jiří Smolík
172 0002103 Ing. Miroslav Paták
173 0011236 Ing. Milan Beneš
174 0012263 Ing. Radek Šárovec
175 0014512 Ing. Stanislav Boubalík
176 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
177 0004919 Ing. Petr Unger
178 0012143 Ing. Roman Kliment
179 0012014 Ing. Lukáš Fiala
180 0002625 Ing. Klement Neugebauer
181 0012572 Jan Fassmann