Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí – požadavky na kvalifikaci, povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, předpisy o technických požadavcích na stavby, předání a převzetí staveniště/pracoviště - webinář

Stavbyvedoucí – požadavky na kvalifikaci, povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, předpisy o technických požadavcích na stavby, předání a převzetí staveniště/pracoviště - webinář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater

Program:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
  2. Účastníci výstavby, základní požadavky na stavby
  3. Prováděcí vyhlášky ke SZ, zejména v. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a v. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  4. Povinnosti stavbyvedoucího podle §153 SZ
  5. Povinnosti autorizace k vybrané činnosti Sv podle z. č. 360/1992 Sb.
  6. Vedení stavebního deníku podle §157 SZ a přílohy č. 16 v. č. 499/2006 Sb.
  7. Výtah z Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v oblasti výstavby, převzetí staveniště a předání stavby vč. dokumentace a dokumentů stavebníkovi
  8. Znalosti a dovednosti nutné k vedení stavby a práci s lidmi
  9. Odpovědnost stavbyvedoucího
  10. Prezentace pomůcek PROFESIS 2020 k odbornému vedení provádění stavby

Místo konání: online

Datum konání: 1.12.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři  je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
242
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006576 Ing. Pavel Křepela
2 1000392 Ing. Miloš Černý
3 0014000 Ing. Jan Kolařík
4 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
5 0601823 Ing. Petr Molnár
6 1006977 Ing. Tomáš Herman
7 0013600 Ing. Jan Němejc
8 1400269 Ing. Petr Nekovář
9 0102554 Ing. Michal Haman
10 0013795 Jiří Macourek
11 0013796 Miroslav Láník
12 0501270 Luboš Stříbrný
13 0007708 Václav Klaboch
14 0401779 Ing. Petr Novák
15 0014205 Ing. Michal Drozd
16 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
17 1104199 Jiří Kaufmann
18 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
19 1006953 Ing. Martin Vojta
20 0014360 Ing. Oksana Kvachan
21 0202328 Ing. Roman Sornas
22 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
23 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
24 0003224 Eva Jakubková
25 1400539 Jiří Salus
26 1004778 Jan Ros
27 0010687 Zdeněk Karmazin
28 0008371 Ing. Pavel Šindelář
29 1302256 Ing. Kamil Beňo
30 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
31 1103881 Ing. Roman Tietz
32 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
33 0010401 Igor Stařecký
34 0602461 Daniel Jerie DiS.
35 0402494 Ing. Marie Hakalová MBA
36 1103797 Ing. Petr Greguš
37 1103977 Ing. Petr Tobola
38 1103782 Ing. Martin Hájek
39 0402231 Ing. Jaroslava Cvaková
40 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
41 0013922 Alexandr Čagánek
42 0005799 Ing. Tomáš Doležal
43 0014486 Ing. Michal Netík
44 1202268 Ing. Libor Mžik
45 1200996 Bc. Ladislav Nejedlý
46 0602614 Jiří Grešák
47 0402147 Sandra Krejčová
48 0013940 Ing. Václav Šustr
49 0014307 Ing. Martin Balún
50 0301212 Jan Fiala
51 1103714 Ing. Petr Blažek
52 1201779 Vladimír Tyl
53 1201132 Ing. Yvona Hoppová
54 0008878 Zuzana Šmirousová
55 0102188 Jiří Jokl
56 0202159 Karel Ulman
57 0300015 Ing. Leoš Ledvina
58 0102321 Ing. Antonín Pokorný
59 1201515 Ing. Kamil Skala
60 0301366 František Strupf
61 0012703 Marek Trávníček
62 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
63 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
64 1003636 Ing. Vladimír Fouček
65 0008851 Bc. Martin Brož
66 1101216 Ing. Dagmar Žižková
67 0014023 Michal Hrnčíř
68 1004630 Martin Přikryl
69 0501172 Pavlína Skoblová
70 0102309 Ing. Věra Slunečková
71 0013429 Ing. Markéta Šedivá
72 0013187 Ing. Petr Chovanec
73 1006787 Ing. Petr Pavlíček
74 1103790 Ing. Petr Hrubý
75 1201150 Ing. Milan Marcinov
76 1005746 Ing. Martin Blecha
77 1003831 Ing. Jaromír Špaček
78 0201827 Pavel Novák
79 3000108 Ing. Richard Gábor
80 1006424 Ing. Jiří Kopecký
81 0014285 Ing. Vladimír Mojský
82 0014329 Ing. Jan Farkaš
83 1400707 Petr Ambrož
84 0401459 Ing. Tomáš Macas
85 0008129 Ing. Petr Kubíček
86 0402007 Michal Volbrecht
87 1104272 Zdeněk Dobrovolný
88 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
89 0301320 MgA. Hana Fischerová
90 0400105 Ing. Jiří Vaněček
91 3000306 Ing. Miroslav Martinka
92 1004061 Tomáš Konrád
93 0101554 Petr Zavadil
94 0301183 Pavel Novotný
95 1201761 David Půček
96 0402403 Bc. Stanislav Zelený
97 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
98 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
99 0011785 Lukáš Kajgr
100 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
101 0010988 Ing. Tomáš Kalhous
102 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
103 0012273 Ing. Alena Hasíková
104 1103077 Ing. Kateřina Niklová
105 0013679 Miroslav Ottl
106 0014139 Ing. Marek Šumník
107 0005523 Ing. Martin Riger
108 1003869 Ing. Marek Kadlčík
109 0013134 Ing.arch. Lenka David
110 0602694 Ing. Martin Fátor
111 0007695 Ing. Marie Wolfová
112 0010760 Ing. Petr Bílek
113 0007656 Martin Havel
114 0005051 Ing. Jaromír Hnátek
115 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
116 0009410 Ladislav Vodička
117 0013999 Tomáš Čapek
118 0013633 Ing. Rostislav Píštěk
119 0014350 Ing. Radovan Vrba
120 0102517 Ing. Jan Basík
121 0013969 Ing. Petr Janeček
122 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
123 0008209 Ing. Jana Břicháčová
124 0011136 Ing. Radek Veselý
125 0012682 Ing. Ondřej Pytl
126 0011561 Martin Diepold
127 0013386 Ing. Vít Duda
128 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
129 0013652 Martin Bača
130 0012714 Ing. Petr Dlouhý
131 0010854 Ing. Jan Uher
132 0006613 Miroslav Nejedlý
133 0013058 Marcel Chobodydes
134 1301312 Ing. Petr Neradil
135 0011184 František Hlavatý
136 0001352 Ing. Jiří Bulis
137 0014084 Jan Králík
138 0013705 Jan Štička
139 0012419 Antonín Hegenbart
140 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
141 0001887 Ing. Mirko Trubka
142 0011233 Ing. Ondrej Kybast
143 0007076 Ing. Stanislav Líbal
144 0006528 Ing. Karel Macháč
145 0007389 Ing. Libor Jurek
146 0010371 Ing. Miroslav Voráček
147 0011726 Ing. Miroslav Vyčítal
148 0010315 Ing. Martin Siksta
149 0012518 Ing. Lubomír Tichý
150 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
151 0013256 Tomáš Kopřiva
152 0014495 Lukáš Drmota
153 0005110 Libor Bula
154 0001378 Ing. Josef Seko
155 0004906 Josef Kroutil
156 0008947 Ing. Roman Mühl
157 0014022 Josef Matouš
158 0002205 Ing. Václav Doležal
159 0011689 Martin Langr
160 0010045 Milan Krušina
161 0102032 Ing. Milan Vávra
162 0301457 Ing. David Kolouch
163 0013804 Jan Carbol
164 0011517 Ing. Libor Marek
165 0012101 Ing. Ondřej Sobotka
166 0012983 Jiří Smolík
167 0002103 Ing. Miroslav Paták
168 0011236 Ing. Milan Beneš
169 0012263 Ing. Radek Šárovec
170 0014512 Ing. Stanislav Boubalík
171 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
172 0004919 Ing. Petr Unger
173 0012143 Ing. Roman Kliment
174 0012014 Ing. Lukáš Fiala
175 0002625 Ing. Klement Neugebauer
176 0012572 Jan Fassmann
177 0013523 Michal Berka
178 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
179 0003155 Jan Pořádek
180 0001081 Ing. Milan Sahánek
181 0012797 Ing. Libor Kouřík
182 0009541 Ing. Karel Kozel
183 0004966 Ing. Radovan Barsa
184 0012991 Ing. Michal Čížek
185 0014424 Ing. Jiří Hanč
186 0004326 Ing. Josef Spour
187 0004364 Jan Štěpán
188 0012295 Ing. Přemysl Vodička
189 0005571 Ing. Vladimír Faflík
190 0008613 Ing. Pavel Herega
191 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
192 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
193 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
194 0008447 Ing. Luboš Šustr
195 0012698 Petr Černatovič
196 0013621 Ing. Igor Hoření
197 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
198 0014170 Ing. Martin Jírovský
199 0014050 Ing. Maroš Súkeník
200 0013978 Ing. Pavel Kubát
201 0010389 Michal Souček
202 0006271 Ing. Libor Mudra
203 0102609 Ing. Jan Krlín
204 0012672 Lukáš Brabec DiS.
205 0402020 Ing. Miloslav Nepraš
206 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
207 0005324 Jan Jedlička
208 0010924 Karel Švejda
209 0202240 Ing. Bohumil Hrnčíř
210 0001113 Leoš Krejčín
211 0009182 Ing. Libor Zedník
212 0012861 Ing. Petr Domanský
213 0011273 Viktor Hrbáček
214 1201746 Ing. Martin Černý
215 0012828 Libor Kapoun
216 0011556 Ing. Richard Laššák
217 0006728 Ing. Pavel Sláma Ph.D.
218 1302197 Josef Šidlo
219 1006554 Marek Pořízek BA
220 1200407 Ing. Libuše Kujová
221 1103515 Vlastimil Kramny
222 1400708 Bc. Rostislav Růžička
223 0012825 Ing. Jan Červenka
224 0014061 Jan Petřík
225 0012688 Ing. Tomáš Langer
226 0602318 Aleš Kodet
227 0006637 Ing. Miloslav Váňa
228 0014321 Michal Koudelka
229 0201948 Ing. Václav Kuchynka
230 0201390 Ing. Petr Pešek
231 0004997 Ing. Aleš Voženílek
232 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
233 0014172 Ing. Petr Vild
234 1104259 Ing. Miroslav Keberle
235 0010767 Ing. Marián Múdry
236 0014230 Dominik Král
237 0013794 Ing. Lenka Šupová
238 0010933 Ing. Ivana Fialová
239 0013930 Ing. Jiří Zapadlo
240 1300816 Ing. Stanislav Julíček