Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí, TDS, ADP, koordinátor BOZP - jejich postavení, povinnosti a vzájemné vazby - zrušen

Stavbyvedoucí, TDS, ADP, koordinátor BOZP - jejich postavení, povinnosti a vzájemné vazby - zrušen

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "STAVBYVEDOUCÍ, TDS, ADP, KOORDINÁTOR BOZP - JEJICH POSTAVENÍ, POVINNOSTI A VZÁJEMNÉ VAZBY", který se koná dne 1.12.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ludmila ZAHRADNICKÁ, CSc., poradce a auditor řízení kvality ve stavebnictví Program semináře:

  1. Proces výstavby, fáze přípravy a realizace stavby
  2. Právní požadavky definující postavení stavbyvedoucího, TDS, ADP a koordinátora BOZP
  3. Smluvní zabezpečení úlohy stavbyvedoucího, TDS, ADP a koordinátora BOZP
  4. Dílčí postupy v plnění právních a smluvních požadavků
  5. Podmínky úspěšnosti v požadované spolupráci
  6. Příklady situací při realizaci stavby, vyžadující součinnost jejich účastníků
  7. Vedení dokladové a záznamové dokumentace staveb

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků, týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Seminář je doplněn o poznatky a zkušenosti lektora, získané při jeho poradenské a auditorské praxi. Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 80
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402283 Miloslav Zikán
2 0402478 Ing. Jan Toman
3 0402226 Stanislav Vinš
4 0402108 Radek Smetana
5 0402297 Josef Nims
6 0401754 Jaroslav Chludil
7 0102178 Ing. Josef Brejcha
8 0400825 Ing. Rudolf Seidl
9 0014329 Ing. Jan Farkaš
10 1202268 Ing. Libor Mžik