Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavebně správní praxe

Stavebně správní praxe

Tabulka odkazů na informace a stanoviska MMR uveřejňovaných v příloze časopisu Urbanizmus a územní rozvoj. Skenovaná verze jednotlivých čísel uvedeného dvouměsíčníku je zveřejněna na webových stránkách www.uur.cz cca 2 – 4 měsíce po vydání jeho tištěné podoby.
Členové ČKAIT si mohou časopis prezenčně půjčit i na svých oblastních kancelářích.
25. 08. 2008