Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební akustika - seminář - zrušeno

Stavební akustika - seminář - zrušeno

Akustika z pohledu zvuku v v budovách a kolem budov.

Seminář je z technických důvodů zrušen, zůstává pouze přenos online jako webinář


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Základní informace o zvuku:
  • veličiny používané v akustice
  • nejvyšší přípustné hodnoty
  • šíření zvuku v exteriéru
  • šíření zvuku v uzavřených prostorech
 • Stavební akustika – izolace proti zvuku v budovách:
  • vzduchová neprůzvučnost (jednoduché a dvojité dělicí konstrukce, zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnými vrstvami, obvodové pláště budov, boční přenos zvuku)
  • kročejový zvuk (stropní konstrukce, plovoucí podlahy, schodiště, boční přenos kročejového zvuku)
  • požadavky na zvukovou izolaci (nová ČSN 73 0532)
 • Urbanistická a prostorová akustika

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Libor Ládyš, Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
11. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
0