Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební deník - proč a jak, i elektronicky - webinář

Stavební deník - proč a jak, i elektronicky - webinář

ANOTACE: Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol - být stěžejním dokumentem realizované stavby. Webinář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu.
V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků stavby. Tato část je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Přednáška je doplněna o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.
Druhá část webináře je zaměřena na vedení elektronického stavebního deníku. Elektronický stavební deník je určen pro vedení stavebního deníku na stavbě tak, jak jste zvyklí, jen v elektronické podobě se všemi výhodami s tímto spojenými. S Vašimi daty můžete pracovat kdykoliv a kdekoliv budete potřebovat. Webovou aplikaci ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK můžete používat na svém počítači nebo notebooku a mobilní aplikaci můžete používat na tabletu nebo mobilním telefonu. Všechny oprávněné osoby mohou číst a vkládat denní záznamy v souladu se svými kompetencemi, aniž by se navzájem omezovaly. Mohou tak okamžitě reagovat na vzniklou situaci a přijímat potřebná opatření.

PROGRAM:

 1. Účel a význam stavebního deníku
 2. Právní požadavky na vedení stavebního deníku
 3. Proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky
 4. Záznamy ve stavebním deníku - prokázání plnění právních a jiných požadavků
 5. Způsob a forma vedení stavebního deníku
 6. Obsah záznamů - denní záznamy a záznam o "významných událostech stavby"
 7. Časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení
 8. Komplexní seznámení s vedením elektronického stavebního deníku, aplikace buildary.online

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor ve stavebnictví a Martina Stuchlá, vedoucí divize Buildary.online

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 25. 4. 2023 od 10:00 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2023 v 15:00 hodin.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014995 Ing. Roman Weiser
2 0013453 Daniel Kolář
3 1004814 Petr Bařina
4 0014360 Ing. Oksana Kvachan
5 0013257 Ing. Petr Müller
6 1103982 Ing. Radovan Klima
7 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
8 0010933 Ing. Ivana Fialová
9 1006995 Karel Vinterlík
10 0202051 Marek Forejt
11 0004775 Ing. Roman Nýč
12 0005482 Ing. Tomáš Leiss
13 0010249 Miroslav Beran
14 0012572 Jan Fassmann
15 0013022 Ing. Jakub Vaněk
16 0010767 Ing. Marián Múdry
17 0001183 Ing. Zdeněk Kerner
18 0010598 Josef Vencl
19 0013959 Vladislav Vondra
20 0009541 Ing. Karel Kozel
21 0009562 Ing. František Bartoš
22 0013390 Ing. Ondřej Machek
23 0015028 Ing. Jakub Klement
24 1003526 Ing. Jitka Fraňková
25 1103565 Ing. Radim Dvořák
26 0601652 Ing. Monika Kopecká
27 1103878 Ing. Radim Kniezek
28 1006573 Ing. Jakub Holásek
29 1400603 Vlastimil Dvořák
30 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
31 0012062 Milan Valeš
32 0501252 Ing. Filip Kučera
33 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
34 0202160 Nikola Píšková DiS.
35 1400569 Ing. Pavel Vostal
36 1201828 Pavel Háněl
37 1005421 Ing. Jan Zelinka
38 1301965 Ing. Jaroslav Ježek
39 0701493 Roman Bednář
40 1101694 Ing. Tomáš Čárek
41 0011561 Martin Diepold
42 0402631 Ing. Filip Strasser
43 1103756 Ing. Jan Stuchlík
44 1005361 Ing. Ivo Barták
45 1101695 Ing. Lenka Březinová
46 1006622 Luděk Zabloudil
47 0401803 Ing. Marie Sýkorová
48 0500170 Ing. Jiří Bittmann
49 1001258 Ing. Vítězslav Židek
50 0010401 Igor Stařecký
51 1201150 Ing. Milan Marcinov
52 0202046 Ing. Václav Peřina
53 1001908 Ing. Eva Janáčková
54 0202238 Josef Šlof
55 1003541 Ing. Barbora Kopecká
56 0014549 Ing. Vladimír Ouřada
57 0300772 Petr Pařízek
58 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
59 0000698 Ing. Marek Gasparovič
60 1005403 Milan Fous
61 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
62 1400517 Ing. Petr Geist
63 0010849 Vratislav Žitný
64 1201957 Miloš Simon
65 0601968 Ondřej Janeček
66 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
67 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
68 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
69 1006324 Ing. Jiří Vranečka
70 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
71 1102442 Ing. Zdeněk Polach
72 1103769 Ing. Michal Pavelka
73 0400963 Ing. Antonín Wachtel
74 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
75 0011723 Ludvík Galuška
76 0101525 Milan Blažek
77 1202025 František Dohnal
78 1104162 Ing. Daniela Trnková
79 1003831 Ing. Jaromír Špaček
80 0015060 Ing. Martin Padevět
81 0007824 Ing. Václav Švarc
82 1302514 Ing. Jan Charvát
83 0004997 Ing. Aleš Voženílek
84 0401726 Jiří Bauer
85 0011158 Ing. Pavel Trnka
86 0012257 Jiří Procházka
87 1007198 Milada Schneiderová
88 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
89 0014495 Lukáš Drmota
90 1202319 Radek Hrbáček DiS.
91 0010003 Ladislav Kubík
92 0601823 Ing. Petr Molnár
93 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
94 3000170 Zdeněk Fabiánek
95 0008608 Ing. Karel Hocke
96 0402533 Ing. Martin Schejbal
97 1102643 Vratislav Bajgar
98 0012970 Ing. Jan Pokorný
99 0602710 Ing. Jakub Hušek
100 0602385 Ing. Tomáš Cirkl MBA
101 1302012 Miroslav Koníček
102 0501126 Ing. Petr Olyšar
103 0012232 Marek Varga
104 0011075 Ing. Martin Liška
105 1104229 Rostislav Křístek
106 1100094 Ing. Ivo Čech
107 0008446 Ing. Martin Polák
108 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
109 0011280 Jaroslav Vajrauch
110 0602044 Ing. Petr Baše
111 0201177 Pavel Ulč
112 0102334 Ing. Vít Hošek
113 1007015 Ing. Štěpán Oliva
114 1104291 Ing. Dagmar Klečková
115 0102698 Ing. Klára Minářová
116 0601122 Jiří Renfus
117 1007184 Jan Adámek
118 1400424 Ing. Petr Bláha
119 0401649 Miloslav Chalupníček
120 0402610 Michal Benešovský
121 0012475 Ing. Martin Krýcha
122 0402683 Ing. Jindřich Belinger
123 0006941 Ing. Jaroslav Čech
124 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
125 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
126 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
127 0401875 Ing. Lubomír Plíva
128 0300499 Jiří Vaněk
129 0009959 Vladislav Staněk
130 1007321 Ing. Robin Zelinka
131 1104031 Ivo Bůžek
132 0602720 Ing. Jan Hejcman
133 1102274 Ing. Ivo Šimko
134 0601592 Ing. Petr Hanuš
135 0013940 Ing. Václav Šustr
136 0010434 Ing. Petr Kašík
137 3000318 Ing. Peter Staš
138 1103949 Petr Poledník
139 0202281 Lukáš Kopp
140 0102712 Petr Korbaj
141 1301489 Ing. Robert Vráblík
142 1100781 Ing. Jan Krőmer
143 0602634 Libor Sokol
144 0014331 Ing. Michal Balík
145 1006346 Ing. Jan Špatný
146 1202417 Petr Kapounek
147 0400833 Ivan Hora
148 0401458 Ing. Vratislav Láf
149 1302066 František Hruboň
150 0402325 Jan Kupec
151 0402333 Ing. Lukáš Procházka
152 0402158 Petr Suchánek
153 0400864 Ing. Karel Pabišta
154 0402102 Jiří Faltýnek
155 0402623 Bc. Tomáš Čtvrtečka
156 0401778 Ing. Zdeněk Urban
157 0402092 Marek Güttner
158 1004658 Ing. Pavel Aksamit
159 0400038 Ing. Olga Strohschneiderová
160 0402103 Ing. Jana Ptáčková
161 0400825 Ing. Rudolf Seidl
162 0300902 Ing. Jana Řezníková
163 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
164 0402190 Lukáš Slavík
165 0402509 Pavel Seibt
166 0402619 Vratislav Kubesch
167 0401754 Jaroslav Chludil
168 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
169 0400190 Ing. Jan Bělík
170 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
171 0401694 Ing. Lubor Bican
172 0401474 Ing. Jiří Zeilinger
173 0402611 Ing. Oleksandr Chudik
174 0402589 Jiří Jančička
175 0401537 Milan Šauer
176 0401604 Jaroslav Holinger
177 0401848 Ing. Miroslav Váňa
178 0402431 Jan Bigar
179 0401924 Petr Staněk
180 0402439 Šárka Jonová DiS.
181 0402420 Jaroslav Tesařík
182 0402644 Ing. Denisa Osvaldová
183 0402499 Miroslav Gintner
184 0009722 Ing. Róbert Doboš
185 0400021 Ing. Josef Kesler
186 1201746 Ing. Martin Černý
187 0402453 Bc. Jan Hrodek DiS.
188 0402334 Aleš Perkner
189 0300500 Pavel Žižka
190 0401157 Ing. Vladimír Kolbaba
191 0401818 Marcela Zmatlíková
192 0400629 Ing. Šárka Draxlová
193 0012435 Jaromír Štursa
194 0401805 Radek Doskočil
195 0201884 Michal Drnek
196 0701419 Ing. Jiří Matějka
197 1003708 Ing. Petr Přidal
198 1007291 Bc. Petr Hloucha
199 0402567 Roman Molnár
200 0401384 Ing. Jan Vybulka
201 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
202 0401935 Ing. Kamila Dobešová
203 0014211 Ing. Dana Mazačová
204 0401841 Ing. Tomáš Vrátil
205 0102036 Ing. Milan Přibyl
206 1103884 Ing. Vít Rogelböck
207 0202492 Josef Chlanda
208 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
209 0100537 Ing. Vladimír Konrád
210 1006977 Ing. Tomáš Herman
211 0102374 Jan Sýkora DiS.
212 0402537 Petr Komhäuser
213 0601535 Ing. Luděk Horáček
214 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
215 0013514 Jana Kundrátová Dis.
216 1007114 Martin Konečný
217 1007294 Ing. Martin Galeta
218 0003291 Ing. Vladimír Procházka
219 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
220 1201096 Ing. Václav Bakala
221 0102327 Bc. Michal Štolba
222 1302396 Radek Zatloukal
223 1103216 Ing. Eva Venhudová
224 1002745 Ing. Ivo Pavlíček
225 0101401 Ing. Martin Růžička CSc.
226 0401049 Ing. Renáta Formánková
227 0013429 Ing. Markéta Šedivá
228 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
229 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
230 0401313 Vlasta Kellnerová
231 0301489 Martin Vondrášek
232 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
233 0401846 Ing. Aleš Dáňa
234 1202344 Jana Dubovská
235 1003674 Ing. Jiří Laštovička
236 0012761 Ing. Iva Hornofová
237 0014598 Ing. Michal Urban