Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební fakulta ČVUT Praha

Stavební fakulta ČVUT Praha

Adresa
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Zástupce
Prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - děkan
www
http://web.fsv.cvut.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR