Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební fakulta VUT Brno

Stavební fakulta VUT Brno

Adresa
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Zástupce
Prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - děkan
www
http://www.fce.vutbr.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR