Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební kniha 2015 - Stavby a požáry v OK Plzeň

Stavební kniha 2015 - Stavby a požáry v OK Plzeň

Stavební kniha 2015 - Stavby a požáry

Cena pro AO: 380 Kč
Cena pro veřejnost: 460 Kč
Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2015
Formát, počet str.: A4, brož. 152 str.
První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014.
Druhá, odborná část, podává základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti staveb z pohledu historických i současných právních předpisů, uvádí možnosti vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, hasicími přístroji, pasivními systémy požární bezpečnosti, používání stabilních hasicích zařízení apod.

28. 05. 2015