Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební úpravy střech pro vegetaci - webinář

Stavební úpravy střech pro vegetaci - webinář

Anotace: Vegetační úpravy střech jsou dnes běžným požadavkem, kterou řeší investoři, projektanti i realizační firmy. Stavební a statický pohled na tuto problematiku u nových i dokončených staveb je předmětem tohoto webináře.

Program

  1. Vegetační střechy – úvod do problematiky
  2. Stavební a zahradnické řešení
  3. Statické parametry na střechách
  4. Návrh nových střech
  5. Posuzování střech u dokončených staveb
  6. Závěrečná doporučení

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

ORGANIZACE: Oblastní kancelář Plzeň - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 28. 3. 2023 od 10 hod. (délka trvání 4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář zhlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto zhlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Záznam webináře bude pořizován.

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 27. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
1000
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0102402 Jan Pošvic
3 1003818 Ing. Jiří Kolínský
4 1302467 Ing. Michal Křížek
5 0015080 Ing. Jakub Kocián
6 0201177 Pavel Ulč
7 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
8 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
9 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
10 0201515 Ing. Martin Čapek
11 0200970 Ing. Lubomír Klajsner
12 0201441 Jiří Beran
13 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
14 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
15 1004424 Ing. Milan Pokorný
16 1103809 Lukáš Miketa
17 0401469 Ing. Zdislav Mazur
18 1102643 Vratislav Bajgar
19 1006573 Ing. Jakub Holásek
20 1100286 Dagmar Lančová
21 1006551 Ing. Petr Málek
22 0007313 Ing. Stanislav Müller
23 1103487 Ing. Roman Rossípal
24 1004979 Ing. Ilona Janíková
25 1007020 Filip Vaníček
26 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
27 1302408 Ing. Libor Gášek
28 0014896 Vladislav Šplíchal
29 1400678 Jaroslav Skála DiS.
30 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
31 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
32 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
33 1201397 Ing. Monika Tomanová
34 1400628 Ing. Ivan Pečinka
35 1004522 Ing. Petr Chaloupka
36 1103505 Ing. Lukáš Volný
37 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
38 0014470 Jan Hlaváč
39 0012173 Jan Říha
40 1101121 Ing. Richard Žák
41 0701229 Ing. Martin Vašina
42 0602720 Ing. Jan Hejcman
43 3000378 Ing. Peter Buček PhD.
44 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
45 0100368 Ing. Vladimír Soukup
46 0008649 Mikuláš Cylek
47 0701386 Ing. Peter Turan
48 1005094 Ing. Gabriela Nováková
49 0200442 Ing. Vlastislav Šlajs
50 0201088 Ing. František Kalouš
51 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
52 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
53 0000836 Pavel Jenčík
54 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
55 0012977 Ing. Jan Weigl
56 0602064 Ing. Kamil Červený
57 1301756 Ing. Tomáš Hubík
58 1002735 Ing. František Žák
59 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
60 0202195 Ing. Jakub Švehla
61 1005331 Ing. Jelena Balíková
62 0602658 Ing. Petr Košťál
63 0300372 Ing. Stanislav Lesák
64 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
65 1202221 Ing. Martin Kopečný
66 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
67 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
68 1301157 Jan Čop
69 0102524 Ing. Tomáš Marchal
70 1102551 Ing. Pavel Kyška
71 0012663 Ing. Martin Kozojed
72 0500981 Ing. Pavel Štípek
73 0700876 Ing. Petr Novotný Ph.D., MBA
74 0015058 Ing. Jan Šmolík
75 0402615 Ing. Filip Kail
76 1201696 Petr Muzikant
77 1005368 Ing. Pavel Galata
78 0005420 Ing. Pavel Melicher
79 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
80 1007459 Ing. Jiří Müllner
81 0602920 Ing. Marek Lokvenc
82 1003401 Ing. Michal Gregor
83 0009541 Ing. Karel Kozel
84 0200594 Ing. Ivan Kobza
85 0201897 Ing. Michal Šuhajda
86 0202488 Petr Michálek
87 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
88 1104189 Ing. Jakub Ducháč
89 0601652 Ing. Monika Kopecká
90 0012059 Ing. Vít Dolejší
91 0301041 Ing. Michal Odvody
92 0202240 Ing. Bohumil Hrnčíř
93 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
94 0701635 Ing. Jana Pavlíková
95 1400254 Ing. Zdeněk Musil
96 1007345 Ing. Martin Dokulil
97 1400237 Radek Studený
98 0202421 Josef Končelík
99 0002103 Ing. Miroslav Paták
100 1007356 Ing. Pavel Peřina
101 0601454 Ing. Jan Černý
102 1300638 Ing. Oldřich Sobek
103 1103873 Ing. Jiří Marek
104 0010933 Ing. Ivana Fialová
105 1101552 Ing. Jiří Tichý
106 1006116 Ing. Jiří Kocourek
107 1400449 Ing. Josef Vít
108 0201277 Ing. Ivan Rys
109 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
110 0009129 Ing. Ivana Řídká
111 0500360 Ing. Jiří Kubát
112 1100742 Ing. Josef Waclawek
113 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
114 0401019 Ing. Bc. Jan Anýž
115 1006335 Ing. Eva Tůmová
116 1005382 Ing. Milan Šeda
117 0401521 Ing. Michal Rys
118 0602703 Jaroslav Kynčl DiS.
119 1102274 Ing. Ivo Šimko
120 1002933 Ing. Miroslav Tomala
121 0009989 Ing. David Kupilík
122 1300184 Ing. František Chromčák
123 0102377 Ladislav Pikl
124 1004281 Ing. Karel Šurý
125 0100848 Ing. Václav Pavlík
126 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
127 0200391 Ing. Václav Bouberle
128 1006725 Ing. Vladimír Potomák
129 0201674 Ing. Marek Weishäupl
130 0011534 Ing. Ondřej Skala
131 0010196 Josef Marek
132 0602911 Ing. Lukáš Najman