Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební výrobky z pohledu projektanta, zhotovitele a výkonu dozoru - seminář

Stavební výrobky z pohledu projektanta, zhotovitele a výkonu dozoru - seminář

Přednášející:  Ing. Lubomír Keim, CSc.

Anotace:  Požadavky na stavební výrobky a stavební zákon a s tím spojené povinnosti výrobců, dovozců a distributorů. Jaké jsou normové a legislativní požadavky na stavební výrobky. Deklarace vlastností stavebních výrobků. Dobrovolné a povinné doklady stanovující jejich kvalitu. Kontrola a přejímka stavebních výrobků na stavbě a rizika s tím spojená.   

Program:

  1. Legislativní a normové požadavky na stavební výrobky
  2. Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů, vydávané dokumenty
  3. Deklarované a návrhové vlastnosti stavebních výrobků
  4. Návrh, objednávání, přejímka, kontrola výrobků a dokumentace na stavbě
  5. Rizika spojená s návrhem a přejímkou neshodných výrobků.

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 24.10. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 24102022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005092 Ing. František Mayer
2 0009820 Ing. Petr Kuba
3 0002494 Ing. Pavel Sýkora
4 1007154 Bc. Filip Řezník