Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky - aktuálně a prakticky - webinář

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky - aktuálně a prakticky - webinář

Přednášející: Ing. Helena Štvánová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, a to z pohledu projektantů, osob zajišťujících projednání záměrů a dozor při provádění staveb. Účastníci budou seznámeni s posledními novelami stavebního zákona a zvláštních právních předpisů souvisejících s postupy podle stavebního zákona a s aktuální novelou zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon). Pozornost bude věnována prováděcím vyhláškám a povolování výjimek z jejich ustanovení a budou vysvětleny některé pojmy stavebního zákona. Dále budou probrány postupy při umísťování staveb, změny místní příslušnosti stavebních úřadů vyplývající ze stavebního zákona a zvláštních právních předpisů, postupy při povolování staveb a při vydávání společného povolení a dodatečného povolení stavby. Výklad bude zaměřen také na provádění kontrolních prohlídek staveb, na povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb a na vybrané činnosti ve výstavbě.

Program

I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře.

II. blok: Poslední novely stavebního zákona a zvláštních právních předpisů souvisejících s postupy podle stavebního zákona.

III. blok: Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (č. 499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb.) a povolování výjimek.

IV. blok: Pojmy stavebního zákona – stavba, vznik stavby, zánik stavby, zastavěný stavební pozemek.

V. blok: Postupy při umísťování staveb – stavby ve volném režimu, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva.

VI. blok: Změny místní příslušnosti stavebních úřadů vyplývající ze stavebního zákona a zvláštních právních předpisů.

VII. blok: Kontrolní prohlídky stavby – oprávnění stavebních úřadů, povinnosti projektantů a stavbyvedoucích.

VIII. blok: Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb.

IX. blok: Vybrané činnosti ve výstavbě.

X. blok: Dotazy, diskuze.

Místo konání: online

Datum konání: 18.2.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218
 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 18022021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 15.2.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

 

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
732
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
2 1103766 Ing. Pavel Krupa
3 0002103 Ing. Miroslav Paták
4 1103787 Bc. Michal Davidek
5 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
6 1400187 Ing. František Komínek
7 0300801 Ing. Pavel Korima
8 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
9 1002628 Lubomír Daníček
10 0010401 Igor Stařecký
11 0010933 Ing. Ivana Fialová
12 0008569 Ing. Martin Butor
13 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
14 0002739 Ing. Milan Hercik
15 0012661 Jiří Vorlíček
16 1101186 Ing. Jiří Lampa
17 0013940 Ing. Václav Šustr
18 0008209 Ing. Jana Břicháčová
19 1200221 Ing. Zdeněk Korta
20 0100385 Václav Mráz
21 0011689 Martin Langr
22 1400424 Ing. Petr Bláha
23 1001464 Ing. Hana Rusková
24 1006963 Ing. Martin Procházka
25 0101364 Ing. Marie Moučková
26 0102631 Bc. Pavel Vošahlík
27 1201264 Zdeněk Ryšánek
28 1104081 Ing. Petr Magnusek
29 0014041 Ing. Jan Kott
30 0014514 Hynek Nešpor
31 0301534 Ing. Petr Šťovíček
32 0009609 Vladimír Kubišta
33 0012699 Miloš Anděl
34 1104313 Ing. Ondřej Matula
35 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
36 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
37 0009115 Ing. Renáta Siebertová
38 0301170 Emil Ečer
39 1006834 Mgr. Petr Bláha
40 0013251 Kryštof Rotkovský
41 1006621 Ing. Miroslav Patočka
42 1102748 Ing. Roman Frýza
43 1005746 Ing. Martin Blecha
44 1104018 Ing. Robin Humelič
45 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
46 0602694 Ing. Martin Fátor
47 1400231 Ing. Petr Seknička
48 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
49 0014549 Ing. Vladimír Ouřada
50 1006475 Ing. Libor Kožik
51 0008706 Ing. Markéta Hamplová
52 0011280 Jaroslav Vajrauch
53 1302415 Jaromír Šašinka
54 0402386 Ing. Tomáš Musil
55 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
56 1302110 Ing. Tomáš Kročil
57 0003224 Eva Jakubková
58 0014467 Bc. Vojtěch Müller
59 0501270 Luboš Stříbrný
60 0012478 Václav Radechovský
61 1005887 Ing. Miloš Petr
62 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
63 0011136 Ing. Radek Veselý
64 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
65 0006802 Ing. Petr Pavlíček
66 1004979 Ing. Ilona Janíková
67 0014427 Ing. Radek Čížek
68 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
69 1104199 Jiří Kaufmann
70 1201466 Ing. Lukáš Lamplota
71 1006000 Ing. Miroslav Sukup
72 0301055 Ing. Pavel Janeček
73 0202153 Renata Plevačová
74 0011331 Jiří Růžička
75 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
76 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
77 1005267 Zdeněk Zbořil
78 1103630 Ing. Jana Turečková
79 3000108 Ing. Richard Gábor
80 0201039 Karel Červený
81 0008670 Ing. Martin Vondrášek
82 0301189 Petr Balák
83 0602395 Ing. Martina Konášová
84 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
85 1201311 Ing. Klára Dvořáková
86 1202068 Tomáš Hanák
87 1201724 Radek Benýšek
88 1200884 Ing. Petr Hošek
89 0013328 Ing. Pavel Přibyl
90 1006240 Ing. František Pokorný
91 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
92 0701582 Ing. Pavel Kurka
93 0012006 Ing. Radomil Noll
94 0012864 Ing. Pavel Košťálek
95 0009347 Ing. František Marek
96 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
97 0013904 Ing. Jan Richter
98 0201302 Ing. Zdeněk Zrno
99 0402360 Ing. Jan Chlupsa
100 0202233 Ing. Jiří Brunclík
101 1400537 Ing. Martin Janák
102 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
103 1400325 Ing. Milan Pavlištík
104 0602526 Bc. Ondřej Pešek
105 1103338 Ing. Ivo Masárech
106 0600821 Ing. Jiří Strnad
107 0013795 Jiří Macourek
108 0301461 Ing. Radoslav Zach
109 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
110 1103714 Ing. Petr Blažek
111 0402478 Ing. Jan Toman
112 1007112 Ing. Ondřej Vlach
113 0701644 Roman Vomáčka
114 0202160 Nikola Píšková DiS.
115 0014233 Vojtěch Brázda
116 0102309 Ing. Věra Slunečková
117 1301698 Ing. Ivana Sušilová
118 1005578 Ing. Iva Šilhanová
119 0011315 Ing. Josef Vaňásek
120 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
121 1003005 Ing. Petr Zukal
122 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
123 1103763 Ing. Kateřina Šípková
124 1103418 Ing. Jan Lukáš
125 0013794 Ing. Lenka Šupová
126 0301484 Jakub Latta
127 1005283 Ing. Ruben Pippal
128 0014360 Ing. Oksana Kvachan
129 1005361 Ing. Ivo Barták
130 0005779 Lubomír Kovařík
131 1006573 Ing. Jakub Holásek
132 1006574 Ing. Tomáš Holásek
133 1007023 Ing. Petr Veselka
134 0010296 Ing. Ivo Oves
135 0010434 Ing. Petr Kašík
136 0002720 Tomáš Voborský
137 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
138 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
139 0201853 Ing. Zbyněk Pitel
140 0601823 Ing. Petr Molnár
141 1302505 Ing. Radim Jurča
142 1103054 Ing. Petr Krajčí
143 0013684 Ing. Martin Chromjak
144 0402282 Ing. Miroslav Souček
145 0009803 Věra Koutová
146 0012443 Ing. Michal Franc
147 0012442 Pavel Krištiak
148 1400212 Petr Knežik
149 0006731 Ing. Petr Krejčíř
150 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
151 0007809 Ing. Jolana Váňová
152 0012497 Ing. Tomáš Záhora
153 0012769 Ing. Prokop Galatík
154 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
155 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
156 0001352 Ing. Jiří Bulis
157 0007112 Ing. Alena Kukralová
158 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
159 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
160 0011767 Bc. Karel Trojan
161 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
162 0007708 Václav Klaboch
163 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
164 0000641 Ing. Jana Hejnalová
165 0014536 Ing. Martin Valášek
166 0012876 Ing. Michal Fott
167 0010557 Ing. Milan Čermák
168 0009562 Ing. František Bartoš
169 0010055 Ing. Václav Kvasnička
170 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
171 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
172 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
173 0013600 Ing. Jan Němejc
174 0012429 Ing. Martin Lischka
175 0008609 Ing. Miroslav Böhm
176 0010014 Ing. Michal Holík
177 0007018 Pavel Kuška
178 0005910 Martin Flanderka
179 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
180 0004275 Ing. Marta Kráčmerová
181 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
182 0009379 Ing. Marie Medková
183 0003992 Hana Eglová
184 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
185 0009573 Ing. Miloš Němec
186 0012263 Ing. Radek Šárovec
187 0008278 Bohumil Bartuněk
188 0010384 Radek Flor
189 0014473 Fabián Krejčí
190 0008878 Zuzana Šmirousová
191 0012505 Ing. Josef Budil
192 0010767 Ing. Marián Múdry
193 0102494 Ing. Tomáš Čihák
194 0201899 Ing. Tomáš Holomíček
195 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
196 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
197 0010633 Ing. Jan Vacík
198 0012994 Ing. Michaela Kachlíková
199 0300158 Ing. Jan Hruška
200 0200220 Ing. Čeněk Stehlík
201 0102591 Ing. Lukáš Pučelík
202 0402479 Bc. Ondřej Burýšek
203 0013219 Ing. Mária Vaňková
204 0102310 Ing. František Němec
205 0006640 Jiří Křeček
206 0301196 Ing. Lukáš Janoušek
207 0202082 Ing. Vít Pospíšil
208 0601248 Ivana Černá
209 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
210 0402460 Mgr. Tomáš Studenovský
211 0007428 Ing. Jiří Hladký
212 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
213 1100192 Ing. Aleš Ryšán
214 1004868 Ing. Michal Rak
215 1103809 Lukáš Miketa
216 0006751 Ing. Roman Sedláček
217 1004047 Ing. Lukáš Novotný
218 1400411 Ing. Hana Paulová
219 1100089 Ing. Jaroslav Richtár
220 0009434 Ing. Pavla Štefanová Ph.D.
221 1202323 Tomáš Voldán
222 0602066 Jiří Macháček
223 1302308 Ing. Petr Levák
224 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
225 0202388 Martin Beňák
226 0701630 Pavel Pilař
227 0600782 Ing. Miloš Martinec
228 1102483 Ing. Michal Valoušek
229 1003639 Ing. Daniela Janevová
230 0602412 Pavel Víša DiS.
231 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
232 0602646 Karel Nývlt
233 1102925 Ing. Petra Kopřivová
234 0010265 Ing. Jan Gajzler
235 0201204 Ing. Miroslav Duchek
236 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
237 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
238 1103413 Marek Strejček
239 0402565 Jiří Martínek
240 0102179 Ing. Josef Jambura
241 0101578 Ing. Petr Pavelec
242 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
243 1301839 Martin Polách
244 1301339 Eva Blažková
245 0010072 Ing. Vlastimil Mrázek
246 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
247 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
248 1007056 Ing. Lucie Talašová
249 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
250 0006224 Jan Žižka
251 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
252 1104251 Ing. Josef Hrabec
253 1301555 Ing. Ivan Mudrák
254 0701491 Miloš Moravec
255 0014181 Ing. Tomáš Marek
256 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
257 1006826 Ing. Věra Sokolářová Ph.D.
258 1103507 Ing. Petr Blažek
259 0500915 Ing. Stanislav Koleník
260 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
261 0102015 Ing. Martin Hejl
262 1201154 Ing. Jan Slivka
263 0010713 Ing. Václav Budil
264 1103477 Ing. Martin Kaleta
265 0010714 Ing. Tomáš Havel
266 0012257 Jiří Procházka
267 0501393 Ing. Pavel Šmerda
268 0601894 Ing. Josef Veselý
269 0010739 Radovan Kalců
270 1003367 Ing. Radek Vala
271 1202325 Ing. Josef Blaha
272 0101990 Ing. Jiří Hovorka
273 1003894 Ing. Ivo Pavlík
274 0500347 Ing. Jiří Vaněk
275 0012432 Ing.arch. Tamara Pokorná
276 0202280 Milan Krbec
277 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
278 1302138 David Liška
279 0402240 Ing. Naděžda Procházková
280 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
281 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
282 0014082 Ing. Tomáš Husák
283 0012655 Ing. Petr Dvořák
284 1002469 Ing. Miroslav Martínek
285 0003351 Miroslav Kmínek
286 1104232 Aleš Stec
287 0013380 Jindřich Hanzl
288 1005567 Ing. Martin Klásek
289 0201689 Ing. Aleš Kocábek
290 1004360 Ing. Zbyněk Šplíchal
291 1102005 Alena Kasanová
292 0201577 Ing. Josef Rojt
293 1000336 Ing. Petr Levák
294 1201220 Ing. Marta Halámková
295 0006123 Ing. Jiří Coufal
296 1003205 Ing. Kamil Franc
297 1103814 Ing. Magda Kopecká
298 0014316 Vít Křepinský
299 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
300 1100720 Ing. Dana Peikertová
301 0501332 David Senohrábek DiS.
302 0301020 Ing. Petra Neubauerová
303 0012433 Ing. Gabriela Novotná Ph.D.
304 0401732 Miroslav Hyl
305 0007588 Václav Kopřiva
306 3000127 Ing. Lucia Koščová
307 1302220 Ing. Radek Ševčík
308 1003691 Ing. Petr Pospíšil
309 0402352 Jiří Matys
310 0013260 Ing. Petr Zemina
311 0501365 Ing. Radana Ranincová
312 1006144 Ing. Jan Krejčí
313 0100448 Otakar Veselý
314 0700743 Ing. Dušan Sejbal
315 1301987 Ing. Josef Brand
316 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
317 0003646 Jiří Myška
318 0007781 Zdeněk Jírek
319 1006185 Ing. Martin Stejskal
320 0301540 Ing. arch. Irena Klingorová
321 1006335 Ing. Eva Tůmová
322 1003541 Ing. Barbora Kopecká
323 1000877 Hana Kocourková
324 1104109 Ing. Tomáš Nowak
325 1200167 Ing. Petr Horčička
326 1003472 Ing. Jan Krakovič
327 0009725 Milan Svoboda
328 0002943 Ing. Alena Kultová
329 0201502 Miroslav Toul
330 1005088 Ing. Marek Kunický
331 1003792 Ing. Lukáš Smekal
332 0400864 Ing. Karel Pabišta
333 1400268 Ing. Lukáš Kopecký
334 0402197 Hana Möbiusová
335 0013390 Ing. Ondřej Machek
336 0600516 Ing. Jan Maurer
337 1103668 Ing. Martin Džanaj Ph.D.
338 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
339 0013087 Zbyněk Rys
340 1006566 Ing. Jindřiška Kočařová Ph.D.
341 1005094 Ing. Gabriela Nováková
342 1302326 Ing. Radek Olšák
343 0008163 Ing. Petr Hradecký
344 1103750 Ing. Jaroslav Krupa
345 0701376 Ing. Milan Svoboda
346 0012299 Ing. Jiří Velebil
347 1100286 Dagmar Lančová
348 0008813 Ing. Ivo Dostál
349 1201057 Ing. Milan Ošťádal
350 0301387 Ing. Martin Haueisen
351 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
352 1302437 Ing. Ivo Marek
353 1103816 Ing. Jakub Čech
354 0101616 Radek Příhoda
355 0500797 Ivana Mašínová
356 1001144 Ing. Pavla Mezerová
357 0012869 Martina Otradovcová
358 1003663 Ing. Peter Štefančík
359 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
360 0600658 Ing. Blanka Matějková
361 1006302 Ing. Andrea Grmolcová
362 1301050 Ing. Miroslav Vozár
363 1005890 Ing. Kateřina Miholová
364 1201169 Miloslav Svozil
365 0010473 Ing. Vladimír Svítek
366 0602730 Ing. Barbora Adámková
367 1101817 Ing. Petr Barandovski
368 0008927 Ing. Kamil Hladký
369 0010261 Vladimír Hofman
370 0007076 Ing. Stanislav Líbal
371 1103378 Ing. Ondřej Bojko
372 0602590 Martin Toms
373 1302336 Lukáš Horák
374 0012808 Ing. Pavel Slezák
375 0004069 Jan Lukeš
376 0012292 Ing. Jan Lichtneger
377 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
378 0101815 Ing. Martin Dostál
379 1104324 Ing. Roman Wilkonský
380 0012851 Ing. David Albert Ph.D.
381 0200995 Ing. Milan Šitera
382 0701562 Ing. Jana Hemerková
383 0007803 Ing. Erich Konečný
384 0014354 Mgr. Zdeněk Brunát
385 1101471 Ing. Jaroslav Kozák
386 0701292 Ondřej Pelikán
387 1004487 Ing. Jan Neuer
388 0202346 Evžen Veselý
389 1102240 Jiří Němec
390 0202282 Ing. Jolana Bradová
391 0102551 Ing. Emanuel Novák
392 0401131 Ing. Hana Antošová
393 0100050 Ing. Jiří Straka
394 1101191 Ing. Pavel Mikeska
395 1102623 Ing. Milan Cieslar
396 1202080 Ing. Milan Tománek
397 1301756 Ing. Tomáš Hubík
398 0007589 Ing. Petr Antoš
399 0014280 Pavel Němeček
400 0700159 Ing. Jiří Šejnoha
401 0700876 Ing. Petr Novotný Ph.D., MBA
402 0201441 Jiří Beran
403 1005444 Ing. Radek Weigner
404 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
405 1100069 Ing. Svatopluk Görner
406 0013052 Otto Šafránek
407 0102190 Josef Filípek
408 0005778 Ing. Jan Narovec
409 0402557 Ing. Libor Šácha
410 0100370 Ing. Milan Vojíř
411 0102246 Josef Havlíček
412 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
413 0501239 Ing. Petr Kadlec
414 0008501 Pavel Brambora
415 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
416 1103019 Ing. Milan Sedláček Ph.D.
417 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
418 1103823 Ing. Josef Rokyta
419 0014179 Ing. Martin Másilko
420 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
421 0013080 Ing. Jan Hora
422 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
423 0602594 Martina Kodetová
424 0004599 Ing. Štefan Kovács
425 0000879 Ing. Jiří Šárka
426 0101884 Ing. Václav Kozler
427 1004759 Ing. Vladimír Navrátil
428 1102299 Ing. Hana Bendová
429 0100342 Ing. Zdeněk Žampa
430 0200222 Ing. Jitka Kovaříková
431 1301618 Richard Šurek
432 1003416 Ing. Petr Ovčáček
433 0701570 Ing. Jan Vojtíšek
434 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
435 1004755 Ing. Lukáš Loudil
436 0013651 Ing. Tomáš Homola
437 0013523 Michal Berka
438 1103141 Martin Drbal
439 0006941 Ing. Jaroslav Čech
440 1201746 Ing. Martin Černý
441 0014533 Ing. Karel Fazekas
442 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
443 1201593 Ing. Ivo Vzatek
444 0601868 Pavel Koutný
445 0014154 Ing. Jakub Blažej
446 0014456 Ing. Kateřina Burešová
447 1102596 Ing. František Fiala
448 1006781 Jiří Novák
449 1004089 Ing. Otakar Mikulka
450 0014537 Ing. Petr Ondráček
451 0100937 Jiří Borovka
452 0005092 Ing. František Mayer
453 0602193 Ing. Luboš Hanuš
454 0701476 Ing. Jan Svatoš
455 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
456 1006342 Josef Kalus
457 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
458 0012066 Jan Šmejkal
459 0101168 Martin Kolouch
460 1301416 Ing. Igor Balák
461 1007126 Václav Marek
462 0501368 Ing. Věra Vanerová
463 0014321 Michal Koudelka
464 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
465 1400655 Ing. Libor Lahodný
466 1003952 Ing. Jan Henzl
467 1006540 Ing. Jakub Hajn
468 0014486 Ing. Michal Netík
469 0011287 Radek Šimák
470 1103219 Ing. Bronislav Böhm
471 1201749 Ing. Václav Losík
472 1006359 Ing. Pavel Uher
473 1004726 Ing. David Berger
474 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
475 0003295 Alena Česká
476 1301455 Ing. Robert Prokipčák
477 1005704 Petr Sokola
478 1007057 Ing. Stanislav Bohůn
479 0009916 Ing. Pavel Sněhota
480 0011658 Ing. Jan Strádal
481 0011262 Bc. Petr Ševid
482 0102275 Theodor Valenta
483 0200594 Ing. Ivan Kobza
484 0301184 Jiří Dufek
485 1005756 Ing. Petr Šikula
486 0014436 Petr Tomášek DiS.
487 0009930 Petr Jiřičný
488 0202301 Ing. Jan Bihary
489 0008374 Ing. David Vávra
490 1002626 Ing. Václav Morava
491 1202123 Ing. Marta Janošíková
492 0014426 Ing. Jakub Strnad
493 1006844 Ing. Pavel Fridrich Ph.D.
494 0602717 Jiří Košťál
495 1006259 Ing. Ondřej Krejza
496 0201052 Ing. František Zákružný
497 1103097 Ing. Petr Ščotka
498 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
499 0102614 Ing. Pavel Kalina
500 0012825 Ing. Jan Červenka
501 0013167 Ing. Jan Lipovčan
502 0012991 Ing. Michal Čížek
503 0600731 Ing. Vladislav Jána
504 1005293 Ing. Roman Skoták
505 0601123 Milan Šimůnek
506 0012942 Ing. Peter Németh
507 1007052 Ing. Martin Ambros
508 0701175 Martin Šíša
509 0010129 Ing. Pavel Oktábec
510 0102490 Ing. Ondřej Kokeš
511 1301422 Ing. Libor Pavelka
512 0006585 Ing. Tomáš Klíma
513 1200748 Ing. Milan Vybíral
514 1202065 Radek Matela
515 1102659 Ing. Tomáš Kovařík
516 1202237 Ing. Vladimír Čechák
517 0000358 Ing. Marek Švanda
518 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
519 1102996 Ing. Šárka Pojerová
520 0102449 Ing. Alena Pinkerová
521 0008567 Dr.Ing. Michal Céza
522 0013016 Ing. Jan Lahoda
523 1103547 Ing. Radim Kytnar
524 1103936 Ing. Viktor Pelikán Ph.D.
525 0012813 Ing. Pavel Havlena
526 0700993 Ing. Zdeněk Mládek
527 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
528 0009429 Ing. Karel Pelant
529 1006346 Ing. Jan Špatný
530 0005894 Ing. Dagmar Černá
531 0301544 Ing. Martin Staněk
532 0000191 Ing. Karel Svoboda
533 1201665 Ing. Aleš Ledvina
534 0402092 Marek Güttner
535 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
536 0008470 Martin Malý MSc,BA
537 1100218 Ing. Iva Špačková
538 0014534 Tomáš Kult
539 1302374 Bc. Oto Bachůrek
540 0101216 Jiří Urbánek
541 1201148 Ing. Jiří Parma
542 1006457 Ing. Tomáš Margetík
543 0602657 Ing. Radim Knížák
544 0402433 Pavel Sedláček
545 0007140 Ing. Petr Nehasil
546 0009607 Ing. Jan Mitlöhner
547 0013926 Ing. Lukáš Masopust
548 1200594 Ing. Milan Ertl
549 0013256 Tomáš Kopřiva
550 0102182 Ing. Pavel Beran
551 0102360 Ing. Jiří Janda
552 1104198 Ing. Jan Petrů Ph.D.
553 0007883 Ing. Eva Zuberová
554 1201577 Ing. Jiří Flašar
555 0001560 Miroslav Stehlík
556 0014211 Ing. Dana Mazačová
557 1005252 Bc. Marek Gerec
558 1005368 Ing. Pavel Galata
559 1005617 Miroslav Svoboda
560 1200458 Ing. Roman Kalina
561 0602284 Ing. Jiří Eliášek
562 0600437 Ing. Miloš Burianec
563 0014289 Ing. Jan Hercík
564 0008644 Ing. František Horner
565 0102032 Ing. Milan Vávra
566 0013950 Ing. David Friedel
567 1201748 Ing. Luděk Horák
568 1103533 Ing. Michal Kawulok
569 0201537 Irena Naarová
570 0602150 Ing. Josef Matoušek
571 0014351 Ing. Eva Sekerová
572 0600037 Ing. Vladimír Foret
573 0400105 Ing. Jiří Vaněček
574 0102440 Miroslav Kohl
575 1004180 Hana Jelínková
576 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
577 0500963 Ing. Jaroslav Urban
578 0014307 Ing. Martin Balún
579 0101525 Milan Blažek
580 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
581 0202379 Ing. Petr Blažek
582 0701248 Ing. Václav Pohorský
583 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
584 1104155 Daniel Otipka
585 0500614 Ing. Roman Libich
586 1102460 Zdeněk Rumpala
587 0002263 Ing. Vladimír Vrábel
588 0202209 Ing. Radek Tomášek
589 0301124 Pavel Charvát
590 1104073 Ing. Martin Tešnar
591 1103405 Ing. Petr Chroboček
592 0602021 Ing. Jiří Bajgar
593 0010096 Ing. Jan Benda
594 0011778 Ing. Jana Školová
595 0301042 Ing. Jan Rusňák
596 1201519 Ing. Martin Komínek
597 0202189 Ing. Václav Pasovský
598 1102234 Ing. Břetislav Piprek
599 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
600 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
601 0014013 Ing. Stanislav Melichar
602 1005980 Bc. David Ruman
603 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
604 1102800 Ing. Petr Lanc
605 0202374 Ing. Marek Chval
606 0202177 Ing. Andrea Števková PhD.
607 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
608 0008964 Ing. Tomáš Koranda
609 1101575 Ing. Kateřina Švehlová
610 0014484 Ing. Jiří Pokorný
611 0012735 Ing. Robert Juřina
612 1103441 Ing. Petr Limanovský
613 1103216 Ing. Eva Venhudová
614 0012665 Ing. Marek Pelant
615 0005799 Ing. Tomáš Doležal
616 0202210 Ing. Karel Křížek
617 0200584 Ing. Jaromír Janoušek
618 1006469 Ing. Milan Tesař
619 0009600 Ondřej Kopřiva
620 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
621 1006865 Ing. Jindřich Foubík
622 0400418 Ing. Bruno Panenka
623 1005104 Ing. Martin Stöhr
624 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
625 1200720 Ing. Miroslav Novák
626 0102089 Michal Šlinc
627 1006542 Ing. Petr Pácha
628 1101188 Marie Chromčáková
629 0010699 Tomáš Pilík DiS.
630 0401848 Ing. Miroslav Váňa
631 0002786 Ing. Jaromír Kazda
632 0201551 Miroslav Hrečin
633 0201991 Ing. Bohumil Páník
634 0601403 Ing. Jiří Sluka
635 1006751 Ing. Martin Valášek
636 0602433 Petr Slezák
637 0013708 Ing. arch. Veronika Janovská
638 1001438 Miroslav Patočka
639 1001432 Ing. Jaroslav Bránský
640 1002023 Ing.arch. Ladislav Bartoš
641 0202252 Ondřej Boublík
642 0602134 Michal Soukup DiS.
643 1100094 Ing. Ivo Čech
644 0101093 Zdeněk Brom
645 0601963 Ing. Radek Adam
646 1301635 Ing. Radovan Rerko
647 0202361 Ing. Ivo Paulus
648 0010760 Ing. Petr Bílek
649 0602329 Ing. Milan Drahoš
650 0201919 Miroslav Valenta
651 1301072 Ing. Libor Tkáč
652 1301255 Ing. Rostislav Bajza
653 0301483 Ing. Michal Bernát
654 0011509 Ing. Irena Truhlářová
655 0701609 Ing. Jan Vosáhlo
656 1301196 František Janečka
657 0402290 Václav Červenka
658 0102519 Ing. Martin Knapík
659 1200407 Ing. Libuše Kujová
660 0401615 Ing. Valdemar Hrotek
661 1104148 Pavel Bobek
662 1005680 Ing. Karel Vlček
663 0402237 Ing. Adéla Macháčková
664 0001065 Karel Pazdera
665 0202359 Ing. Gabriela Turková
666 0300785 Karel Ježek
667 1200383 Ing. Zdeněk Březa
668 0000630 Ing. Anna Trýznová
669 0501354 Miroslav Molnár
670 1302330 Petr Chovanec
671 0009416 Ing. Jiří Herzman
672 1001908 Ing. Eva Janáčková
673 0102602 Ing. Jan Prem
674 0101680 Irena Randusová
675 1003265 Ing. Petr Pospíšil
676 1103734 Ing. Libor Téma
677 1102804 Ing. Petr Kolařík
678 1101070 Antonín Šoltys
679 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
680 0009381 Ing. Petr Kalenda
681 0602723 Ing. Tomáš Pánek
682 0601467 Ing. Jiří Burda
683 1301650 Ing. Ladislav Drozd
684 0401439 Ing. Petr Kadlec
685 0402554 Ing. Jiří Kopal
686 0602702 Ing. Pavel Vokřál
687 0700626 Ing. Ladislav Šín
688 1002064 Ing. Pavel Anselmi
689 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
690 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
691 0002036 Ing. Tomáš Šebelle
692 1004200 Ing. Tomáš Racek
693 1006725 Ing. Vladimír Potomák
694 1302454 Pavlína Zedková
695 1202037 Ing. Pavel Staněk
696 0201605 Ing. Milan Viták
697 0500491 Günter Hanisch
698 1101637 Jana Štvrtňová
699 0014387 Ing. Miroslav Zajíc
700 0500939 Ing. Vlasta Svobodová
701 0701581 Lenka Straková
702 1202110 Jana Filipová
703 1006816 Ing. David Tejkal
704 0012239 Ing. Jan Podlaha
705 1100719 Ing. Josef Opluštil
706 1103010 Daniel Pražma
707 1201778 Ing. Radim Dostál
708 1003010 Ing. Martin Müller
709 1007047 Ing. et Mgr. Helena Flodrová
710 1102951 Ing. Eva Kostialová
711 0009767 Ing. Petr Linek
712 0600636 Vlastimil Černý
713 0401314 Ing. Pavel Štětka
714 1300735 Ing. Ivo Jurygáček
715 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
716 1103542 Ing. Ivan Stryja
717 0010872 Ing. Jan Parchanski
718 1006964 Ing. Oldřich Procházka
719 1000392 Ing. Miloš Černý
720 1103722 Ing. Tibor Mrázek
721 0009266 Ing. Pavel Kvasnička
722 0004188 Ing. Vladimír Valter
723 0102188 Jiří Jokl
724 0201277 Ing. Ivan Rys
725 0201276 Ing. Naděžda Zdvořanová
726 0012449 Ing. Lukáš Hrbek
727 0601230 Milan Marek
728 0013008 Jaroslav Soumar
729 0700891 Jiří Jozíf
730 0013045 Ing. David Mareček