Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu při vydávání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavebního povolení, povolení k užívání stavby, povolení ke změně v účelu užívání stavby a k řízením vedeným z moci úřední. Bude vysvětleno, jaký je rozdíl mezi žádostí, podnětem a stížností, včetně toho, jak s těmito nakládat.

Místo konání: online

Datum konání: 3.6.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
91
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 1
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400630 Ing. Jiří Vambera
2 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
3 0013537 Ing. Josef Dvořák
4 0014318 Václav Chvojka
5 0011644 Ing. Jiří Křivský
6 0012652 Ing. Pavel Rek
7 0201321 Vladimír Liška
8 1400613 Ing. Lukáš Dvořáček
9 1103280 Ing. Martin Langer
10 0401314 Ing. Pavel Štětka
11 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
12 0013328 Ing. Pavel Přibyl
13 0013762 Ing. arch. Miroslav Frantes
14 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
15 0000863 Ing. Josef Prošek
16 0008878 Zuzana Šmirousová
17 0009844 Ing. Jiří Čapek
18 0013068 Ing. Martin Schneider
19 0002786 Ing. Jaromír Kazda
20 0008388 Ing. Filip Nehonský
21 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
22 0012909 Ing. Jana Abrhamová
23 0008914 Ing. David Štochl
24 0012006 Ing. Radomil Noll
25 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
26 0010767 Ing. Marián Múdry
27 0008609 Ing. Miroslav Böhm
28 0011849 Ing. Jan Unger
29 0010464 Ing. Ivana Matějková
30 0011967 Zuzana Baláčková
31 1103077 Ing. Kateřina Niklová
32 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
33 0013680 Ing. Jan Jacko
34 0012103 Ing. Monika Najmanová
35 0013022 Ing. Jakub Vaněk
36 0013134 Ing.arch. Lenka David
37 0010344 Ing. Jiří Pokorný
38 0011251 Ing. Ivana Laštovková
39 0014025 Ing. Robert Hošek
40 0007708 Václav Klaboch
41 0014183 Ing. Petr Vitner
42 0008543 Ing. Stanislav Mareš
43 0013390 Ing. Ondřej Machek
44 0007905 Ing. Jana Helišová
45 0011895 Ing. Daniel Šebesta Ph.D.
46 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
47 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
48 0012295 Ing. Přemysl Vodička
49 0000641 Ing. Jana Hejnalová
50 0012819 Ing. Pavel Hrdina
51 0009609 Vladimír Kubišta
52 0003747 Ing. Antonín Fara
53 0002302 Lumír Kotal
54 0007053 Jaroslava Kotalová
55 0010444 Iva Košková
56 0002534 Ing. Tomáš Rybín
57 0007076 Ing. Stanislav Líbal
58 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
59 0006470 Ing. Pavel Hubínek
60 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
61 0003745 Stanislav Kolář
62 0102032 Ing. Milan Vávra
63 0007264 Hana Dědičová
64 0010401 Igor Stařecký
65 0001352 Ing. Jiří Bulis
66 0009405 Ing. Petr Broukal
67 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
68 0202053 Bc. Jiří Rubáš
69 0012014 Ing. Lukáš Fiala
70 0012670 Ing. Miroslava Fišková
71 1104073 Ing. Martin Tešnar
72 1301844 Ing. Tomáš Macík
73 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
74 0202264 Ing. Richard Horký
75 0014190 Ing. Leo Vychodil
76 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
77 0008569 Ing. Martin Butor
78 0010556 Ing. Radek Paier
79 1005854 Pavel Hasík
80 0011903 Ing. Jana Slabá
81 1002168 Ing. Pavel Rohánek
82 0602542 Miroslav Pavlíček
83 0003224 Eva Jakubková
84 0009562 Ing. František Bartoš
85 1103528 Ing. Jiří Talášek
86 0402148 Patrik Dědic
87 0010420 Ing. Petr Hofmann
88 1202020 Petr Kantor
89 0006585 Ing. Tomáš Klíma
90 0006935 Ing. Dana Hynková