Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu při vydávání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavebního povolení, povolení k užívání stavby, povolení ke změně v účelu užívání stavby a k řízením vedeným z moci úřední. Bude vysvětleno, jaký je rozdíl mezi žádostí, podnětem a stížností, včetně toho, jak s těmito nakládat.

Místo konání: online

Datum konání: 3.6.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
91
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400630 Ing. Jiří Vambera
2 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
3 0013537 Ing. Josef Dvořák
4 0014318 Václav Chvojka
5 0011644 Ing. Jiří Křivský
6 0012652 Ing. Pavel Rek
7 0201321 Vladimír Liška
8 1400613 Ing. Lukáš Dvořáček
9 1103280 Ing. Martin Langer
10 0401314 Ing. Pavel Štětka
11 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
12 0013328 Ing. Pavel Přibyl
13 0013762 Ing. arch. Miroslav Frantes
14 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
15 0000863 Ing. Josef Prošek
16 0008878 Zuzana Šmirousová
17 0009844 Ing. Jiří Čapek
18 0013068 Ing. Martin Schneider
19 0002786 Ing. Jaromír Kazda
20 0008388 Ing. Filip Nehonský
21 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
22 0012909 Ing. Jana Abrhamová
23 0008914 Ing. David Štochl
24 0012006 Ing. Radomil Noll
25 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
26 0010767 Ing. Marián Múdry
27 0008609 Ing. Miroslav Böhm
28 0011849 Ing. Jan Unger
29 0010464 Ing. Ivana Matějková
30 0012364 Ing. Petr Klapka
31 0011967 Zuzana Baláčková
32 1103077 Ing. Kateřina Niklová
33 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
34 0013680 Ing. Jan Jacko
35 0012103 Ing. Monika Najmanová
36 0013022 Ing. Jakub Vaněk
37 0013134 Ing.arch. Lenka David
38 0010344 Ing. Jiří Pokorný
39 0011251 Ing. Ivana Laštovková
40 0014025 Ing. Robert Hošek
41 0007708 Václav Klaboch
42 0014183 Ing. Petr Vitner
43 0008543 Ing. Stanislav Mareš
44 0013390 Ing. Ondřej Machek
45 0007905 Ing. Jana Helišová
46 0011895 Ing. Daniel Šebesta Ph.D.
47 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
48 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
49 0012295 Ing. Přemysl Vodička
50 0000641 Ing. Jana Hejnalová
51 0012819 Ing. Pavel Hrdina
52 0009609 Vladimír Kubišta
53 0003747 Ing. Antonín Fara
54 0002302 Lumír Kotal
55 0007053 Jaroslava Kotalová
56 0010444 Iva Košková
57 0002534 Ing. Tomáš Rybín
58 0007076 Ing. Stanislav Líbal
59 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
60 0006470 Ing. Pavel Hubínek
61 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
62 0003745 Stanislav Kolář
63 0102032 Ing. Milan Vávra
64 0007264 Hana Dědičová
65 0010401 Igor Stařecký
66 0001352 Ing. Jiří Bulis
67 0009405 Ing. Petr Broukal
68 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
69 0202053 Bc. Jiří Rubáš
70 0012014 Ing. Lukáš Fiala
71 0012670 Ing. Miroslava Fišková
72 1104073 Ing. Martin Tešnar
73 1301844 Ing. Tomáš Macík
74 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
75 0202264 Ing. Richard Horký
76 0014190 Ing. Leo Vychodil
77 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
78 0008569 Ing. Martin Butor
79 0010556 Ing. Radek Paier
80 1005854 Pavel Hasík
81 0011903 Ing. Jana Slabá
82 1002168 Ing. Pavel Rohánek
83 0602542 Miroslav Pavlíček
84 0003224 Eva Jakubková
85 0009562 Ing. František Bartoš
86 1103528 Ing. Jiří Talášek
87 0402148 Patrik Dědic
88 0010420 Ing. Petr Hofmann
89 1202020 Petr Kantor
90 0006585 Ing. Tomáš Klíma
91 0006935 Ing. Dana Hynková