Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu při vydávání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavebního povolení, povolení k užívání stavby, povolení ke změně v účelu užívání stavby a k řízením vedeným z moci úřední. Bude vysvětleno, jaký je rozdíl mezi žádostí, podnětem a stížností, včetně toho, jak s těmito nakládat. Výklad se dále zaměří na to, jak se v jednotlivých případech určují účastníky řízení, jakým způsobem uzavírat veřejnoprávní smlouvy s žadateli namísto vydávání správních rozhodnutí. Pozornost bude věnována také odvolání a jeho náležitostem, probírány budou i mimořádné opravné prostředky – obnova řízení a přezkum. V neposlední řadě bude výklad zaměřen i na problematiku výkonu rozhodnutí, tedy nejen na osvětlení jednotlivých ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v práci úřadů a úředníků. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.

Program: 

I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře

II. blok: Vztah správního řádu a stavebního zákona – zásada subsidiarity, základní zásady činnosti správních orgánů, seznámení s novelou správního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona

III. blok: Podání, podnět, žádost, stížnost – náležitosti, rozdíly mezi jednotlivými instituty, postupy směřující k jejich vyřízení, účinky jednotlivých podání

IV. blok: Postupy podle správního řádu – postoupení pro nepříslušnost, rozhodování o podjatosti, vedení spisu, doručování, ochrana proti nečinnosti

V. blok: Účastníci řízení – jak určit účastníky řízení v jednotlivých řízeních, rozhodování o účastenství, zastoupení na základě plné moci, opatrovník

VI. blok: Další postupy v řízení – nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, odložení věci, zahájení řízení z moci úřední, přerušení řízení

VII: blok: Formy jednotlivých výstupů stavebního úřadu a jejich náležitosti – územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nařízení odstranění stavby, kolaudace; náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu, náležitosti výstupů dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

VIII: blok: Odvolání – lhůta pro podání odvolání, náležitosti odvolání, blanketní odvolání, odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí, autoremedura

IX: blok: Mimořádné opravné prostředky – přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí, příslušnost k rozhodování o mimořádných opravných prostředcích

X. blok: Výkon rozhodnutí – exekuční výzvy, výkon rozhodnutí prostřednictvím exekutora

XI. blok: Celkové shrnutí a zakončení

Místo konání: online

Datum konání: 2.3.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 02032021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 25.2.2021

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
466
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 1
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006475 Ing. Libor Kožik
2 0011280 Jaroslav Vajrauch
3 0003224 Eva Jakubková
4 0300801 Ing. Pavel Korima
5 0501270 Luboš Stříbrný
6 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
7 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
8 0011136 Ing. Radek Veselý
9 1104313 Ing. Ondřej Matula
10 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
11 0014156 Ing. Petr Hofman
12 0202304 Ing. Oldřich Hřib
13 0014427 Ing. Radek Čížek
14 1104199 Jiří Kaufmann
15 1001464 Ing. Hana Rusková
16 0010933 Ing. Ivana Fialová
17 0202153 Renata Plevačová
18 0011331 Jiří Růžička
19 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
20 1302417 Ing. Marek Pokorný
21 0202300 Ing. Jiří Vavřička
22 0301189 Petr Balák
23 0014337 Ing. Jan Gallia
24 0013698 Ing. Petr Odstrčil
25 0012566 Ing. Jan Prokop
26 0012478 Václav Radechovský
27 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
28 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
29 0202273 Ing. Petr Šneberger
30 0401307 Kateřina Ryvolová
31 0301183 Pavel Novotný
32 1101694 Ing. Tomáš Čárek
33 1103714 Ing. Petr Blažek
34 1005578 Ing. Iva Šilhanová
35 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
36 0301484 Jakub Latta
37 0602694 Ing. Martin Fátor
38 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
39 0601823 Ing. Petr Molnár
40 1102919 Ing. Eva Hrubá
41 0012334 Ing. Nikola Domažlická
42 1005680 Ing. Karel Vlček
43 0012699 Miloš Anděl
44 0001352 Ing. Jiří Bulis
45 0003059 Jiří Prokop
46 0002786 Ing. Jaromír Kazda
47 0005910 Martin Flanderka
48 0010384 Radek Flor
49 0013022 Ing. Jakub Vaněk
50 0010767 Ing. Marián Múdry
51 0202082 Ing. Vít Pospíšil
52 1103860 Ing. Jiří Šafránek
53 0601496 Ing. Pavel Kubát
54 1100192 Ing. Aleš Ryšán
55 1006252 Ing. Josef Vávra
56 1101462 Roman Otisk
57 1103809 Lukáš Miketa
58 1301937 Ing. Ilona Matoušková
59 1102483 Ing. Michal Valoušek
60 0701630 Pavel Pilař
61 0600782 Ing. Miloš Martinec
62 0010265 Ing. Jan Gajzler
63 0402335 Roman Koubek
64 1102925 Ing. Petra Kopřivová
65 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
66 1301339 Eva Blažková
67 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
68 1201231 Ing. Luděk Ježek
69 0014181 Ing. Tomáš Marek
70 0202332 Ing. Jiří Soukup
71 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
72 0601894 Ing. Josef Veselý
73 0500347 Ing. Jiří Vaněk
74 0501332 David Senohrábek DiS.
75 1003205 Ing. Kamil Franc
76 0402352 Jiří Matys
77 1000877 Hana Kocourková
78 0602469 Ing. Václav Podlipný
79 1005088 Ing. Marek Kunický
80 1003792 Ing. Lukáš Smekal
81 0006821 Milan Bartoloměj
82 0013390 Ing. Ondřej Machek
83 0200885 Ing. Milan Krejcar
84 1100286 Dagmar Lančová
85 0004017 Ing. Božena Rusová
86 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
87 1201057 Ing. Milan Ošťádal
88 0600658 Ing. Blanka Matějková
89 1301050 Ing. Miroslav Vozár
90 0000641 Ing. Jana Hejnalová
91 0011963 Ing. Petr Neufuss
92 1100335 Ing. Eva Vojtasíková
93 1102043 Tomáš Lehnert
94 0007076 Ing. Stanislav Líbal
95 1103378 Ing. Ondřej Bojko
96 0014536 Ing. Martin Valášek
97 0102463 Ing. Jan Závitkovský
98 0012851 Ing. David Albert Ph.D.
99 0101815 Ing. Martin Dostál
100 0701292 Ondřej Pelikán
101 1102240 Jiří Němec
102 0100050 Ing. Jiří Straka
103 0014280 Pavel Němeček
104 0201441 Jiří Beran
105 1006093 Ing. Bořivoj Smaženka
106 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
107 1006733 Ing. Radim Doležal
108 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
109 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
110 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
111 0000879 Ing. Jiří Šárka
112 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
113 0013651 Ing. Tomáš Homola
114 0004862 Ing. Petr Listík
115 1201746 Ing. Martin Černý
116 1101748 Josef Zahel
117 0601868 Pavel Koutný
118 0009541 Ing. Karel Kozel
119 1102915 Milan Rybovič
120 1103715 Ladislav Kašuba
121 1103447 Ing. Richard Šulák
122 0101168 Martin Kolouch
123 0501368 Ing. Věra Vanerová
124 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
125 1006359 Ing. Pavel Uher
126 1003997 Aleš Pražák
127 1006456 Bc. Jaroslav Lukáš
128 1102145 Ing. Karel Navrátil
129 1102887 Ing. David Hýža
130 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
131 0014436 Petr Tomášek DiS.
132 0202301 Ing. Jan Bihary
133 0008374 Ing. David Vávra
134 0602717 Jiří Košťál
135 0201052 Ing. František Zákružný
136 1103097 Ing. Petr Ščotka
137 0102614 Ing. Pavel Kalina
138 0601123 Milan Šimůnek
139 1006816 Ing. David Tejkal
140 0006585 Ing. Tomáš Klíma
141 1202065 Radek Matela
142 0102611 Ing. Miroslav Němec
143 1102996 Ing. Šárka Pojerová
144 0102449 Ing. Alena Pinkerová
145 0013016 Ing. Jan Lahoda
146 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
147 1006346 Ing. Jan Špatný
148 0701582 Ing. Pavel Kurka
149 0008470 Martin Malý MSc,BA
150 0100860 Ing. Jiří Kápl
151 1302374 Bc. Oto Bachůrek
152 1104198 Ing. Jan Petrů Ph.D.
153 1005368 Ing. Pavel Galata
154 1200458 Ing. Roman Kalina
155 0602150 Ing. Josef Matoušek
156 0007922 Ing. Radka Bürgermeisterová
157 0014307 Ing. Martin Balún
158 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
159 0202379 Ing. Petr Blažek
160 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
161 0602021 Ing. Jiří Bajgar
162 0202366 Ing. Martin Švehla
163 1102234 Ing. Břetislav Piprek
164 0602526 Bc. Ondřej Pešek
165 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
166 0600323 Jan Vávra
167 1005104 Ing. Martin Stöhr
168 0011672 Ing. Zuzana Bočková
169 1201368 Ing. František Malina
170 0100031 Ing. Jan Kocmich
171 0601963 Ing. Radek Adam
172 1301072 Ing. Libor Tkáč
173 0201919 Miroslav Valenta
174 0301483 Ing. Michal Bernát
175 1006121 Ing. Ondřej Bundil
176 0601467 Ing. Jiří Burda
177 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
178 0700157 Ing. Jan Fiala
179 0008567 Dr.Ing. Michal Céza
180 0014531 Ing. Michal Moravec
181 0701581 Lenka Straková
182 0014467 Bc. Vojtěch Müller
183 0501357 Ing. Pavel Sůva
184 1103822 Ing. František Čech
185 1104018 Ing. Robin Humelič
186 0202065 Martin Uhlíř
187 1400325 Ing. Milan Pavlištík
188 0011199 Ing. Dalibor Doubek
189 0101216 Jiří Urbánek
190 0700891 Jiří Jozíf
191 0401314 Ing. Pavel Štětka
192 0602684 Ing. Ondřej Černý
193 0009736 Ing. Pavel Beránek
194 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
195 1302190 Ing. Stanislav Dančák
196 1302308 Ing. Petr Levák
197 1103871 Ing. Lukáš Chlebovský
198 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
199 0011671 Ing. Roman Franěk
200 0301186 Jana Kožíšková
201 1006949 Ing. Jakub Martínek
202 1004761 Ing. Marek Horsák
203 0202378 Ing. Petr Suchánek
204 0013684 Ing. Martin Chromjak
205 0014055 Ing. Jan Vopička
206 0701609 Ing. Jan Vosáhlo
207 0701611 Ing. Jan Borek
208 0701475 Roman Chudomel
209 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
210 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
211 0012714 Ing. Petr Dlouhý
212 0102356 Ing. Dana Brožová
213 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
214 0009959 Vladislav Staněk
215 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
216 1104230 Radek Procházka DiS.
217 0100385 Václav Mráz
218 0010123 Ing. Václav Javůrek
219 0014360 Ing. Oksana Kvachan
220 0010760 Ing. Petr Bílek
221 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
222 0005027 Marie Vilímová
223 0005135 Ing. Michal Ulmajer
224 1006844 Ing. Pavel Fridrich Ph.D.
225 0012812 Ing. Jakub Stejskal
226 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
227 0500925 Marcela Klofáčová
228 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
229 0011767 Bc. Karel Trojan
230 0014456 Ing. Kateřina Burešová
231 0013794 Ing. Lenka Šupová
232 0014082 Ing. Tomáš Husák
233 0009978 Ing. Ivan Tomášek
234 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
235 0009725 Milan Svoboda
236 0000354 Ing. Dominik Pola
237 1102716 Michal Franek
238 0012837 Ivo Mikulášek
239 1006921 Lumír Patka
240 0008150 Ing. Karel Stiebitz
241 0007018 Pavel Kuška
242 0013058 Marcel Chobodydes
243 0006708 Hana Hrdinová
244 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
245 0602702 Ing. Pavel Vokřál
246 1102902 Ing. Slavomír Stupka
247 0102609 Ing. Jan Krlín
248 0014335 Ing. Pavel Sittek
249 0010444 Iva Košková
250 0003654 Ing. Zdeněk Levý
251 0004651 Ing. Pavel Janků
252 0009228 Vlasta Petránková
253 0009229 Jaromír Petránek
254 0002625 Ing. Klement Neugebauer
255 0013694 Ing. arch. David Bartoš
256 1002259 Ing. Mária Martinková
257 0010513 Pavel Douša
258 0014521 Ing. arch. Jiří Kočí
259 0005894 Ing. Dagmar Černá
260 0101034 Ing. František Toufar
261 0602662 Ing. Kateřina Hon
262 0400252 Ing. Leo Streubel
263 0601666 Ing. Pavel Hodek
264 0300692 Alena Lehečková
265 1004868 Ing. Michal Rak
266 0402190 Lukáš Slavík
267 0601652 Ing. Monika Kopecká
268 0601670 Ing. Tomáš Hofmeister
269 1202046 Ing. Petra Novotná
270 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
271 1103693 Ing. Jan Jadrníček
272 0102352 Eliška Příhodová
273 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
274 0102418 Radek Krob
275 0200259 Zdeněk Varvařovský
276 1201543 Petr Zdráhal
277 1101775 Rostislav Onderka
278 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
279 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
280 0600771 Alena Harbichová
281 0000362 Ing. Pavel Rous
282 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
283 1301839 Martin Polách
284 1400058 Ing. Marek Svoboda
285 1102122 Ing. Petr Řeha
286 1006517 Ing. David Dohnal
287 0005946 Ing. Miroslav Šedivý
288 1004144 Ing. Miroslav Klos
289 0101564 Ing. Marcela Pávková
290 0202327 Ing. Dušan Martiniak
291 1302407 Petr Vystrčil
292 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
293 0601525 Hana Hlízová
294 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa ml.
295 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
296 1103537 Ing. Pavla Holečková
297 0202019 Ing. Jan Cikán
298 1301537 Ing. Karel Vítek
299 0301505 Miroslav Mrázek
300 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
301 0200995 Ing. Milan Šitera
302 0401767 Tomáš Kufa
303 0010121 Ing. Jan Nosek
304 0301038 Ing. Jiří Stehlík
305 0102102 Michal Ukropec
306 1103496 Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
307 1002666 Miloš Fiala
308 0401609 Vladimír Drvota
309 0014372 Patrik Doubek
310 1003088 Ing. Jiří Matoušek
311 0012652 Ing. Pavel Rek
312 0600566 Rudolf Marek
313 0012688 Ing. Tomáš Langer
314 0601126 Ing. Jaroslava Marková
315 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
316 0101137 Ing. Pavel Jakeš
317 0100848 Ing. Václav Pavlík
318 0001052 Ing. Josef Toman
319 0401567 Ing. Alena Benešová
320 1103134 Ing. Libor Habrnál
321 0600437 Ing. Miloš Burianec
322 0402108 Radek Smetana
323 3000127 Ing. Lucia Koščová
324 1300052 Ing. Petr Koukolíček
325 1006170 Ing. Jiří Jakl
326 1302454 Pavlína Zedková
327 0013654 Ing. Květoslav Syrový
328 0014306 Jaroslav Tláskal
329 0010037 Ing. Pavel Jindra
330 1302178 Ing. Petr Kučera
331 0009884 Ing. Iva Plachá
332 1002272 Ing. Jana Sedláčková
333 0014400 Bc. Pavel Čejka
334 1400342 Radek Jeleček
335 0202297 Ing. Jakub Halík
336 0201577 Ing. Josef Rojt
337 0500484 Ing. Stanislav Gajzler
338 0402472 Ing. Veronika Brzková
339 0500953 Ing. Marcel Folc
340 0012345 Ing. Lukáš Řehák
341 1006266 Ing. Jan Pivec
342 0200384 Ing. František Žežule
343 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
344 0400302 Soňa Dlouhá
345 1003735 Ing. Marek Hladný
346 0007264 Hana Dědičová
347 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
348 0202294 Ing. Marek Hořan
349 1101866 Ing. Jan Martinák
350 0202084 Ing. Aleš Novotný
351 1100120 František Ptáček
352 1104233 Bc. Kamila Hiľovská
353 0012435 Jaromír Štursa
354 0004925 Ing. František Klasna
355 0300158 Ing. Jan Hruška
356 0012991 Ing. Michal Čížek
357 0007053 Jaroslava Kotalová
358 0009180 Ing. Radek Dědina
359 0701588 Ing. Anna Kožená
360 0300785 Karel Ježek
361 0012751 Ing.arch. Kristina Koulová
362 0006950 Ing. Miloš Novák
363 1400515 Ing. Jakub Smejkal
364 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
365 0201689 Ing. Aleš Kocábek
366 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
367 1103509 Ing. Zdeněk Horák
368 1301718 Ing. Jiří Pavlát
369 0402544 Ing. Tereza Matoušková
370 1102244 Bc. Dana Hauerlandová
371 0009768 Ing. Vendula Štěpánková
372 1302208 Ing. Mirko Ingr
373 1006201 Ing. Radim Kolář Ph.D.
374 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
375 1102643 Vratislav Bajgar
376 1102057 Ing. Roman Vitásek
377 1100980 Ing. Jiří Kalvach
378 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
379 0602602 Ing. Eva Blažková
380 0602395 Ing. Martina Konášová
381 1400537 Ing. Martin Janák
382 1400375 Dana Gotvaldová
383 0003295 Alena Česká
384 0701641 Ing. Nikola Filáčková
385 1004424 Ing. Milan Pokorný
386 0008423 Ing. Michal Deák
387 0008395 Ing. Petr Jančík
388 0401569 Pavel Matula
389 0013362 Pavel Rückl
390 1100261 Ing. Ivo Helbich
391 0014617 Jan Dvořák
392 1005671 Ing. Jakub Kapsa
393 0300660 Ing. Zdeněk Kratochvíl
394 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
395 1003656 Ing. Jindřich Čuda
396 1100094 Ing. Ivo Čech
397 1103193 Ing. Jan Čermák
398 1100711 Ing. Radim Prouza
399 0005264 Ing. Emil Nitkulinec
400 0201196 Richard Bozděch
401 0009176 Ing. David Keller
402 0701571 Lubomír Svatoš
403 0102237 Bc. Pavel Pupík
404 1102815 Ing. Dagmar Šrámková
405 0008133 Ing. Jan Mrzílek
406 0600324 Ing. Zbyněk Matura
407 1006551 Ing. Petr Málek
408 1104103 Ing. Radek Kreisl
409 0601182 Ing. Jan Helbich
410 0014170 Ing. Martin Jírovský
411 0000158 Ing. Miroslav Novák
412 0101680 Irena Randusová
413 0014044 Ing. Jan Vecko
414 0014316 Vít Křepinský
415 1301255 Ing. Rostislav Bajza
416 1202020 Petr Kantor
417 1004089 Ing. Otakar Mikulka
418 1000382 Ing. Lubomír Řezníček
419 0501365 Ing. Radana Ranincová
420 1302329 Ing. Jiří Kuňák
421 1300941 Ing. Stanislav Jurák
422 0602563 Ing. Jan Sekanina
423 0402551 Lukáš Klaus
424 0009378 Ing. František Zvelebil
425 0602827 Ing. Michal Šobr
426 0014486 Ing. Michal Netík
427 0201814 Ing. Růžena Vicherová
428 1301495 Ing. Jiří Štěrba
429 0200429 Ing. Jiří Kupka
430 0200430 Ing. Ivan Krystl
431 0009472 Ing. Josef Malušek
432 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
433 1201778 Ing. Radim Dostál
434 0007958 Ing. Jan Plíšek
435 1006749 Pavel Zelený
436 1103507 Ing. Petr Blažek
437 1103966 Ing. Martin Kubečka
438 0010307 Ing. Jana Kuřitková
439 1200407 Ing. Libuše Kujová
440 1104181 Ing. et Ing. Marek Kus
441 0005383 Ing. Evžen Nesrovnal
442 1101468 Karel Ježek
443 0102188 Jiří Jokl
444 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
445 1003005 Ing. Petr Zukal
446 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
447 0010924 Karel Švejda
448 0601605 Ing. Václav Nýč
449 0014520 Ing. Daniel Sedláček
450 1006654 Ing. Rostislav Doubek
451 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
452 0202325 Ing. Tomáš Klor
453 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
454 1004047 Ing. Lukáš Novotný
455 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
456 0402530 Jaroslav Panský
457 0008209 Ing. Jana Břicháčová
458 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
459 0402528 Ing. David Severa
460 0401498 Ing. Miroslav Bělíček
461 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
462 0202088 Stanislav Tanczoš
463 0600349 Ing. Karel Kundera
464 1100218 Ing. Iva Špačková
465 0012916 Ing. Petr Šandera