Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon + vyhlášky - seminář

Stavební zákon + vyhlášky

Termín konání:
14.11.2024, 13:00 - 17:00
Místo konání:

Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Anotace:

Předmětem semináře je poskytnout účastníkům základní přehled nového stavebního zákona a seznámit je s aktuálním stavem nově navržených prováděcích vyhlášek, vše se zaměřením na aplikaci v praxi.

 

Program:
  1. Aktuální stav legislativního procesu
  2. Rámcový přehled nového stavebního zákona
  3. Vyhláška o dokumentaci staveb v navrženém znění
  4. Vyhláška o požadavcích na výstavbu v navrženém znění
  5. Ostatní změny
  6. Diskuse
Přednášející:

Ing. František Konečný, Ph.D.

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice

Technicky zajišťuje:

Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice

Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 80
Počet náhradníků: 20
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
2 0008209 Ing. Jana Břicháčová
3 0101248 Ing. Josef Bárta
4 1102112 Ing. Daniel Kozel
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba