Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Střechy a jejich úpravy pro vegetaci a fotovoltaiku II.díl - webinář

Střechy a jejich úpravy pro vegetaci a fotovoltaiku II.díl - webinář

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Anotace:  Vegetační úpravy střech a umístění fotovoltaických a dalších zařízení na střechách jsou dnes běžným požadavkem, kterou řeší investoři, projektanti i realizační firmy. Stavební a statický pohled na tuto problematiku u nových i dokončených staveb je předmětem tohoto semináře.

Program:

  1. Vegetační střechy – úvod do problematiky
  2. Fotovoltaická a jiná zařízení na střeše
  3. Stavební a statické parametry na střechách
  4. Návrh nových střech
  5. Posuzování a úpravy střech u dokončených staveb
  6. Závěrečná doporučení

Místo konání: online

Datum konání: 7.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 07062023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0000836 Pavel Jenčík
3 1006232 Ing. Jiří David
4 0014385 Ing. Miroslav Filip
5 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
6 0012970 Ing. Jan Pokorný
7 1006834 Mgr. Petr Bláha
8 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
9 1003818 Ing. Jiří Kolínský
10 0011136 Ing. Radek Veselý
11 0015008 Ondřej Štech
12 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
13 0401419 Ing. Otakar Starý
14 0100368 Ing. Vladimír Soukup
15 0602920 Ing. Marek Lokvenc
16 1004280 Ing. Adam Kurdík
17 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
18 0601652 Ing. Monika Kopecká
19 0101168 Martin Kolouch
20 0012883 Ing. Tereza Rysová
21 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
22 0010933 Ing. Ivana Fialová
23 0201277 Ing. Ivan Rys
24 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
25 1001259 SIng. Jaromír Bartoněk
26 0201147 Ing. Karel Eliášek
27 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
28 0012764 Ing. Přemysl Havlík
29 1005071 Ing. Milan Navrátil
30 0010934 Ing. Iva Suchomelová
31 0011474 Ing. Michal Přibyl
32 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
33 1301844 Ing. Tomáš Macík
34 1103976 Ing. Jan Chalcař
35 0202492 Josef Chlanda
36 0014319 Ing. Daniel Kouba
37 0700892 Yvona Náglová
38 1006977 Ing. Tomáš Herman
39 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
40 0003417 Ing. Hynek Bureš
41 0012532 Ing. Radek Hrma
42 0011285 Ing. Jan Čadílek
43 0012655 Ing. Petr Dvořák
44 0009541 Ing. Karel Kozel
45 1006395 Ing. Michal Janda
46 0002410 Ing. Jan Mužík
47 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
48 1102792 Ing. Libor Filín
49 0500180 Ing. Jiří Žižka
50 0102356 Ing. Dana Brožová
51 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
52 0100537 Ing. Vladimír Konrád
53 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
54 1300282 Ing. Monika Bambuchová
55 1007294 Ing. Martin Galeta
56 1004424 Ing. Milan Pokorný
57 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
58 1202456 Aleš Opravil
59 0602911 Ing. Lukáš Najman
60 0012059 Ing. Vít Dolejší
61 0014765 Ing. Martin Škopek
62 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
63 1101561 Ing. Vladimír Slonka
64 0012965 Ing. arch. Martin Karhan
65 1006579 Ing. Petr Vedra
66 0202409 Ing. Adéla Hromířová
67 0101151 Milan Baloun
68 0015058 Ing. Jan Šmolík
69 0000863 Ing. Josef Prošek
70 0009044 Ing. Jan Skála
71 0004919 Ing. Petr Unger
72 0014239 Ing. Martin Novák
73 0010598 Josef Vencl
74 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
75 0013590 Ing. Stanislav Mastný
76 0014341 Ing. Vendula Klírová
77 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
78 0301457 Ing. David Kolouch Ph.D.
79 0013571 Radek Šuch
80 1006873 Ing. Alojz Papp
81 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
82 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
83 1003452 Ing. Miloslav Schneider
84 1007112 Ing. Ondřej Vlach
85 1302408 Ing. Libor Gášek
86 0014007 Ing. Jan Sazima
87 0014259 Ing. Aleš Mňuk
88 0202243 Pavel Šíma
89 1302295 Stanislav Jurášek
90 1104036 Ing. Petr Horký
91 0012416 Ing. Petr Adam
92 1100338 Ing. Petr Tomeš
93 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
94 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
95 0010161 Ing. Radek Drdla
96 1006950 Pavel Mynařík
97 0201177 Pavel Ulč
98 0401469 Ing. Zdislav Mazur
99 1103505 Ing. Lukáš Volný
100 0011092 Ing. Viktor Remiš
101 0600731 Ing. Vladislav Jána
102 0007207 Ing. Jan Trnka
103 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
104 1400587 Petr Jaroš DiS.
105 1202139 Ing. Karel Špičák
106 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
107 1002933 Ing. Miroslav Tomala
108 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
109 1006551 Ing. Petr Málek
110 0402300 Josef Vágner
111 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
112 0006224 Jan Žižka
113 1201570 Ing. Zdeněk Němeček
114 3000367 Ing. Richard Hlinka
115 1003093 Ing. Rostislav Bílek
116 1003831 Ing. Jaromír Špaček
117 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
118 1104090 Ing. Daniel Jezerský
119 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
120 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
121 1005643 Ing. Petr Fousek
122 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
123 0006471 Ing. Ota Kárník
124 0006584 Ing. Roman Neuhort
125 0602414 Libor Klubal DiS.
126 1102643 Vratislav Bajgar
127 1006371 Ing. Pavel Buřič
128 1300269 Ing. Petr Belica
129 0200795 Ing. Petr Šatra
130 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
131 0012143 Ing. Roman Kliment
132 0009562 Ing. František Bartoš
133 0200603 Zbyněk Milota
134 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
135 0011188 Ing. Jitka Konečná
136 0008876 Ing. Eva Vitásková
137 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
138 0101981 Ing. Petr Smolen
139 0202451 Ing. Robert Zápotocký
140 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
141 1104361 Ing. Jakub Guňka
142 0008508 Ing. Martin Kolář
143 0602658 Ing. Petr Košťál
144 0007621 Ing. Libor Vykydal
145 0009820 Ing. Petr Kuba
146 1003308 Ing. Petr Češka
147 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
148 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
149 1001007 Ing. Aleš Čeleda
150 1007141 Ing. Jan Filouš
151 0600582 Ing. František Futera
152 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
153 0602532 Ing. David Ďurech
154 1103449 Ing. Robert Kotásek
155 1301673 Ing. Petr Chytil
156 0602651 Ing. Jana Bulenová
157 0300772 Petr Pařízek
158 1004866 Ing. Ladislav Jindra
159 1102993 Ing. Martin Síč
160 0501497 Ing. Jakub Kraus
161 0011252 Ing. Pavel Marek Ph.D.
162 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
163 0013251 Kryštof Rotkovský
164 1006324 Ing. Jiří Vranečka
165 1301408 Ing. Pavel Soukup
166 0014904 Ing. Jakub Jirků
167 0014903 Ing. Vratislav Jílek
168 1201835 Ing. Jan Kucián
169 0013574 Ing. Martin Soukup
170 1005609 Petr Handlíř
171 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
172 1100781 Ing. Jan Krömer
173 0001970 Ing. Milan Molík
174 0012935 Ing. Tomáš Turský
175 0602044 Ing. Petr Baše
176 1006820 Ing. Martin Kužela
177 0700576 Ing. František Češka
178 1400785 Ing. Jan Vodrážka
179 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
180 1006187 Mgr. Tomáš Minařík
181 0007272 Ing. Bohuslav Hadáček
182 1301644 Ing. Luděk Onderka
183 1200454 Ing. Milan Švábeník
184 0500400 Ing. Zbyněk Krupička
185 0013881 Ing. Stanislav Tóth
186 0009978 Ing. Ivan Tomášek
187 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
188 0014443 Filip Soudek
189 0014624 Pavel Zuska
190 0402658 Milan Šíf
191 0013904 Ing. Jan Richter
192 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
193 0700023 Ing. Marcela Sobotková
194 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
195 1103943 Ing. Jan Pokorný
196 1301756 Ing. Tomáš Hubík
197 1302514 Ing. Jan Charvát
198 0402565 Jiří Martínek
199 0401983 Petra Nekolová
200 1102951 Ing. Eva Kostialová
201 0014087 Ing. Tomáš Janata
202 0003891 Miloš Fišer
203 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
204 0701499 Ing. Jana Vogelová
205 1104100 Ing. Jiří Němec
206 0400963 Ing. Antonín Wachtel
207 0100484 Ing. Jiří Trnka
208 0601687 Ing. Klára Pokorná
209 0202432 Jaroslav Kasl
210 1003185 Ing. Marcela Hobzová
211 1003302 Ing. Pavel Binka
212 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
213 0013429 Ing. Markéta Šedivá
214 0501319 Ing. Pavel Nechanický
215 1202221 Ing. Martin Kopečný
216 1301537 Ing. Karel Vítek
217 0602380 Kamil Tříska
218 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
219 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
220 1007222 Ing. Radim Stloukal
221 0013106 Ing. Marian Faktor
222 0000641 Ing. Jana Hejnalová
223 1006346 Ing. Jan Špatný
224 0014517 Mgr. Ing. Ondřej Kupa
225 0002539 Ing. Jiří Procházka
226 0014711 Ing. Pavel Běloušek
227 0012612 Ing. Michal Hatlák
228 0012866 Ing. Daniel Poláček
229 0012263 Ing. Radek Šárovec
230 0014663 Tomáš Kupka DiS.
231 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
232 0009268 Ing. Radek Zenker
233 0009844 Ing. Jiří Čapek
234 0013407 Ing. Tomáš Vyšinka
235 0008613 Ing. Pavel Herega
236 0009826 Ing. Petra Trajerová
237 0008520 Ing. Jana Buchtová
238 0013995 Ing. Martin Bartoš
239 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
240 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
241 0009747 Ing. Eva Blažejová
242 0013762 Ing. arch. Miroslav Frantes
243 0012663 Ing. Martin Kozojed
244 0009904 Ing. Richard Konečný
245 0300801 Ing. Pavel Korima
246 0013130 Bc. Petr Sochora
247 0014605 Ing. Kateřina Švarcová
248 1301255 Ing. Rostislav Bajza
249 0003121 Jiří Procházka
250 0007473 Ing. Marek Schejbal
251 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
252 0013256 Tomáš Kopřiva
253 0007614 Ing. Petr Puncmann
254 0009184 Ing. Jiří Koťátko
255 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
256 0010294 Ing. Petr Škola
257 0000409 Ing. Pavel Procházka
258 0007864 Ing. Karel Vácha
259 0013258 Ing. Martin Lexa
260 0015183 Ing. Žaneta Culková
261 0002382 Ing. Dalibor Zikeš
262 0014531 Ing. Michal Moravec
263 1104024 Ing. Libor Štefek
264 0005009 Ing. Martin Srb Ph.D.
265 0001352 Ing. Jiří Bulis
266 0014093 Ing. Karel Šafařík
267 0015164 Ing. arch. Jakub Mencl
268 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
269 0005011 Ing. Markéta Löwitová
270 0200821 Alena Vochová
271 0013474 Ing. Ladislav Hodek
272 0201188 Ing. Petr Pivovar
273 0013390 Ing. Ondřej Machek
274 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
275 0007176 Ing. František Kerbr
276 0102276 Ing. Karel Štádlík
277 0015097 Ing. Lenka Ingrišová Ph.D.
278 0201636 Ing. Zdeněk Baxa
279 0500593 Ing. Petr Hrubý
280 0014010 Ing. Pavel Kroc
281 0006802 Ing. Petr Pavlíček
282 0014441 Ing. Tomáš Senohrábek
283 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
284 0014985 Ing. arch. Michal Kuřík
285 0014289 Ing. Jan Hercík
286 0010796 Ing. Aleš Růžička
287 0008625 Ing. Kamil Štrobl Ph.D.
288 1103388 Libor Pištělák
289 1006946 Ing. Tomáš Komenda
290 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
291 1006672 Ing. Radim Holub
292 1002570 Ing. Radek Holásek
293 0701122 Ing. Šárka Stačinová
294 1000341 Ing. Vojtěch Vinohradský
295 0402376 Pavel Boháček DiS.
296 1201746 Ing. Martin Černý
297 0011793 Ing. Viktor Brabec
298 1202444 Ing. David Segeth
299 1006349 Ing. Michal Suchna
300 1202386 Ing. Zuzana Karásková