Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis Ediční rady ČKAIT 15. 11. 2019

Zápis Ediční rady ČKAIT 15. 11. 2019

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, doc. Ing. Jan Pavlíček, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Dominika Hejduková, Ing. Renata Karasová, Ing. Svatopluk Zídek, doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Omluveni: Ing. Pavel Křeček, doc. Ing. František Kulhánek, Ing. Vladimír Smrž, Ing. arch. Jiří Mojžíš, Ing. Šárka Janoušková

Program:
 1. Kontrola zápisu z 30. 5. 2019
  1. Hotové publikace – stav k datu konání ER
   K datu konání ER nebyly vydány žádné tištěné publikace.

  2. Ostatní publikace
   1. Technologie prací na železničním svršku
    Autor: koordinátor Ing. Dubský a kol.
    Stav k 15. 11. 2019: Rukopis je v redakčním zpracování.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2019. Doporučuje odkoupit od IC pro AO v oboru DS v počtu 1500 ks.

   2. Zděné konstrukce
    Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 15. 11. 2019: Bez změny. Rukopis předán, autoři zapracovali rozsáhlé připomínky oponentů a momentálně text aktualizují.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2020.

   3. Technická zařízení budov – zdravotní technika
    (současný název publikace je interní, bude upřesněn) Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Vyoralová
    Stav k 15. 11. 2019: Zdravotní technika, praktická část, zásady (ne dimenzování). Je v redakčním zpracování, řeší se problém s obrázky. K vydání do konce roku 2019.
    Závěr: ER doporučuje k vydání. Doporučuje odkoupit od IC 2 000 ks pro obory TZS a TPS.

   4. New York
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Ing. Šrůma
    Stav k 15. 11. 2019: Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vycházel ve Stavebnictví 2017. Čeká se na stanovisko autora.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání s autorem. Doporučuje odkoupit od IC 200 ks.

   5. Rukověť AO – pro nové členy
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Zimová
    Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT; informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS, cena ČKAIT, Cena IK, časopisy apod.
    Stav k 15. 11. 2019: Verze z 10/2017 od Ing. Zimové doplněna Ing. Janouškovou a Ing. Paterem, pracováno, stále se doplňuje.
    Závěr: ER doporučuje připravit do konce 3/2020, aktualizace po shromáždění delegátů, rukopis předat k nahlédnutí Ing. Hnízdilovi.

   6. Navrhování betonových konstrukcí, 2. vydání
    Autor: prof. Procházka
    Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy, (nové budou až 2025, ale je vyprodáno).
    Stav k 15. 11. 2019: Pokračovat v jednání s prof. Procházkou.
    Závěr: ER doporučuje vydat pro obory S, M a D, pokračovat v jednání 2020.

   7. Almanach Komora rok po roce
    Návrh: Ing. Křeček
    Původní návrh: vydat Almanach osobností ČKAIT – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby atd.
    Závěr: ER doporučuje vydat ke 30. výročí ČKAIT katalog Komora rok po roce (pracovní název) podle existujících plakátů, již začít zpracovávat.

   8. Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
    Návrh: doc. Pavlíček
    Stav k 15. 11. 2019: je připraveno k vydání, hledá se autor na úvod (Ing. Serafín). Nebo doporučen jiný autor (např. Ing. Čoček z MD).
    Závěr: ER doporučuje pro všechny AO dopravní stavby, mosty, geotechnika a městské inženýrství.

   9. Hygienické předpisy, 3. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Mathauserová
    Stav k 15. 11. 2019: v jednání s autorkou. S ohledem na vývoj předpisů MZ (důležité předpisy budou leden, únor) rukopis přislíben v návaznosti.
    Závěr: ER doporučuje vydat pro všechny AO v roce 2020.

   10. České mosty
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Dr. Vítek
    Stav k 15. 11. 2019: v redakčním zpracování. Mělo by být vydáno do konce roku 2019.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat ve zpracování, vydat jako reprezentační publikaci ČKAIT (odkoupit 200 ks pro ČKAIT).

   11. EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou, 2. aktualizované vydání
    Návrh: Ing. Řičica
    Závěr: ER doporučuje vydat pouze v případě, že bude objednáno Asociací dodavatelů speciálního zakládání (ADSZS).

   12. Technologické základy (různě namáhané stavby)
    Návrh autoři: Ing. Jiří Šmejkal, CSc., Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
    Závěr: ER nedoporučuje vydat knižně. ER doporučuje, aby se autoři spojili s aktivem Geotechnika, který plánuje řešit podobnou problematiku.

   13. Příručka, jak jednat se stavebními úřady, veřejné zakázky měst a obcí „Stavebnictví a samospráva“
    Návrh: Ing. Zídek
    Stav k 15. 11. 2019: je zpracováno, upravuje se rukopis.
    Závěr: ER doporučuje vydat se Svazem měst a obcí.

 2. Nové náměty
  1. Technický standard TS 02
   Návrh: Ing. Bukovský (TK)
   Stav k 15. 11. 2019: rukopis téměř zpracován.
   Závěr: ER doporučuje vydat. Objednat vytištění u IC.

  2. Výpočetní metody, návrh a celoživotní cyklus betonových komorových mostů
   Návrh: prof. Křístek
   Doc. Pokorný byl pověřen k jednání s prof. Křístkem ohledně této pomůcky.
   Závěr: ER doporučuje vydat po projednání rozsahu publikace s autorem (cca 150–200 stran, formát cca B5). Doporučuje odkoupit od IC odkoupit 200 ks.

  3. Tesařské konstrukce 4. aktualizované vydání
   Návrh: Ing. Janoušková
   Stav k 15. 11. 2019: spoluautor Ing. Červený přislíbil aktualizovaný rukopis cca v 6/2020.
   Závěr: ER doporučuje vydat 2020, opatřit schvalovací doložkou MŠMT pro učebnice.

  4. Technická zařízení budov – vytápění, chlazení a větrání
   Návrh: doc. Papež doporučí autora
   Závěr: ER doporučuje k vydání, pro obory TZS a TPS.

  5. Kalendář 2021 – Cena Inženýrské komory
   Návrh: Ing. Pater
   Závěr: ER doporučuje projednat v širším okruhu.

 3. Vyřadit z edičního plánu
  • Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
  • Informační příručka k panelovým domům
  • Přehled skeletových konstrukcí
  • Památková péče pro projektovou praxi
  • Technický dozor stavebníka (MP 9.2)
  • Požární bezpečnost staveb
  • Bezbariérové stavby (komentář k vyhlášce)

 4. Různé
  • Vyúčtování za činnost v ER v II. pololetí 2019 nutno provést až po vyzvání předsedy ER.
  • Další zasedání ER se předpokládá na 7. 5. 2020 (bude s předstihem potvrzeno nebo změněno).

V Praze dne 15. 11. 2019

Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Dominika Hejduková, vedoucí SVI ČKAIT