Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT 23. 11. 2016

Zápis z Ediční rady ČKAIT 23. 11. 2016

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, Ing. Dominika Hejduková, Ing. Vladimír Smrž, Ing. Svatopluk Zídek
Omluveni: Ing. Jan Pavlíček, CSc., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Program:
 1. Kontrola zápisu z 30. 8. 2016
  • Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
   Autor: Kolektiv autorů
   Garant: Mgr. Mráz, MD.
   Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do systému PROFESIS.
   Stav k 23. 11. 2016: Rukopis (ve zpracování) je ve skluzu, podle informace autora v I. pol. 2017.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat; realizovat v I. pol. 2017.

  • Smluvní vzory ve výstavbě
   Autor: Mgr. Dvořák, Ing. Serafín, JUDr. Grulich
   Oponent: Ing. Horák, členové RPRP
   Praktické informace ke smluvní problematice přípravy a realizace staveb vč. vzorů smluv.
   Stav k 23. 11. 2016: Publikace je v přípravě k tisku.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro všechny AO.

  • Příručka pro stavbyvedoucí
   Garant: Ing. Zídek
   Praktická pomůcka.
   Stav k 23. 9. 2016: Je nutné sestavit autorský kolektiv na jednotlivé části, např. stavitel Doležel (odborné vedení stavby), Ing. Pater (BOZP), Ing. Špačková (PO)…
   Závěr: Stav dlouhodobě nezměněn; ER doporučuje pokračovat v přípravě na rok 2017 a realizovat až po novele SZ; vydat ve vyšším nákladu.

  • Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování
   Autor: Ing. Fialová MMR, doc. Ing. arch. Mojžíš
   Aktuální stav právní úpravy územního plánování, praktické uplatňování stavebního zákona, odpovědi na časté dotazy.
   Stav k 23. 11. 2016: Publikace hotová; je již uložena na PROFESIS; je v přípravě k tisku.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Informační příručka k panelovým domům
   Autor: Kolektiv autorů
   Nové vydání praktické příručky z roku 2002 – přehled jednotlivých soustav panelových domů.
   Stav k 23. 11. 2016: sestavit autorský kolektiv.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání; připravit na rok 2017.

  • Zásady BOZP v tabulkách
   Autor: Bc. Mílek, Ing. Vlčková, Ing. Pater
   Návrh praktické příručky z oblasti výkopových prací: právní předpis, normová hodnota, špatný a dobrý příklad aplikace v praxi.
   Stav k 23. 11. 2016: Původní zpracovatel RWE nepotvrdil ochotu jednat; změna autorů na zástupce VIZE BOZP na staveništi, VUT Brno a ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje připravit na rok 2017.

  • Rukověť AO – pro nové členy
   Autor: Kolektiv autorů
   Garant: Ing. Zimová
   Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT; informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS apod.
   Stav k 23. 11. 2016: Je v přípravě, ve spolupráci SVI se SA ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Počátky předpjatého betonu
   Autor: Ing. Vítek (nahradil před časem osloveného doc. Ing. Vovsa)
   Počátky a historie předpjatého betonu.
   Stav k 23. 11. 2016: Rukopis je připravován k tisku.
   Závěr: ER doporučuje.


 2. Nové náměty
  • Přehled skeletových konstrukcí
   Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
   Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a realizovaly v ČR v letech 1960-1990.
   Stav k 23. 11. 2016: V jednání s autorem, rukopis stále nedodán (přislíben do 30. 9. 2016); vydání tiskem v r. 2017.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Nové krovy
   Autor: Ing. Jelínek, Ing. Červený, Ing. Řaha
   Řešení krovů novými přístupy.
   Stav k 23. 11. 2016: Rukopis hotov; v redakčním zpracování.
   Závěr: ER doporučuje vydat knižně.

  • Mariánské lázně – velká obnova kolonády
   Autor: Ing. Janeček, prof. Drdácký
   Návrh: Ing. Zídek
   Problematika obnovy lázeňských objektů.
   Stav k 23. 11. 2016: Rukopis hotov.
   Závěr: ER doporučuje, bude finančně podpořeno z kraje, popř. z AV ČR (prověřuje Ing. Zídek)

  • Zemědělské stavby
   Autor: Kolektiv autorů
   Garant: Ing. Vaverka
   Problematika návrh, projekční přípravy, realizace a provozování zemědělských staveb.
   Stav k 23. 11. 2016: Stav nezměněn.
   Závěr: ER doporučuje hledat autory pro tuto oblast ve spolupráci s pracovní skupinou Zemědělské stavby – Ing. Vaverka; pokračovat v jednání; najít autory; navázána nová spolupráce s ČZÚ v Praze – Ing. Trgala).

  • Standardy služeb architektů a inženýrů
   Autor: Ing. Štěpán, Ing. Pater a kol.
   Standardní a nadstandardní výkony a činnosti v praxi projektanta vč. návrhu kalkulačky.
   Stav k 23. 11. 2016: Stav nezměněn, materiál v pracovní podobě uložen od r. 2014 na PROFESIS A 4.1; autoři upravují; doplňují se podklady TZS a TPS; práce budou dokončeny do 12/2016 a představeny na SD ČKAIT 2017.
   Závěr: ER doporučuje vydat v tištěné podobě pro AO v oboru PS, TZS a TPS zdarma.

  • Stavební kniha 2017
   Autor: Kolektiv autorů
   Garant: Ing. Zídek, Ing. Janoušková
   Publikace vydávána a ,,křtěna,, každoročně v rámci SV Brno.
   Stav k 23. 11. 2016: Návrh tématu - Návrat života do center historických měst.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Stavitelství do kapsy II – práce PSV
   Autor: Kolektiv autorů
   Garant: Ing. Janoušková, Ing. Zídek
   Stav k 23. 11. 2016: Stav nezměněn; oslovit KPMSP – Ing. Mitrenga.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a vydat v úzkém formátu pro všechny AO.

  • Technologie prací na železničním svršku
   Autor: Ing. Dubský a kol.
   Stav k 23. 11. 2016: Na rukopisu se pracuje; publikace by měla obsahovat text, fotografie, obrázky, tabulky a grafy a svým zaměřením se přibližuje k publikaci Technologie stavby vozovek; rukopis přislíben k 30. 6. 2017; probíhají přípravné práce.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro AO oboru DS zdarma.

  • Almanach soutěže SPZ
   Autor: Kolektiv autorů
   Almanach soutěže.
   Stav k 23. 11. 2016: Připraveno k tisku.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Koordinátor BOZP při práci na staveništi
   Autor: Ing. Pater
   Dotisk aktualizace MP 2.6.2 po změnách v oblasti BOZP v r. 2016.
   Stav k 23. 11. 2016: Je v tisku; předpoklad vydání 01/2017.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Geometrická přesnost budov
   Autor: Ing. Václav Šanda (fa GEFOS)
   Aktualizace původního vydání.
   Stav k 23. 11. 2016: V jednání s autorem.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Navrhování betonových konstrukcí
   Autor: Prof. Procházka
   Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokody.
   Stav k 23. 11. 2016: Přislíbeno na rok 2018
   Závěr: ER doporučuje.

  • Zděné konstrukce
   Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
   Stav k 23. 11. 2016: Přislíbeno na první čtvrtletí 2017; umístit na PROFESIS ev. podle zájmu knižně; aktiv Statika … doporučil 5. 10. 2016.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Almanach ke 25. výročí vzniku ČKAIT
   Autor: Kolektiv autorů
   Almanach se shrnutím problematik řešených v ČKAIT, vyjádření firem a osobností ke spolupráci s ČKAIT apod.
   Stav k 23. 11. 2016: Práce zahájeny ve spolupráci RR Z+i, SVI a IC ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje vydat v rámci FOR ARCH Praha 2017.

 3. Různé
  • IC a SVI předvedlo členům ER nově vydané publikace: Podlahová plocha, Dokumentace staveb, Zákon o zadávání veřejných zakázek atd.
  • Ing. Hejduková a Ing. Pater podali informace o úpravě smluvních vztahů s GRAND ČB (DVD PROFESIS) od 01/2017
  • Web ČKAIT bude doplněn ve spolupráci se SIT ČKAIT o nové složení ER a RPRP
  • Ing. Pater předběžně projednal s JUDr. Adámkovou možnost aktualizace pomůcek PROFESIS MP 3.1 a 3.2 (původní autor JUDr. Vaňous) – detail dohodne SVI ČKAIT
  • Ing. Pater předběžně projednal s Mgr. Banyayovou možnost aktualizace pomůcek PROFESIS MP 4.2 (původní autor JUDr. Vaňous) – detail dohodne SVI ČKAIT
  • Vyúčtování za činnost v ER ve II. pol. 2016 nutno provést podle pokynů předsedy ER a ve spolupráci s SVI ČKAIT – Mgr. Stropková do konce 12/2016 (DPP, fakturace, odměny)
  • Další zasedání ER se předpokládá 23. 3. 2017 od 13.00 hod. (bude s předstihem potvrzeno)

Praha, 23. 11. 2016
Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Renata Karasová, SVI ČKAIT