Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT 30. 3. 2016

Zápis z Ediční rady ČKAIT 30. 3. 2016

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Vladimír Smrž, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Jan Pavlíček, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš
Omluveni: doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Svatopluk Zídek – IC ČKAIT
Hosté: Mgr. Jan Táborský, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Program:
 1. Kontrola zápisu z 18. 11. 2016
  • Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
   Kolektiv autorů: předkládá Mgr. Mráz, MD.
   Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do systému PROFESIS.
   Stav k 30. 3. 2016: rukopis (ve zpracování), je ve skluzu, podle informace autora ve 2. pol. 2016.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat

  • Pomůcka pro navrhování nosných konstrukcí
   Autor: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
   Stav k 30. 3. 2016: v elektronické podobě uvedeno v systému PROFESIS.
   Zařazeno do Technické knižnice ČKAIT. Pro AO v oboru PS a S bude do vyčerpání zásob zdarma. Publikace je v tisku.
   Závěr: ER doporučuje

  • Smluvní vzory ve výstavbě
   Autoři: Mgr. David Dvořák, Ing. Petr Serafín, JUDr. Grulich
   Oponent: Ing. Horák, členové RPRP
   Stav k 30. 3. 2016: na PROFESIS byly uloženy pomůcky: Smluvní vztahy v provádění staveb a Smluvní vztahy v projektové činnosti
   Rukopis je v přípravě v knižní podobě; bude slučovat výše jmenované pomůcky.
   Závěr: ER doporučuje

  • Příručka pro stavbyvedoucí
   Praktická pomůcka.
   Garant: Ing. Zídek
   Stav k 30. 3. 2016: je nutné sestavit autorský kolektiv na jednotlivé části, např. stavitel Doležel (odborné vedení stavby), Ing. Pater (BOZP), Ing. Špačková (PO)… a vydat ve vyšším nákladu.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě na rok 2017 a vydat ve vyšším nákladu.

  • Zásady územního rozvoje, územní a regulační plán atd.
   Autor: arch. Jiří Mojžíš, spolupráce Ing. Fialová MMR
   Praktická pomůcka.
   Stav k 30. 3. 2016: rukopis v oponentním řízení; zařadit do systému PROFESIS, popř. rozhodnout o vydání tiskem.
   Závěr: ER doporučuje

  • Osobnosti stavitelství
   Autor: Petr Zázvorka
   Výběr osobností, které za posledních 150 let významně ovlivnily stavitelství.
   Stav k 30. 3. 2016: rukopis v redakčním zpracování, bude vydán do pol. roku 2016.
   Doporučuje se doplnit o případné návrhy z OK a RK ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje

  • Tradiční vápenné omítky
   Autor: Ing. D. Michoinová, Ing. Girza
   Druhé rozšířené vydání, původní rukopis rozšířen cca o 100 NS. Spolupráce NPÚ a FA ČVUT.
   Stav k 30. 3. 2016: v tisku
   Závěr: ER doporučuje

  • Informační příručka k panelovým domům
   Kolektiv autorů
   Nové vydání praktické příručky z roku 2002 – přehled jednotlivých soustav panelových domů.
   Stav k 30. 3. 2016: sestavit autorský kolektiv, oslovit Ing. Vrbu apod.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, připravit na rok 2017

  • Zásady BOZP v tabulkách (návrh Ing. Pater)
   Autoři: Bc. Mílek, Ing. Mikulica
   Stav k 30. 3. 2016: původní zpracovatel RWE nemá prozatím zájem o publikování pro členy ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání na rok 2017

  • Rukověť AO – pro nové členy
   Praktická pomůcka.
   Informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS.
   Stav k 30. 3. 2016: pokračovat v přípravě, přizvat ke spolupráci Ing. Zimovou SA ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje rozeslat 5 – 6 bodů členům ER

  • Předpjatý beton
   Autor: Ing. Vítek
   Historie předpjatého betonu – autor nahradil před časem osloveného prof. Vovsa
   Stav k 30. 3. 2016: rukopis je připraven k předání, ověřit možnost finančních příspěvků od děkanů.
   Závěr: ER doporučuje

 2. Nové náměty
  • Podlahová plocha
   Autor: Marie Báčová
   Praktická pomůcka.
   Stav k 30. 3. 2016: pomůcka z PROFESIS připravována do tisku, náklad podle zájmu.
   Závěr: ER doporučuje

  • Denní osvětlení
   Autor: Ing. Daniela Bošová
   Praktická pomůcka.
   Stav k 30. 3. 2016: pomůcka z Profesisu, připravována do tisku, náklad podle zájmu.
   Závěr: ER doporučuje

  • Dokumentace ve výstavbě
   Autor: Ing. Jindřich Pater
   Praktická pomůcka.
   Stav k 30. 3. 2016: pomůcka z PROFESIS, připravována do tisku, náklad podle zájmu.
   Závěr: ER doporučuje

  • Přehled skeletových konstrukcí
   Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
   Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a stavěly v ČR v letech 1960-1990.
   Stav k 30. 3. 2016: v jednání s autorem, rukopis přislíben na 9/2016, vydání 2016.
   Závěr: ER doporučuje

  • Stavební kniha 2016 – vodohospodářské stavby
   Kolektiv autorů
   Pravidelná ročenka, vychází v předvečer stavebního veletrhu v Brně.
   Stav k 30. 3. 2016: v redakčním zpracování, k vyzvednutí na OK zdarma AO v oboru vodohospodářské stavby, nabídka platí do vyčerpání zásob
   Závěr: ER doporučuje

  • Nové krovy
   Autoři: Ing. Jelínek, Ing. Červený, Ing. Řaha
   Stav k 30. 3. 2016: rukopis hotov, předat k oponentuře (Ing. Lorenc, Ing. Bukovský, Ing. Kulhánek)
   Závěr: ER doporučuje

  • Vysokorychlostní tratě v ČR, příklady z Evropy
   Návrh: doc. Pavlíček, pošle anotaci
   Závěr: ER doporučuje hledat autory, bude řešeno na aktivu dopravních staveb – Ing. Mandík (doc. Kubát, Ing. Horvát)

  • Mariánské lázně – velká obnova kolonády
   Návrh: Ing. Zídek Autor: Ing. Janeček – prof. Drdácký
   Stav k 30. 3. 2016: rukopis hotov, hledá se finanční podpora
   Závěr: ER nerozhodla, nutno zvážit ekonomickou rentabilitu

  • Zemědělské stavby
   Závěr: ER doporučuje hledat autory pro tuto oblast ve spolupráci s pracovní skupinou Zemědělské stavby – Ing. Vaverka

  • Standardy profesních výkonů
   Kolektiv autorů: Ing. Štěpán a kol.
   Stav k 30. 3. 2016: materiál v pracovní podobě uložen v PROFESIS, autoři upravují a doplňují, k vydání pro PS a TZS na podzim 2016, pro všechny AO
   Závěr: ER doporučuje

  • Almanach – 20 let studentů českého severozápadu
   Návrh: Ing. Zídek
   Závěr: ER nedoporučuje, almanach je věcí škol, nemá význam pro AO

 3. Různé
  • Termín příštího zasedání - příští schůzka ER bude upřesněna podle potřeby: v 06/2016 ev. až ve 2. pol. 2016 – SVI, 5. patro, dům ČKAIT vč. vyhodnocení činnosti členů ER za 1. pol. 2016.
  • Informace členů ER o kauze Vaníček.

Praha, 30. 3. 2016
Ing. Jindřich Pater, předseda ER a SVI ČKAIT