Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 30. 5. 2019

Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 30. 5. 2019

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, doc. Ing. Jan Pavlíček, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Dominika Hejduková, Ing. Renata Karasová, Ing. Šárka Janoušková (IC ČKAIT), Ing. Svatopluk Zídek (IC ČKAIT)
Omluveni: Ing. Pavel Křeček, doc. Ing. František Kulhánek, doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Vladimír Smrž

Program:
 1. Kontrola zápisu z 21. 11. 2018
  1. Hotové publikace – stav k datu konání ER
   1. Autorizační zákon
    Autor úvodu: Ing. Hladík

   2. Živnostenský zákon
    Návrh: Ing. Pater
    Závěr: byl rozeslán se Z+i 1/2019 všem členům.

   3. Stoleté mosty – 2. díl
    Autor: Vlček

   4. Navrhování základových a pažicích konstrukcí, 2. rozšířené vydání
    Autor: doc. Masopust
    ER doporučuje přikoupit 500 ks pro AO v oboru S, MI.

   5. Technický standard – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností
    Autor: Ing. Veselá, Ing. Klečka

   6. Stavební kniha 2019 – Hospodaření vodou
    Autor: kolektiv

  2. Ostatní publikace
   1. Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Mgr. Mráz, MD.
    Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do systému PROFESIS.
    Stav k 30. 5. 2019: bez posunu
    Autoři o vydání mají zájem, rukopis je před dokončením.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání.

   2. Příručka pro provádění staveb
    Garant: Ing. Zídek
    Kolektiv autorů
    Praktická pomůcka.
    Stav k 30. 5. 2019:
    Závěr: ER doporučuje prozatím nevydávat, až podle vývoje rekodifikace SZ.

   3. Informační příručka k panelovým domům
    Autor: Kolektiv autorů
    Nové vydání praktické příručky z r. 2002 – přehled jednotlivých soustav panelových domů.
    Stav k 30. 5. 2019: v jednání s autory
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání.

   4. Rukověť AO – pro nové členy
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Zimová
    Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT; informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS apod.
    Stav k 30. 5. 2019: Verze z 10/2017 od Ing. Zimové doplněna Ing. Janouškovou a Ing. Paterem, pracováno, stále se doplňuje.
    Závěr: ER doporučuje co nejdříve vydat v tištěné podobě (formát A5), rukopis k nahlédnutí 07/2019.

   5. Přehled skeletových konstrukcí
    Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
    Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a realizovaly v ČR v letech 1960–1990.
    Stav k 30. 5. 2019: Beze změny, v jednání s autorem
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, znovu urgovat, je stále požadováno.

   6. Stavitelství do kapsy II – práce PSV
    Závěr: ER doporučuje nevydávat.

   7. Technologie prací na železničním svršku
    Autor: koordinátor Ing. Dubský a kol.
    Stav k 30. 5. 2019: Na rukopisu se pracuje; publikace by měla obsahovat text, fotografie, obrázky, tabulky a grafy a svým zaměřením se přibližuje k publikaci Technologie stavby vozovek.
    Rukopis u oponentury, předání k redakčnímu zpracování 06/2019.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2019.

   8. Zděné konstrukceAutor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 30. 5. 2019: Rukopis předán, autoři zapracovali rozsáhlé připomínky oponentů, momentálně u druhé oponentury.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2019.

   9. Technická zařízení budov
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Vyoralová
    Stav k 30. 5. 2019: Zdravotní technika, praktická část, zásady (ne dimenzování), autorka zapracovává připomínky oponenta. Předání k redakčnímu zpracování 07/2019. K vydání do konce 2019
    Závěr: ER doporučuje k vydání, 2 000 ks pro obory TZS a TPS.

   10. New York
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Ing. Šrůma
    Stav k 30. 5. 2019: Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vycházel ve Stavebnictví 2017.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání s autorem 2019 a ČKAIT odkoupit 200 ks.

 2. Nové náměty
  1. Navrhování betonových konstrukcí, 2. vydání
   Autor: prof. Procházka
   Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy, (nové budou až 2025, ale je vyprodáno).
   Stav k 30. 5. 2019: Pokračovat v jednání s prof. Procházkou.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro obory S, MI a D, pokračovat v jednání 2019.

  2. Památková péče pro projektovou praxi
   Návrh: arch. Mojžíš
   Stav k 30. 5. 2019: arch. Mojžíš v jednání s JUDr. M. Zídkem, spolupráce JUDr Vajčner
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání 2019.

  3. Autorský zákon – Autorská práva u děl architektonických a urbanistických
   Závěr: ER doporučuje nevydávat.

  4. Dřevěné spoje
   Závěr: ER doporučuje nevydávat.

  5. Technický dozor stavebníka (MP 9.2)
   Návrh: Ing. Pater, Ing. Hejduková
   Autor: M. Pánek
   Stav k 30. 5. 2019: pomůcka PROFESISu, zpracování nově, obsah odpovídající aktuálním požadavkům, rozsahu činnosti …. Hrubý rukopis předat k oponentuře Ing. Paterovi, Bukovskému, Klepáčkové.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě.

  6. Almanach Komora rok po roce
   Návrh: Ing. Křeček
   Původní návrh: vydat Almanach osobností ČKAIT – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby atd.
   Stav k 30. 5. 2019:
   Závěr: ER doporučuje vydat ke 30. výročí ČKAIT katalog Komora rok po roce (pracovní název) podle existujících plakátů.

  7. Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
   Návrh: doc. Pavlíček
   Stav k 30. 5. 2019: je ve zpracování, distribuce během léta jako příloha Stavebnictví
   Závěr: ER doporučuje pro všechny AO dopravní stavby, mosty, geotechnika a městské inženýrství.

  8. Požární bezpečnost staveb
   Návrh: doc. Pavlíček
   Stav k 30. 5. 2019: Ing. Janoušková jednala s plk. Hoškem z GŘ, a s PKPO.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání a vydat pro obor PBS.

  9. Hygienické předpisy, 3. vydání
   Návrh: Ing. Janoušková
   Autorka: Ing. Mathauserová
   Stav k 30. 5. 2019: V jednání s autorkou.
   Rukopis cca koncem října.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro všechny AO v roce 2019.

  10. České mosty
   Návrh: Ing. Janoušková
   Autor: Dr. Vítek
   Stav k 30. 5. 2019: rozpracováno, rukopis do konce 06/2019.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě, vydat jako reprezentační publikaci ČKAIT.

  11. Bezbariérové stavby (komentář k vyhlášce)
   Autorka: Ing. Zdařilová
   Stav k 30. 5. 2019: autorka připravuje rukopis
   Závěr: ER doporučuje jednat s autorkou (Ing. Pater).

  12. EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou, 2. vydání
   Návrh: Ing. Řičica
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, vydat pro obor Geo.

  13. Technologické základy, (různě namáhané stavby)
   Návrh autoři: Ing. Jiří Šmejkal, CSc., Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
   Závěr: ER doporučuje posoudit námět rukopisu, popřípadě pokračovat v jednání.

  14. Příručka, jak jednat se stavebními úřady, veřejné zakázky měst a obcí „Stavebnictví a samospráva“
   Návrh: Ing. Zídek
   Autorka: Mgr. Hamplová, v jednání s autorkou
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání.

  15. Ekodukty
   Autor: prof. Křístek
   Závěr: ER nedoporučuje k vydání pro příliš malý okruh uživatelů.

 3. Různé
  • IC a SVI představilo členům ER nově vydané publikace: Autorizační zákon, Živnostenský, zákon, Navrhování základových a pažicích konstrukcí, Technické standardy – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností, Stoleté mosty – 2. díl, Stavební kniha 2019 Hospodaření vodou.
  • Vyúčtování za činnost v ER v I. pololetí 2019 nutno provést až po vyzvání předsedy ER.
  • Další zasedání ER se předpokládá na 15. 11. 2019 (bude s předstihem potvrzeno nebo změněno).

V Praze dne 6. 6. 2019

Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT