Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 9. 5. 2018

Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 9. 5. 2018

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, Ing. Vladimír Smrž, doc. Ing. Jan Pavlíček, Ing. Dominika Hejduková, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Svatopluk Zídek,
Omluveni: doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Pavel Křeček

Program:
 1. Kontrola zápisu z 9. 5. 2017
  1. Hotové publikace
   1. Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta
    Autor: Ing. Janeček, prof. Drdácký
    Návrh: Ing. Zídek
    Problematika obnovy lázeňských objektů.
    Stav k 9. 5. 2018: Hotovo

   2. Stavební kniha 2018, Parkování ve městě
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Zídek, Ing. Janoušková
    Publikace vydávána a představena každoročně v rámci SV Brno.
    Stav k 9. 5. 2018: Hotovo

   3. Stavební zákon po novele č. 225/2017 Sb.
    Autor úvodu: Ing. Serafín (původní), příp. Mgr. Macháčková a Ing. Pater (poslední aktualizace)
    Stav k 9. 5. 2018: Hotovo

  2. Ostatní publikace
   1. Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Mgr. Mráz, MD.
    Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do systému PROFESIS.
    Stav k 9. 5. 2018: Autoři o vydání mají zájem, rukopis je před dokončením.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání

   2. Příručka pro stavbyvedoucí
    Garant: Ing. Zídek
    Praktická pomůcka.
    Stav k 9. 5. 2018: Stav dlouhodobě nezměněn; nutno sestavit autorský kolektiv.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě. Ing. Zídek navrhne a osloví potenciální autory.

   3. Informační příručka k panelovým domům
    Autor: Kolektiv autorů
    Nové vydání praktické příručky z r. 2002 – přehled jednotlivých soustav panelových domů.
    Stav k 9. 5. 2018: Beze změny
    Závěr: pokračovat v jednání, oslovit doc. Ing. Hanu Gattermayerovou a autora z Ostravy.

   4. Zásady BOZP v tabulkách
    Autor: Bc. Mílek, Ing. Vlčková, Ing. Pater
    Návrh praktické příručky z oblasti výkopových prací: právní předpis, normová hodnota, špatný a dobrý příklad aplikace v praxi ve fotografiích.
    Stav k 9. 5. 2018: Rukopis hotový; ev. pokračování podle odezvy v oblasti práce ve výškách. Na PROFESIS uloženo.
    Závěr: tiskem vyjde 2018; posoudit možnost knižního vydání pro všechny AO (formát A4).

   5. Rukověť AO – pro nové členy
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Zimová
    Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT; informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS apod.
    Stav k 9. 5. 2018: Verze z 10/2017 od Ing. Zimové doplněna Ing. Janouškovou a Ing. Paterem, je nutné ještě doplnit.
    Závěr: vydat v tištěné podobě (formát A5).

   6. Přehled skeletových konstrukcí
    Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
    Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a realizovaly v ČR v letech 1960–1990.
    Stav k 9. 5. 2018: Beze změny.
    Závěr: Pokračovat v jednání, znovu urgovat, je stále požadováno.

   7. Standardy služeb architektů a inženýrů PS a TZS
    Autor: Ing. Štěpán a kol. (PS), Ing. Pater a kol. (TZS)
    Standardní a nadstandardní výkony a činnosti v praxi projektanta vč. návrhu kalkulačky.
    Stav k 9. 5. 2018: Textové kap 1.1 až 1.10 (PS) a 2.1 až 2.10 (TZS) hotovy a umístěné na PROFESIS.
    Závěr: po aktivu PS v červnu 2018 aktualizovat, připravit do tisku 2018 (nechat schválit představenstvem ?)

   8. Stavitelství do kapsy II – práce PSV
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Janoušková, Ing. Zídek
    Stav k 9. 5. 2018: Je rozpracováno. U dílu I bude vydán ještě letos dotisk.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a vydat v úzkém formátu pro všechny AO v r. 2018.

   9. Technologie prací na železničním svršku
    Autor: Ing. Dubský a kol.
    300 – 400 stran
    Stav k 9. 5. 2018: Na rukopisu se pracuje; publikace by měla obsahovat text, fotografie, obrázky, tabulky a grafy a svým zaměřením se přibližuje k publikaci Technologie stavby vozovek; rukopis přislíben k 30. 6. 2017; dodáno cca 50 %. Pro AO oboru DS zdarma. Doc. Pavlík zkusí jiného autora za Ing. Svobodu.
    Závěr: vydání na 2018

   10. Geometrická přesnost budov
    Autor: Ing. Václav Šanda (fa GEFOS)
    Aktualizace původního vydání z r. 2016, které je již rozebráno.
    Stav k 9. 5. 2018: Přesun na 2018.
    Závěr: pokračovat v jednání, autora urgovat; posouzení Ing. Bukovský.

   11. Zděné konstrukce
    Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 9. 5. 2018: Rukopis předán, autoři zapracovávají rozsáhlé připomínky oponentů, přislíbeno předání do 30. 5. 2018
    Závěr: vydání do konce 2018

   12. Vybrané předpisy stavebního práva – v. č. 499, 500 a 503/2006 Sb. po novelizaci v 11/2017
    Autor úvodu: Ing. Serafín (původní), příp. Mgr. Macháčková a Ing. Pater (poslední aktualizace)
    Stav k 9. 5. 2018: bude vydáno, nebude se čekat na další novely
    Závěr: ER doporučuje urychleně vydat pro všechny AO a rozeslání v Z+i 3/2018.

   13. Autorizační zákon
    Autor úvodu: Ing. Hladík
    Stav k 9. 5. 2018: je vtisku
    Závěr: ER doporučuje vydání v počtu 1 000 ks.

   14. Dřevěné lávky a mosty
    Návrh: Ing. Drahorád (doporučeno aktivem statiky …)
    Stav k 9. 5. 2018: Rukopis předán, autoři zapracovávají připomínky oponentů. Přislíbena inzerce. Připravuje se do tisku.
    Závěr: Vyjde 2018.

   15. Živnostenský zákon
    Návrh: Ing. Pater
    Stav k 9. 5. 2018: Vydat plné znění pro všechny AO; požádat úvod Ing. Makalovou + přílohy
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě, rozeslat s 4 Z+i

   16. Technická zařízení budov
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorky: Vyoralová, Prokopová
    Stav k 9. 5. 2018: Zdravotní technika a vzduchotechnika, praktická část, zásady (ne dimenzování), rukopis u oponentury
    Závěr: ER doporučuje, 2 000 ks pro obory TZS a TPS

   17. New York – viz seriál ve Stavebnictví
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav k 9. 5. 2018: Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vycházel ve Stavebnictví 2017.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání 2018.

   18. Stoleté mosty – 2. díl
    Návrh: Ing. Janoušková
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání 2018

 2. Nové náměty
  1. Navrhování betonových konstrukcí
   Autor: prof. Procházka
   Info: Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy. Ing Drahorád stanovisko od aktivu.
   Závěr: ER doporučuje pro obor S, M a D

  2. Památková péče
   Návrh: arch. Mojžíš
   Info: arch. Mojžíš domlouvá autorství s JUDr. M. Zídkem
   Závěr: ER doporučuje

  3. Technické standardy
   Návrh: Ing. Bukovský
   Info: Vydat na PROFESIS i tiskem; zpracovat výhled zaměření TS.
   Závěr: ER doporučuje, ale musí schválit představenstvo ČKAIT.

  4. Autorský zákon
   Návrh: arch. Mojžíš, dodá autora
   Info: Vydat znovu s doplněnými precedenty, pokračovat v jednání
   Závěr: ER doporučuje

  5. Dřevěné spoje
   Návrh: Ing. Janoušková, autoři Ing. Kloiber, UTAM
   Info: rukopis bude dodán 2019
   Závěr: Na téma spojů je na trhu několik publikací. ER doporučuje prostudovat rukopis a na jeho základě zvážit vydání.

  6. Názvosloví – slovník ve výstavbě k ochranným pásmům
   Návrh: Ing. Pater, autor Ing. Serafín
   Přidat k PROFESISu, ochranná pásma i k lázeňským městům (předpisy i praxe)
   Závěr: ER doporučuje

  7. Katalog Stavby století
   Návrh: Ing. Janoušková
   Info: probíhá anketa na webu www.stavbystoleti.cz (duben až září), Katalog bude vydán v září 2018.
   Závěr: ER doporučuje

  8. Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011
   Návrh: Ing. Hejduková, Ing. Pater
   Autor: Ing. Šimková
   Info: zpracovává se pro PROFESIS.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro všechny AO v 2018.

  9. Technický dozor stavebníka (MP 9.2)
   Návrh: Ing. Pater, Ing. Hejduková
   Info: pomůcka PROFESISu, zpracování nově, obsah dopovídající aktuálním požadavkům, rozsahu činnosti …. Vydání 2019.
   Závěr: ER doporučuje

  10. Almanach osobností Komory
   Návrh: Ing. Křeček
   Info: k 25 letům Komory vydat. Osobnosti Komory – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby.
   Závěr: ER doporučuje
 3. Různé
  • IC a SVI představilo členům ER nově vydané publikace: Rozpočtování staveb, Navrhování kontaktních systémů – ETICS, Stavební kniha 2018 – Parkování ve městě, Stavební zákon po novele.
  • Vyúčtování za činnost v ER v I. pol. 2018 nutno provést až po vyzvání předsedy ER.
  • Ing. Janoušková informovala o průběhu ankety Stavby století;
  • Další zasedání ER se předpokládá na podzim 2018 (bude s předstihem potvrzeno nebo změněno).

Praha, 9. 5. 2018

Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT