Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zúžené Ediční rady ČKAIT 28. 5. 2020

Zápis ze zúžené Ediční rady ČKAIT 28. 5. 2020

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Dominika Hejduková, Ing. Šárka Janoušková

Program:
 1. Kontrola zápisu z 15. 11. 2019
  1. Hotové publikace – stav k datu konání ER
   1. Technologie prací na železničním svršku
    Autor: koordinátor Ing. Dubský a kol.

   2. Informace pro nového člena ČKAIT
    Autor: Ing. Hejduková, Ing. Křeček, FEng.

   3. České mosty
    Autor: Dr. Vítek

  2. Ostatní publikace
   1. Zděné konstrukce
    Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 28. 5. 2020: V redakčním zpracování (rozsáhlé připomínky zohledněny).
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2020.

   2. Technická zařízení budov – zdravotní technika (současný název publikace je interní, bude upřesněn)
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Vyoralová
    Stav k 28. 5. 2020: Zdravotní technika, praktická část, zásady (ne dimenzování). Je v redakčním zpracování, řeší se problém s obrázky.
    Závěr: ER doporučuje k vydání 2020. Doporučuje odkoupit od IC 2 000 ks pro obory TZS, TPS a PS.

   3. New York
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Ing. Šrůma
    Stav k 28. 5. 2020: Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vycházel ve Stavebnictví 2017. Čeká se na stanovisko autora.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání s autorem. Doporučuje odkoupit pro ČKAIT od IC ČKAIT 200 ks.

   4. Navrhování betonových konstrukcí, 2. vydání
    Autor: prof. Procházka
    Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy, (nové budou až 2025, ale je vyprodáno).
    Stav k 28. 5. 2020: Pokračovat v jednání s prof. Procházkou.
    Závěr: ER doporučuje vydat pro obory S, M a D, pokračovat v jednání 2020.

   5. Almanach Komora rok po roce
    Návrh: Ing. Křeček
    Původní návrh: vydat Almanach osobností ČKAIT – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby atd.
    Stav k 28. 5. 2020: Pokračovat v přípravě.
    Závěr: ER doporučuje vydat ke 30. výročí ČKAIT katalog Komora rok po roce (pracovní název) podle existujících plakátů, již začít zpracovávat.

   6. Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
    Návrh: doc. Pavlíček
    Stav k 28. 5. 2020: Je připraveno k vydání 2020.
    Úvod připravuje pí Báčová.
    Závěr: ER doporučuje pro všechny AO v oboru DS, M, G a MI.

   7. Hygienické předpisy, 3. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Mathauserová
    Stav k 28. 5. 2020: Autorka připraví ihned po vydání nové normy.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020.

   8. Technologické základy (různě namáhané stavby)
    Návrh autoři: Ing. Šmejkal, CSc., Ing. Vejvara
    Závěr: ER nedoporučuje vydat knižně. ER doporučuje, aby se autoři spojili s aktivem Geotechnika, který plánuje řešit podobnou problematiku a řešit 2021.

   9. Příručka, jak jednat se stavebními úřady, veřejné zakázky měst a obcí „Stavebnictví a samospráva“
    Návrh: Ing. Zídek
    Stav k 28. 5. 2020: Je zpracováno, upravuje se rukopis, pokračovat.
    Závěr: ER doporučuje vydat se Svazem měst a obcí 2020. ER doporučuje odkoupit pro potřeby ČKAIT od IC celkem 500 + 200 ks.

   10. Technický standard TS 02
    Návrh: Ing. Bukovský (TK)
    Stav k 28. 5. 2020: Zpracováno, vydáno v PROFESIS. Musí ještě schválit Představenstvo. Další TS jsou v TK rozpracovávány.
    Závěr: ER doporučuje vydat.

   11. Výpočetní metody, návrh a celoživotní cyklus betonových komorových mostů
    Návrh: prof. Křístek
    Stav k 28. 5. 2020: Rukopis do konce 6/2020.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020 a odkoupit ČKAIT od IC 200 ks.

   12. Tesařské konstrukce - 4. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav k 28. 5. 2020: spoluautor Ing. Červený přislíbil aktualizovaný rukopis cca v 6/2020.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020, řeší se schvalovací doložka MŠMT pro učebnice. ER souhlasí, že publikace bude vydána bez ohledu na doložku MŠMT.

   13. Kalendář 2021 – Cena Inženýrské komory
    Návrh: Ing. Pater
    Stav k 28. 5. 2020: Ve zpracování.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě na konec 2020.

 2. Nové náměty
  1. Příprava vápenných malt - 3. vydání
   Návrh: Ing. Janoušková
   Stav k 28. 5. 2020: Připravuje se, před dokončením.
   Závěr: ER doporučuje vydání 2020 a odkoupení ČKAIT od IC 200 ks.

  2. Modernizace závlahových staveb
   Návrh: doc. Ing. Kulhavý a kol.
   Stav k 28. 5. 2020: Předpokládá se rozsah cca 350 A4.
   Závěr: ER doporučuje odkoupit ČKAIT od IC 200 ks a (poptat u Ing. Vokurky potřebu dokoupení dalších kusů pro AO v oboru VS a L).

 3. Vyřadit z edičního plánu
  1. EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou, 2. aktualizované vydání
  2. Technická zařízení budov – vytápění, chlazení a větrání

 4. Různé
  • Další zasedání ER se předpokládá na podzim 2020 (termín bude s předstihem oznámen).

V Praze dne 28. 5. 2020

Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Dominika Hejduková, vedoucí SVI ČKAIT