Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb

Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podepsala 13. 8. 2020 memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou komorou architektů (ČKA) a Českou agenturou pro standardizaci (ČAS). 

Cíl spolupráce:

Uvedené organizace se dohodly na spolupráci při přípravě základní části obsahu Datového standardu staveb (DSS) pro informační modely staveb. Signatáři memoranda tímto zahajují intenzivní spolupráci v kontextu připravovaného znění „Zákona o BIM" na tvorbě obsahu jednotlivých dílčích informačních modelů s ohledem na příslušné účely užití a dalších výstupů vyplývajících z realizace Koncepce BIM.

Tato základní verze bude primárně určena pro nasazení v Programu pilotních projektů organizovaných MPO a ČAS. Zároveň bude využita jako podklad pro další verze DSS upřesňované podle požadavků připravovaného digitálního stavebního řízení určeného zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., či případně podle budoucích změn souvisejících s připravovanou rekodifikací stavebního práva.

Forma spolupráce:

Bude vytvořena expertní pracovní skupina složena ze členů nominovaných ČKAIT, ČKA a ČAS. Tato expertní skupina se v první řadě zaměří na rané fáze životního cyklu staveb, zejména na informační model pro potřeby územního rozhodnutí a stavebního řízení. V dalších letech mohou být vytvářeny i jiné expertní skupiny, přičemž specifikace výstupů, termíny a způsob spolupráce bude vždy upraven samostatnými přílohami k tomuto memorandu.