Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stav projektových společností v roce 2019

Stav projektových společností v roce 2019

V roce 2019 se předpokládá, že projektový trh vzroste o 6,3%, z toho u společností podnikajících v pozemním stavitelstvi o 6,6%, v inženýrském stavitelství 6,0%. Růst se očekává i v roce 2020, ale tempo růstu bude pomalejší a bude činit 3,1%. U společností, pohybujících se v pozemním stavitelství se předpokládá růst 3,7%, v inženýrském stavitelství 2,4%.
 
Očekávaný vývoj tržeb v roce 2019 bude činit o 7,2% vyšší než tomu bylo v roce 2018
– společnosti projektující pozemní stavby 7,5%
– společnosti projektující inženýrské stavby 6,8%
V roce 2020 se předpokládá vývoj tržeb o 4,2% vyšší oproti roku 2019
– společnosti projektující pozemní stavby 4,7%
– společnosti projektující inženýrské stavby 3,6%
 
V roce 2019 byly vypsány nové veřejné projektové zakázky v hodnotě 2 250 mil. Kč. Tato hodnota představuje meziroční pokles o 50,3%. Poklesla také hodnota již zadaných veřejných projektových zakázek na hodnotu 3 036 mil. Kč, což představuje pokles o 39.1%.
Např. podle vyjádření Ministerstva dopravy ČR je v rozpočtu v letošním roce vyčleněno 1,2 miliardy na předprojektovou a projektovou přípravu dálnic. V příštím roce jsou v návrhu rozpočtu 2 miliardy korun na přípravu staveb. Přibližně polovina z této částky je uvažována na projektovou částku, druhá polovina je vyčleněna na předprojektovou přípravu, průzkumy, inženýrskou činnost, územní řízení a stavební povolení, výkupy pozemků a přípravné práce pro předání staveniště.
 
Projektové společnosti se stále potýkají s problémem vysoké vytíženosti. V současné době jsou jejich kapacity využity na 96%. Z toho vyplývá, že zhruba polovina všech společností plánuje navýšení svých kapacit.  K tomu by velmi napomohla propagace technických oborů. S propagací by se mělo začínat již na základní škole alespoň částečným návratem k získání praktických dovedností v dílnách, použití kreativních technických stavebnic. Dále by mělo dojít ke zvýšení společenského kreditu duševní činnosti ve stavebních oborech, lepší prezentaci výsledků činnosti v mediích, kde se bohužel dnes prezentují většinou ty problémové a nepovedené výsledky činnosti. S tím pak také souvisí finančně podhodnocení ve srovnání s jinými profesemi.
 
Projektové společnosti jsou vytížené prací téměř na jeden rok, mají nasmlouvané zakázky dopředu na 10,3 měsíce. Zakázky získávají společnosti většinou od dlouhodobě spolupracujících zadavatelů, dále pak z veřejných zakázek. Pokud porovnáme průběh privátních a veřejných řízení větší spokojenost je s privátními řízeními, transparentnost soutěží je lepší u veřejných řízení oproti privátnímu sektoru. Při získávání zakázek stále hodně rozhoduje cena prací.
 
 
Systém BIM používá cca 30% projektových společností. Od investorů se s požadavkem na zpracování v BIM setkává 16% projektových společností. Více je BIM využíván společnostmi projektujícími pozemní stavby.  Se zaváděním BIM úzce souvisí i vyšší náklady na projektovou přípravu. Honorář by měl být o cca 30% vyšší. Při postupující digitalizaci je potřeba, aby s digitálními daty uměly pracovat také pracovníci stavebních úřadů, následně pak i uživatelé stavby. Ze  zkušeností projektových společností vyplývá, že úroveň  práce s digitálními podklady na stavebních úřadech je velmi nízká.
 
Podklad a technické údaje pro zpracování byly použity ze studie, vypracované společností CEEC Research.
 
Listopad 2019
 
Zpracoval: Ing.Jiří Matúš
                 člen komise MaSP