Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise ČKAIT pro ZZVZ č. 3/2020

Zápis ze zasedání komise ČKAIT pro ZZVZ č. 3/2020

Datum: 8.6.2020
Čas: 13.00 – 15.00 hod.
Místo: malá zasedačka budovy ČKAIT 2.p.

Přítomni: Ing. Špalek, Mgr. Dvořák (on line), Ing. Štěpán, Ing. Kubát, Ing. Klepáčková
Omluveni:

Program jednání:
 1. Ing. Špalek přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu

 2. Posuzovaní soutěžních podmínek
  Ing. Štěpán - z důvodu nouzového stavu komise ČKA pro posuzování soutěžních podmínek nezasedala, nebylo možné se sejít a vznést konkrétní dotazy.

 3. Návrh novely ZZVZ
  Ing. Špalek, Mgr. Dvořák - oficiální vypořádací tabulku zatím Komora neobdržela, nejsou informace, jakým způsobem byly naše připomínky přehodnoceny/akceptovány.

 4. Všeobecný smluvní standard
  Ing. Štěpán od členů komise obdržel několik vzorových smluv, přes prázdninové měsíce vytvoří vzorový materiál na projektové práce.

 5. www.cenyzaprojekty.cz
  Ing. Štěpán - ČSSI řešil finanční nabídku na rozšíření webu s provozovatelem webu – odezvu zatím neobdržel.
  členové komise - navrhují, aby „ceny za projekty“ obsahovaly samostatný list pro BIM s různými úrovněmi požadavků s následným zadáváním pro ocenění projektu.

 6. Zákony pro lidi
  členové komise - obdrželi informaci, že Středisko vzdělávání a informací navázalo kontakt s MV ČR, které připravuje veřejně přístupný rejstřík (od roku 2021) všech zákonů i s historií.

 7. RSS/novinky do emailu
  Ing. Špalek - jelikož se zřízení odkazu na webových stránkách ČKAIT ohledně požadavku na zasílání novinek zatím nedaří, problematiku bude řešit na jednání představenstva

 8. BIM
  členové komise se v rozsáhlé diskusi věnovali tématům:
  1. vztah VZ a SZ – prosazovaní no name knihovny ze strany ČAS asi není ten správný krok
  2. zapojení se MMR do připomínkování předkládaných materiálů ČAS bylo nutné, aby se nevytvářela obecná metodika pro VZ, ale konkrétně jenom pro BIM
  3. předkládané materiály ze strany ČAS jsou zatím nepoužitelné, není možné dovodit aplikovatelnost v praxi
  4. prosazování standardu struktury projektové dokumentace
  5. prosazování „design and build“ anebo požadavek na „výkon a funkci“(s vědomím, že by to bylo náročné pro zadavatele)

 9. Závěr
  Ing. Špalek poděkoval za účast; termín následujícího stanovil na 17.8.2020 od 10.00 hod. - malá zasedačka/SKYPE.

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: Ing. Špalek