Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 4/2020 z jednání představenstva 12. září 2020

Zápis č. 4/2020 z jednání představenstva 12. září 2020

Datum a začátek jednání: 12. září 2020, 16:00 hodin.
Místo konání: Velký sál Orea hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Průběh jednání, přijaté závěry:

  1. Volba předsedy ČKAIT

    Přítomný člen nově zvoleného představenstva ČKAIT Ing. Jindřich Pater přednesl návrh, aby předsedou představenstva byl zvolen Ing. Robert Špalek. Protinávrh nebyl přednesen a tak bylo o předneseném návrhu hlasováno – R2004-1 [11 –4 – 0] [pro – zdržel - proti] – zvolen. Dále přednesl návrh, aby 1. místopředsedou byl zvolen prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Protinávrh nebyl přednesen a tak bylo o předneseném návrhu hlasováno – R2004-2 [14 –1 – 0] [pro – zdržel - proti] – zvolen. O dalších místopředsedech bude představenstvo hlasovat na svém následujícím řádném zasedání.


Zapsal: Ing. Loukota
Verifikoval: Ing. Vaverka, Ing. Zdařilová
Schválil: Ing. Špalek