Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace k činnosti RPRP za období 10/2019 až 06/2020

Informace k činnosti RPRP za období 10/2019 až 06/2020

  1. RPRP PROFESIS je svolávána předsedou RPRP 2 x ročně nebo ve zúženém obsazení podle potřeby.

  2. RPRP má 32 členů za ČKAIT, 2 členy za MMR a MPO ČR; na jednání jsou zváni dále předseda ČKAIT, popř. podle diskutovaných publikací oblastí další odborníci z praxe.

  3. Poslední RPRP proběhla ve dnech 15. a 16. 10. 2019 (viz zápis na webu ČKAIT); další – naplánována na 22. 4. 2020 - nebyla, s ohledem na korona virovou situaci, po vzájemné dohodě s SVI ČKAIT svolávána.

  4. Již dne 22. 10. 2019 proběhla zúžená RPRP ve složení (bez titulů): Pater, Hnízdil, Hejduková, Mráz, Motyčka, Janoušková a dne 13. 11. 2019 rovněž ve složení (bez titulů): Pater, Hnízdil, Hejduková, Pokorný, Charousková; zápisy uloženy na webu ČKAIT.

  5. Podklady pro Výroční zprávu za rok 2019 byly RPRP zpracovány a předány na KK ČKAIT v 01/2020.

  6. Dne 27. 2. 2020 proběhla zúžená RPRP ve složení (bez titulů): Pater, Hejduková, Koutník a dne 27. 5. 2020 rovněž ve složení (bez titulů): Pater, Hnízdil, Hejduková, Charousková, Pokorný a Koutník; zápisy uloženy na webu ČKAIT.

  7. Od 10/2019 byly řešeny běžné úkoly RPRP; pokračovaly úpravy systému PROFESIS, řešení připomínek AO, aktualizace již zařazených pomůcek a zpracování/zařazování nových pomůcek (viz příloha).

  8. Po diskuzi ve zúžených RPRP a na představenstvu ČKAIT byly zahájeny práce na úpravě webu PROFESIS ve vazbě na nový web ČKAIT (např. vyhledávání pomůcek podle oborů a specializací).

  9. Novinky v PROFESIS byly publikovány v nově zřízené pravidelné rubrice Z+i (např. rozsah přístupnosti bez přihlášení).

  10. Další zasedání RPRP se předpokládá na podzim 2020 (termín bude s předstihem oznámen).

Předkládá: Ing. Jindřich Pater, př RPRP ČKAIT Ostrava, 9. 6. 2020