Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jednání zúžené RPRP ČKAIT PROFESIS a rekapitulace jednání s vedoucími profesních aktivů dne 15. 7. 2020

Jednání zúžené RPRP ČKAIT PROFESIS a rekapitulace jednání s vedoucími profesních aktivů dne 15. 7. 2020

Přítomní: Ing. Jindřich Pater – př RPRP, Ing. Dominika Hejduková – vedoucí SVI ČKAIT, doc. Antonín Pokorný – mpř RPRP, Lenka Charousková – členka RPRP, Ota Koutník – pracovník SVI ČKAIT v oblasti IT
 

Program:
I. Zúžená RPRP ČKAIT PROFESIS

 1. Činnost na úseku PROFESIS ve dnech korona virového období.
 2. Stav aktualizací pomůcek a návrhy nových pomůcek PROFESIS.
 3. Doladění obsahu portálu – rubriky a kategorie; nová rubrika Aktuality.
 4. Projednání postupu nahrávání pomůcek na nový portál – od nejaktuálnějších.
 5. Průběh aktualizace pomůcek na stávající portál (dvojkolejnost činností).
 6. Tlak na autory pomůcek k aktualizaci starších dokumentů vzhledem k jejich postupnému ukládání na nový portál.
 7. Apel na autory pomůcek – přiřazovat pomůckám obory autorizace/specializace, kterým jsou určené.
 8. Upřesnění zveřejňování podrobných doplňkových informací o dokumentech – autor/ři, související dokumenty, klíčová slova, obory autorizace/specializace.
 9. Smluvní vztahy s GRAND ČB – ukončení 2 smluv k 31. 12. 2020.
 10. Seznámení se pilotním rozsahem a obsahem nové verze PROFESIS 2021.

II. Rekapitulace jednání s vedoucími profesních aktivů (viz zápis z 30. 6. 2020)

 

 1. Seznámení s připravovaným novým portálem PROFESIS.
 2. Výzva k aktualizaci pomůcek a doporučení autorů pomůcek nových.
 3. Informace o konci smluvního vztahu k 31. 12. 2020 se společností Grand České Budějovice, která poskytovala na stávajícím portálu přístup k právním předpisům jako placenou službu.
 4. Seznámení s novým zdrojem právních předpisů – portál zakonyprolidi.cz (bezplatně) s výhledem na přesměrování odkazů cca v roce 2023 na zatím připravovaný portál ministerstva vnitra – eSbirka.
 5. Diskuse nad výhledem obsahu po rekodifikaci stavebního práva.


Závěr:
Jednotlivé body budou v detailu řešeny na RPRP v Ostravě v 11/2020.
Ing. Pater podá základní informaci představenstvu ČKAIT o nové verzi PROFESIS 2021.


Zapsal:
Ing. Jindřich Pater
Ostrava, 07/2020