Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jednání zúžené RPRP ČKAIT PROFESIS dne 22. 10. 2020

Jednání zúžené RPRP ČKAIT PROFESIS dne 22. 10. 2020

Přítomní: Ing. Jindřich Pater – př RPRP, Ing. Dominika Hejduková – vedoucí SVI ČKAIT, doc. Antonín Pokorný – mpř RPRP, Lenka Charousková – členka RPRP, Ota Koutník – pracovník SVI ČKAIT v oblasti IT
 

Program:

 1. Činnost na úseku PROFESIS ve dnech korona virového období.
 2. Stav aktualizací pomůcek a návrhy nových pomůcek PROFESIS.
 3. Kontrola postupu aktualizací pomůcek, propojování textů dokumentů vzájemnými odkazy, odkazy na právními předpisy a českými technickými normami.
 4. Odsouhlasení spuštění nového portálu v dřívějším termínu (původní plán od 1. 1. 2021) – a to do vydání Z+i č. 6/2020 – nejpozději do 14. 12. 2020.
 5. Seznámení se pilotním rozsahem a obsahem nové verze PROFESIS 2021.


Závěr:

 1. RPRP v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 4. – 5. 11. 2020 s ohledem na korona virovou situaci byla mailem Ing. Patera ze dne 13. 10. 2020 pro členy RPRP zrušena.
 2. Spolupracujícím partnerům (pronajímatel objektu Libušín, vlastník objektu Libušín) zašle včas Ing. Pater poděkování a informaci o ev. zájmu uspořádání akce v r. 2021.
 3. Urgentní úkoly budou řešeny ve zúžené RPRP.
 4. SVI podá základní informaci vč. bookletu PROFESIS do periodika ČKAIT Z+i č. 6/2020, které vyjde ve 12/2020.
 5. Na základě úkolu z představenstva předloží Ing. Pater představenstvu v 11/2020 k projednání a schválení složení RPRP pro příští volební období r. 2020 – 2023.
 6. Další jednání, nově schválené RPRP, se uskuteční v obvyklém termínu v KK ČKAIT Praha nebo v Libušíně na Pustevnách v 05/2021.

Zapsal:
Ing. Jindřich Pater
Ostrava, 10/2020