Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jednání zúžené RPRP ČKAIT PROFESIS dne 23. 9. 2020

Jednání zúžené RPRP ČKAIT PROFESIS dne 23. 9. 2020

Přítomní: Ing. Jindřich Pater – př RPRP, Ing. Dominika Hejduková – vedoucí SVI ČKAIT, doc. Antonín Pokorný – mpř RPRP, Lenka Charousková – členka RPRP, Ota Koutník – pracovník SVI ČKAIT v oblasti IT
 

Program:

  1. Informace o výsledku SD ČKAIT 12. 9. 2020 a avizovaném pověření Ing. Patera k vedení RPRP PROFESIS.
  2. Činnost na úseku PROFESIS ve dnech korona virového období.
  3. Stav aktualizací pomůcek a návrhy nových pomůcek PROFESIS za 06 – 09/2020 (Informace pro nového člena ČKAIT, Kalkulačka k Standardům služeb, Judikatura ke SZ, TDS).
  4. Průběh webinářů v 06 – 09/2020.
  5. Diskuse o obsahu nového portálu PROFESIS – nezveřejňování pomůcek ve formátu PDF, pouze dokumentů v prostém textu a ve formě hypertextového odkazu.
  6. Informace o připravovaných nových pomůckách PROFESIS k 12/2020. (Informace pro nového člena ČKAIT, Přehled právních předpisů ve stavebnictví, Kalkulačka k Standardům služeb, Judikatura ke SZ, TDS).
  7. Rozhodnutí o zastavení aktualizací stávajícího (červeného) portálu. A upřednostnění prací na portálu novém.


Závěr:
Jednotlivé body budou v detailu řešeny na RPRP v Ostravě v 11/2020. Ing. Pater připraví jednání RPRP ve spolupráci s pracovnicemi OK ČKAIT Ostrava a návštěvu v objektu Libušín na Pustevnách (ČKAIT darovala na obnovu po požáru 200 000 Kč).
 

Zapsal:
Ing. Jindřich Pater
Ostrava, 09/2020