Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 16. 8. 2017 v KK ČKAIT Praha

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 16. 8. 2017 v KK ČKAIT Praha

Přítomní: Ing. Pater, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, doc. Pokorný (částeč.)
Program:
 1. Program zasedání RPRP v Ostravě ve dnech 5. – 6. 9. 2017; bude rozeslán přihlášeným účastníkům do 25. 8. 2017.
 2. Prověrka stavu aktualizací a nových pomůcek PROFESIS 2017; prezentace a další úpravy na RPRP v Ostravě.
 3. Prověrka stavu aktualizace A 4.1 STANDARDY služeb na online PROFESIS; PS navedeny, TZS v jazykové kontrole.
 4. Prověrka navedení A 3.22 Pražské stavební předpisy na PROFESIS; stanovisko TK/ČKAIT k dispozici.
 5. Ukázka nové BETA verze 0.0.1 PROFESIS VII/2017 a shrnutí připomínek na zpracovatele GRAND České Budějovice; jednání s GRAND ČB budou pokračovat.
 6. Diskuze o budoucí verzi PROFESIS – DVD nebo flash; se SIT ČKAIT bude prodiskutováno ekonomické srovnání.
 7. Požadavek ČKAIT na zařazení Směrnic a nařízení EU do PROFESIS; zahrnut již do BETA verze; bude předvedeno na RPRP v Ostravě.
 8. Podána informace o stavu publikace k 25. Výročí vzniku ČKAIT ALMANACH 2017; předpoklad slavnostního křtu na FOR Arch Praha 19. 9. 2017.
 9. Diskuze o stavu vydání bookletu – Informace pro nové členy ČKAIT; bude předáván při slibech v Praze a v Brně.
 10. Diskuze k normám uváděným v pomůckách PROFESIS – platné, zrušené, nahrazené; bude prodiskutováno na RPRP v Ostravě.
 11. Další jednání zúžené RPRP s GRAND ČB proběhne ve IV. Q 2017 po zasedání RPRP v 09/2017 v Ostravě.

Zpracoval: Ing. Jindřich Pater
Ostrava, 19. 8. 2017