Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 27. 2. 2020

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 27. 2. 2020

Místo: SV Brno
Přítomní: Ing. Jindřich Pater – př RPRP, Ing. Dominika Hejduková – vedoucí SVI ČKAIT, Ota Koutník

Program:
  1. Informace o pracovním zařazení bývalého pracovníka GRAND ČB do SVI ČKAIT Praha.
  2. Ukončení činnosti v RPRP (Ing. Horák, Ing. Šafránek) a návrh na udělení titulu "čestný člen ČKAIT" na SD 2020 v 03/2020.
  3. Stav řešení připomínek členů RPRP z r. 2019 k PROFESIS.
  4. Informace o zpracovaném podkladu k činnosti RPRP za r. 2019 do VZ ČKAIT 2019 pro SD ČKAIT 2020.
  5. Pracovní osnova nové verze PROFESIS 2021.

Jednotlivé body budou v detailu řešeny na RPRP v Praze v 05/2020. Ing. Pater zpracuje pro členy představenstva dne 11. 6. 2020 a předsedy kanceláří ČKAIT informaci o chystané nové verzi PROFESIS 2021 a vyzve je k případným návrhům dalších úprav (úpravy, doporučení, aktualizace, návrhy pomůcek apod.).

Zapsal: Ing. Jindřich Pater Ostrava, 02/2020