Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 27. 5. 2020

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 27. 5. 2020

Místo: KK ČKAIT Praha
Přítomní: Ing. Jindřich Pater – př RPRP, Ing. Dominika Hejduková - vedoucí SVI ČKAIT, doc. Antonín Pokorný – mpř RPRP, Lenka Charousková, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.- členové RPRP, Ota Koutník – pracovník SVI ČKAIT v oblasti IT

Program:
  1. Činnost na úseku PROFESIS ve dnech korona virového období.
  2. Stav aktualizací pomůcek a návrhy nových pomůcek PROFESIS.
  3. Průběh webinářů v 01 – 05/2020.
  4. Informace o aktualizacích pomůcek PROFESIS v 01 – 05/2020.
  5. Informace o připravovaných nových pomůckách PROFESIS k 05/2020 (Informace pro nového člena ČKAIT, Přehled právních předpisů ve stavebnictví, Kalkulačka k Standardům služeb, Judikatura ke SZ, TDS).
  6. Smluvní vztahy s GRAND ČB – návrh k 30. 6. 2020 na ukončení 2 smluv k 31. 12. 2020.
  7. Seznámení se pilotním rozsahem a obsahem nové verze PROFESIS 2021.

Závěr:
Jednotlivé body budou v detailu řešeny na RPRP v Ostravě v 11/2020. Ing. Pater zpracuje Informaci k činnosti RPRP v 10/19 – 06/2020 pro představenstvo ČKAIT a podá základní informaci představenstvu ČKAIT o nové verzi PROFESIS 2021.

Zapsal: Ing. Jindřich Pater Ostrava, 05/2020