Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 10/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 9. 11. 2020

Zápis č. 10/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 9. 11. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek Ph.D.,

Online: Ing. Michael Trnka CSc. ml, Ing. Marek Novotný Ph.D., Ing. Jaroslav Jelínek

Hosté: Ing. Michal Drahorád

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

1. Ing. Drahorád – informace z představenstva

 • ČKAIT potřebuje jednotný komunikační systém
 • Systém e-learning - technicky je připravený, dokončuje se
 • Ing. Novotný má pro tento systém připravenou strukturu a podklady pro izolační systémy - poslal je Ing. Hejdukové

 

2. Jednání Ing. Bukovského a Ing. Špalka o náplni práce administrátorky OK Praha pořád probíhá. OK Praha požaduje, aby práci pro Autorizační radu dělala kancelář ředitele, nikoliv oblast Praha.

3. Konference Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti Historie a budoucnost, jak se bude projektovat a hasit – proběhla úspěšně, zúčastnilo se 220 členů ČKAIT a 80 členů HZS. MPO poskytne příspěvek na vydání sborníku.

4. Konference na téma požární bezpečnosti by měla být v první polovině října 2021 v nadaci ABF

5. Konference Jakost ve stavebnictví by měla být 2denní v Berouně, počátkem listopadu 2021 cca pro 100 až 150 osob lidí. Mohla by být i online. Pracovní skupina ve složení Bukovský, Keim a Synek začne s přípravou.

6. Vzdělávání

 • Ing. Trnka udělá přednášku na téma Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe
 • Ing. Synek již připravil přednášku na téma Jakost ve stavebnictví
 • Přednáška Smlouvy ve výstavbě – kontaktovat JUDr. Alenu Bányaiovou, CSc.
 • Ing. Pukl navrhuje přednášku-novela Vodního zákona JUDr. Nietschová
 • Ing. Komínek nabízí, že najde přednášející na téma: Mosty a inženýrské konstrukce
 • Ing. Drahorád doporučuje k přednáškám Ing. Romana Novotného z Brna firma: 4E consulting
 • Ing. L. Keim připraví přednášku na sponzorovaný přístup k technickým normám
 • Ing. M. Novotný Ph.D. bude mít přednášky – Rekonstrukce střešních plášťů, Vady a poruchy šikmých střešních plášťů, resp. Izolační systémy ve stavebnictví s ohledem na kontrolu a míru rizika.

7. Příprava Valné hromady

 • Tajemnice informuje, že Kongresové centrum je vybaveno stojany s desinfekcí u všech vchodů, vstupů a na toaletách a dalších místech. Jsou schopni zajistit občerstvení přesně dle aktuálních vládních požadavků ohledně koronavirových opatření
 • Formulář na prezentaci kandidátů - ½ strany A4 a příspěvek 2minutový.
 • Každý člen výboru zašle do konce týdne Ing. Bukovskému návrh na rozsah a obsah, který má obsahovat.
 • Na VH se bude rozdávat propiska, blok a pravítko s lupou v PVC tašce

 

8. Přednáška Jakost ve stavebnictví – Ing. Synek již přednášku poslal ke schválení Ing. Bukovskému, schválena

 

9. Soda bar – OK Praha žádá, aby byl soda bar do přednáškové místnosti vybaven horkou vodou na přípravu čaje. Soda bar dále zařizuje kancelář komory.

 

10. Návrhy na požadavky na plánování financí na rok 2021 – žádný člen OK Praha nemá návrh na mimořádné požadavky

 

11. Různé

 • Výbor OK Praha navrhuje pozvat na příští zasedání výboru rozhodující zaměstnance komory.
 • Členové výboru OK Praha byli seznámeni s vyúčtováním OK Praha za minulé období, bez připomínek
 • Tajemnice rozdala členům výboru kalendáře na rok 2021
 • Na schůze výboru bude zván Ing. Drahorád
 • Po příštím výboru společenské poděkování spolupracovníkům z komory

 

Příští zasedání Výboru OK Praha bude 7. 12. 2020 v zasedačce od 16:00 hod.

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský