Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 11/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7. 12. 2020

Zápis č. 11/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7. 12. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka CSc. ml.

Online: Ing. Marek Novotný Ph.D.,

Hosté: Ing. Michal Drahorád Ph.D.,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Jan Bořek

 

1. Ing. Drahorád – informace z představenstva

 • Konference by měly dělat oblastní kanceláře ČKAIT ve spolupráci s pracovními aktivy

 

2. Konference pořádané oblastí v roce 2021

 • Konference Jakost ve stavebnictví bude 11. a 12. 11. 2021 v Hotelu Grand Litava Beroun (Ing. Bukovský, Ing. Keim, Ing. Synek)
 • Konference Požární bezpečnost říjen 2021 v ABF (Ing. Kratochvíl, Ing. Špačková), název bude upřesněn.

 

3. Vzdělávání

 • Ing. Trnka – přednáška na téma Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe – příprava pokračuje
 • Přednáška-Novela Vodního zákona JUDr. Nietschová – přislíbila spolupráci
 • Ing. Komínek zajistil přednášející na téma: Mosty a inženýrské konstrukce
 • Ing. Roman Novotný z Brna firma: 4E consulting – kontaktován pro přednášku
 • Ing. L. Keim připravuje přednášku na téma: Sponzorovaný přístup k technickým normám
 • Výbor OK Praha zvažuje, aby webináře nebyly financovány z limitovaných prostředků oblastí ale, aby je financovalo ředitelství ČKAIT z prostředků na vzdělávání
 • Ing. Keim navrhl, aby se uskutečnily přednášky na téma BIM. Ing. Synek zajistí přednášející

 

4. Příprava Valné hromady

 • Valná hromada bude 2. 2. 2021. Náhradní termíny jsou: 9. 3. 2021 a 13. 4. 2021 na tyto termíny jsou rezervovány prostory v Kongresovém centru.
 • Všem členům OK Praha ČKAIT byl rozeslán email s formulářem kandidatura na členy výboru OK Praha, s výzvou ke kandidatuře na SD, a s nabídkou vytvoření návrhů do usnesení VH.
 • Je zajištěna rozesílka pozvánek poštou přes IC ČKAIT za cenu: 11,55kč za kus při rozesílce 500 ks
 • členové výboru navrhují, aby byly při VH dva mikrofony v sále a další i u přednášejícího pultu a byla možnost mikrofon vypínat.
 • Moderovat VH budou Ing. Trnka, zástupce Ing. Pukl
 • Je třeba zajistit členy volebních komisí 8-10 lidí. Vedoucí volební komise bude Ing. Drahorád
 • Do návrhové komise jsou třeba 3 lidé
 • Občerstvení bude podáváno obsluhou při dodržení všech platných vládních nařízení
 • Na VH ocenění vítězů ceny Inženýrské komory

 

 

5. Informace z jednání předsedů OK ČKAIT – informuje Ing. Bukovský

 • OK Praha má mít 69 delegátů na SD
 • připravuje se elektronické razítko pro členy ČKAIT
 • Ing. Hladík řeší změny řádů komory
 • OK Praha dala 2 návrhy do soutěže Inženýrské komory
 • Valné hromady oblastí nebudou koordinované, na některých nebude účasten předseda ČKAIT

 

6. Různé

 • Členové oblasti projevují zájem a důrazné požadavky, aby Shromáždění delegátů bylo v pracovní den. Nyní je v sobotu, což mnohým nevyhovuje a ruší rodinný život, resp. nemají zájem se z tohoto důvodu účastnit SD
 • Členové oblasti prahnou po změnách řádů komory, ale spíše platonicky.
 • Výbor byl seznámen s čerpáním financí OK Praha a s rozpočtem oblasti na rok 2021
 • V rozesílce pro členy OK Praha by se měla propagovat cena Inženýrské komory a další soutěže, aby byl o cenu větší zájem
 • Ing. Bukovský vyzval členy výboru OK Praha, aby fakturovali za práci ve výboru do konce roku 2020
 • termíny zasedání výboru OK Praha na rok 2021: 11. 1., 1.2., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12. 2021

 

Předseda poděkoval přítomným za aktivní práci v roce 2020 a s úsměvem se s přítomnými rozloučil.

 

             Příští zasedání výboru OK Praha bude 11. 1. 2021 od 16hodin

 

 

            Zapsala: K. Pazderková

            Schválil: Ing. Bukovský