Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 11/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 8.11.2021

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Michal Perlík,

Online: Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Lubomír Keim CSc.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 1. Příprava Valné hromady 2022
  • pozvánka bude stejná jako na VH 2021
  • bude rozeslána výzva pro členy oblasti Praha, aby napsali otázky k projednání na VH
  • výzva členů v souladu s usnesením SD 2021 na návrhy změny řádů
  • Ing. Perlík doporučuje check-list na přípravu VH
 2. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2021
  1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT
   • návrhy členů na témata a přednášející na semináře a webináře
    • Ing. Synek v roce 2022 bude realizovat několik přednášek
    • Ing. Keim bude přednášet na seminářích Ing. Synka
    • téma: Základní zásady pažení stavebních jam
    • téma: Žlutý FIDIC, DESIGN a BUILD
   • návrhy členů na exkurze
    • apírny Drážďany – příspěvek pro člena 200 Kč
    • Nemocnice Náchod – příspěvek pro člena 200 Kč
    • příspěvek na exkurzi pro každého člena 500 Kč za rok
   • konference
    • Konference Jakost v pozemních stavbách 10.11.2021
    • Požární bezpečnost 2022
    • další rozhodnutí až po vyhodnocení konference 10.11.2021
  2. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
   • členové výboru preferují články do časopisu Stavebnictví
  3. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
   • ČSSI + ČHIS - spolupráci zajišťují Ing. Synek a Ing. Bukovský
   • CACE, IPR - spolupráci zajišťuje Ing. Komínek - memorandum
  4. Spolupráce se středními a vysokými školami
   • Ing. Trnka spolupracuje se SŠ
   • schválen příspěvek na dopravu pro školu v Dušní ulici na exkurzi na přehradu Hněvkovice vyhlašování cen Vladimíra Lista – oceňování bakalářek a diplomek – práce, kdy jsou ČSN, převážně stavaři, malý zájem (Ing. Keim)
  5. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí
   • Ing. Bukovský spolupracuje za komoru s GŘ HZS
  6. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
   • normy, rozporné požadavky, přijímají se nekompatibilní zejména ISO normy.
   • požadavek na omezení normových požadavků
  7. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
   • výbor vývoj sleduje a nevidí pokrok ani cíl
  8. Vývoj výstavby v Praze a Středočeském kraji, IPR
   • Ing. Komínek GR IPR – doprava SOKP D1-D11
   • revize PSP v případě stavebního zákona stávajícího úpravy hmoty
  9. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO
   • Ing. Bukovský připraví do příštího zasedání výboru obsah informací
   • spolupráce s technickými poradci na kauzách-dotaz AK
  10. Komise k haváriím
   • komise ad hoc v případě havárie organizačně zajistí výbor
   • oslovit kolegy, kteří mají zájem zajistit tyto služby – pro pomoc, průběžně OK zajistí aktivaci
 3. Rozdělení úkolů členům výboru
  • komise OK změna řádů-do VH 2023 – Ing. Ježek
  • článek do Z+i ČKAIT
 4. Různé
  • Ing. Perlík informace o seznámení s kanceláří OK Praha
  • co řeší kancelář a v čem je problém
  • změna názvu vyhledávání AO na webu ČKAIT byla provedena
  • nepodařilo se dát číslo účtu komory do záložky Kontakty
  • dlouhodobě se připravuje změna rozesílání e-mailů
  • neplatné kontakty - řeší se průběžně
  • E-mailové adresy pro členy výboru s doménou ckait.cz zařídí Ing. Bukovský
  • Gratulace pro členy oblasti Praha se budou rozesílat k 65letému výročí a dále každých 5 let
  • Úprava podlahových krytin v kancelářích OK Praha – Ing. Synek
  • Pozvání na vánoční posezení – vyhodnocení roku 2021
  • Pozvat bývalé členy výboru, zaměstnance komory a funkcionáře ČKAIT
  • Reprezentační materiály – návrhy:
   • Měrka na trhliny-zdroj Ing. Keim
   • Metr-prověřit cenu

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci a s úsměvem se s přítomnými rozloučil.

Termín zasedání výboru OK Praha v 16 hod.13.12. 2021

 

Zapsal: K. Pazderková

Schválil: L. Bukovský