Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 12/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.12.2021

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Lubomír Keim CSc.

Online: Ing. Martin Perlík

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Jaroslav Synek, Ph. D.

 

PROGRAM:

 1. Příprava Valné hromady 2022
 • pozvánka byla rozeslána 13.12.2021
 • hlasování bude elektronické
 • členové výboru se sejdou 10.1.2022
 • návrh na dokončení voleb z roku 2021 – druhé kolo hlasování tajné
 • občerstvení bude na VH stejné jako v roce 2021
 • datum VH 2023 je: 17. 1. 2023
 • přihlašování na webu z důvodu upřesnění občerstvení
 • respektovat mimořádná opatření

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2021

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů
  ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Ing. Bořek udělá seminář a otázky do EDUK
 • Ing. Keim udělá seminář a otázky do EDUK
 • Exkurze se budou konat až na jaře 2022

 

 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • členové výboru připravují články

 

 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI,
  ČKA, CACE, ČAS.
 • CACE, IPR- Ing. Komínek informuje:
 • gremiální rada IPR bude 14.1.2023
 • je připravována soutěž na budovu filharmonie
 • účinnost stavebního zákona bude o rok odložena
 • zástavba Strahovského vrchu
 • memorandum CACE-spravedlivé oceňování inženýrů-smluvní standardy

 

 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • na školy bylo zasláno PF 2022
 • Ing. Trnka předá knihy všem středním školám, připraví kancelář OK
 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a
  Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora
  autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí
 • Ing. Bukovský spolupracuje za komoru s GŘ HZS

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost
  autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • ČKAIT by měl vyzývat členy, aby se podíleli na tvorbě norem

 

 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
 • Vyšel článek v Z+I Ing. Hnízdila Ph.D. o elektronické pečeti
 1. Vývoj výstavby v Praze a Středočeském kraji, IPR
 • je sledován
 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO

 

 • bude se řešit po VH 2022

 

 1. Rozdělení úkolů členům výboru
 • členové výboru si připraví individuální úkoly na základě pláni činnosti

 

 1. Různé
 • Konec 7. běhu CŽV – certifikáty budou rozesílány elektronicky po 31.3.2022
 • Ing. Bukovský informoval o setkání předsedů:
 • Bude ustanovena komise na havárie
 • Oblast Zlín a oblast Ostrava má nové předsedy
 • Náhrady pro funkcionáře ČKAIT jsou o 100 Kč zvětšeny
 • JUDr. Kuzmová povede právní poradu pro členy ČKAIT

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci po celý rok a všechny přítomné pozval na vánoční posezení v restauraci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6., 12.9., 10.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsal: K. Pazderková

Schválil: L. Bukovský