Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konaného formou videokonference dne 4.2.2021

Přítomni:  Ing. Bijok, Ing. Bura, Ing. Dospiva, Ing. Zdařilová, Dr.Ing. Novotný, Ing. Čech, Ing. Hudeček, Ing. Bílková, Ing. Pater

Nepřítomni: Ing. Gilar

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

     Zápis ze schůze výboru konané dne 7. 1. 2021 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob

          Připravované akce:

 • Dne 9. 2. 2021 se uskuteční webinář na téma: „Aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona“, přednášející: Ing. Jiří Kozelský, ved. odboru stavebního řádu a přestupků z Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. K dnešnímu dni je přihlášeno 380 členů ČKAT.
 • Další webinář se uskuteční 17. 2. 2021 na téma “ Lehké tvárnice ztraceného bednění z polystyrenu“, firma Izobeton, přednášející Miroslav Masný. K dnešnímu dni je přihlášeno 115 osob

          Realizované akce:

 • V měsíci lednu se nekonaly žádné semináře, webináře

3.  Příprava VH

     Termín konání:      

     22. 2. 2021 (pondělí) zrušen. Výbor odsouhlasil zrušení možného termínu konání VH v březnu a dubnu. Na dubnovém jednání výboru upřesníme další možné termíny.

4. Nové žádosti         

    Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly  zaslány žádosti 1104368 – 1104380 + 4 obnovené žádosti ( zkoušky probíhají    v Praze i v Brně ). 

6. Různé

 • Výsledky hospodaření za 01-12/2020 čerpáno celkem na 99,82% - čili na 100 %, z toho režijní náklady na 117 %, odborná činnost  75 %
 • 14. 1. 2021 proběhla kontrola hospodaření OK, komise neshledala závady
 • Pro zahraniční exkurzi do Izraele, která se měla uskutečnit v roce 2020, nabídla CK Hrdlička nový termín 25. 10. -4. 11. 2021. V případě zájmu kontaktujte OK do konce února 2021
 • Diskuze:
 • Ing. Hudeček upozornil na vznik nových sekcí v oblasti životního prostředí, což považuje za zbytečný nárůst administrativy a nebezpečí možných složitostí a komplikací
 • Ing. Bílková informovala o on-line VR na FBI, 3 členové ukončili činnost. Info o novém zákoně o znalcích – nutná autorizace znalců.
 • Ing. Pater navázal na otázku znalecké činnosti a specifikaci oborů znalců vzhledem k oborům autorizace. Na příští čtvrtek 11.2. svolal schůzku na 15.30 hod. pro zájemce o problematiku.
 • Ing. Bura – nový stavební zákon – upozorňuje na nezájem lidí o práci na stavebních úřadech.
 • Ing. Dospiva informoval o možnosti uspořádání profesních aktivů on-line formou prostřednictvím e-místnosti. Výhodou je možnost připojení členů odkudkoli, a to včetně předsedy aktivu, možnost záznamu z jednání (po souhlasu členů).
 • Ing. Zdařilová info o možném termínu promocí na FAST – 14.6. Nejlepší diplomanti byli vybráni, odměny obdrží obvyklým způsobem bez ohledu na to jestli budou promoce nebo ne. Jako členka poroty soutěže Stavba MSK 2020 informovala o přípravě nového 15. ročníku. V souvislosti s novým SZ upozornila na nebezpečí zneužívání větší volnosti SZ v oblasti kolaudace RD. U dopravních staveb mají zástupci organizací zdravotně postižených mnohdy nepřiměřené požadavky (uveden příklad připravované stavby tramvajové trati v Praze na Václavském náměstí a námitky NRZP, NIPI apod.).
 • Ing. Novotný informoval o aktivu statiků – problémy s řešením zelených střech.
 • Ing. Čech informoval o školeních o BIM.
 • Ing. Bijok se zmínil dále o Stavbě roku MSK a prověří situaci na FAST ohledně výuky BIM s doc. Kudou a bude informovat na příštím jednání.

 

Příští schůze výboru se uskuteční  dne 4. 3. 2021   (ve čtvrtek) v 15.00 hod

osobním setkáním nebo videokonferencí dle covidové situace

 

Zapsala: Jarcovjáková, Bijok