Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 4/2020

Zápis č. 4/2020

Zápis č. 4/2020 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 6. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Jindřich Pater

Hosté: Ing. Vlastimil Reichel

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

  Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 3. 2020 byl schválen bez připomínek.

 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
  • Realizované akce Seminář na téma „ Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva“ (výsledek vypořádání zásadních připomínek) se konal 9. 3. 2020 v DT Ostrava. Odborný garant: JUDr. Jarošová z MSK. Celková účast 130 členů ČKAIT. Moderoval Ing. Jindřich Pater.
  • Další připravované akce byly zrušeny z důvodu COVID 19. E-learning bude zařazen do programu CŽV. V měsíci dubnu byl sestaven plán na II. pololetí 2020 – byly přesunuty neuskutečněné semináře a doplněny o dva nové Bezbariérové užívání pozemních komunikací a Výroba stlačeného vzduch. Celkem 6 akcí.
 3. Shromáždění delegátů Shromáždění delegátů v řádném termínu dne 28. 3. 2020 bylo zrušeno a nový termín stanoven na 12. 9. 2020.
 4. Zasedání předsedů OK ČKAIT Zasedání předsedů OK ČKAIT se konalo dne 27. 5. 2020 v Praze na ul. Sokolská 15 s tímto programem:
  1. Informace o činnosti představenstva – Ing. Křeček
  2. Informace ředitele kanceláře - Ing. Hnízdil, Ph.D.
  3. Informace ved. středisek – Ing. Hejduková, Ing. Klepáčková, Ing. Zimová, Jendruščák
  4. Ekonomický blok, pojištění AO – Ing. Mráz, Ing. Motyčka
  5. Informace Informačního centra ČKAIT – Ing. Janoušková
  6. Různé Za OK Ostrava se zúčastnil Ing. Dospiva, Ph.D., předal podrobné informace k jednotlivým bodům.
 5. Nové žádosti Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104320 – 1104327. V Praze se začalo zkoušet od 15. a v Brně od 25. . 2020.
 6. Různé
  • Výsledky hospodaření za 01-05/2020 čerpáno celkem na 42 %, z toho režijní náklady na 49 %, odborná činnost 30 %. V rámci CŽV byly nabídnuty SVI semináře - příprava AO na BIM. V návaznosti na tuto nabídku jsme provedli průzkum zájmu. Na průzkum reagovalo 86 lidí, což je 3,1 % všech oslovených. Předpoklad, že bychom tyto semináře uskutečnili v roce 2021 v 1. pololetí.
  • Plánované exkurze do Izraele v dubnu a květnu 2020 byly zrušeny, účastníkům z 1. termínu byly vráceny veškeré platby, druhému termínu byly vystaveny vouchery, starším účastníkům nad 65 let byly vráceny peníze, pokud si o to požádali, nový termín exkurze je 12. -22. 4. 2021.
  • Malá V4, by se měla uskutečnit 20.-23. 8. 2020. Za výbor oblasti se zúčastní Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Bura s manželkou a Ing. Jindřich Pater.
  • Kontrola DAO bude 17. 6. 2020 v zasedací místnosti OK Výbor oblasti navrhuje Ing. Jindřicha Patera na „Osobnost stavitelství“ Ing. Dospiva, Ph.D. – připraví aktualizaci smlouvy o vzájemné spolupráci s novým děkanem strojní fakulty VŠB-TU Ostrava.

Příští jednání výboru se uskuteční 10. 9. 2020 (čtvrtek) v 15.00 hod. v zasedací místnost OK ČKAIT Ostrava, 28. října 150. 

Zapsala: Jarcovjáková