Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 5/2020

Zápis č. 5/2020

Zápis č. 5/2020 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 10. 9. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Jindřich Pater

 1. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

  Zápis z jednání výboru konaného dne 4. 6. 2020 byl schválen bez připomínek

 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
  • Realizované akce Webinář na téma „ Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ se konal 7. 9. 2020. Odborný garant: Ing. Jan Zajíček. Přihlášeno bylo 99 členů ČKAIT z celé ČR. Tento webinář byl první, který organizovala ostravská OK. Dle našeho názoru akce byl úspěšná, webinář proběhl bez komplikací.
  • Další připravovanou akcí je seminář na téma „HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy – terasy, těsnící manžety dne 23.9.2020 DT Ostrava v malém sále. Garantem je Ing. Jaroslav Maňas – technický zástupce. K dnešnímu dni 42 členů ČKAIT.
 3. Shromáždění delegátů

  Shromáždění delegátů řádném termínu dne 28. 3. 2020 bylo zrušeno a nový termín byl stanoven na 12. 9. 2020. K dnešnímu dni se omluvili: Ing. Bijok, Ing. Buchta, Ing. Sedláček, Ing. Reichel, Ing. Gilar, Ing. Vacula. Jako náhradníci pojedou Ing. Zahradníček a Ing. Pastuszek.

 4. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava

  V rámci spolupráce s VŠ jsme ocenili nejlepší diplomové práce:

  FBI - 2 diplomové práce, odměna á 4000,- Kč.

  Fakulta strojní – 5 diplomových prací, celková odměna 18 000,-Kč. Způsob předání bude domluven později.

 5. Nové žádosti

  Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104328 – 1104355. A 10 obnovených žádostí.

 6. Různé
  • Výsledky hospodaření za 01-07/2020 čerpáno celkem na 55 %, z toho režijní náklady na 66 %, odborná činnost 41 %.
  • Malá V4 byla zrušena. Kontrola DAO proběhla 2. 9. 2020 v zasedací místnosti OK Ostrava.
  • Zasedání RPRP je připravováno na 3. - 5. 11. 2020. Doprovodná akce je připravována na Pustevny, na stavbu Obnova Libušína, Ing. Pater členům výboru nabídl možnost zúčastnit se této doprovodné akce dne 4. 11. 2020. Přihlásili se Ing. Bílková a Ing. Čech.

 

Příští jednání výboru se uskuteční 1. 10. 2020 (ve čtvrtek) v 15.00 hod. zasedací místnost OK ČKAIT Ostrava, 28. října 150.

 

Zapsala: Jarcovjáková