Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 5/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.5.2020

Zápis č. 5/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.5.2020

Zápis č. 5/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.5. 2020 ze zasedání výboru oblasti Praha s působností v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji ČKAIT
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Milan Komínek Ing. Michael Trnka, CSc. ml.
Online: Ing. Marek Novotný, Ing. Jaroslav Synek
Tajemnice: Kateřina Pazderková Omluveni: Ing. Vladimíra Špačková, Ph.D., CSc., Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing.

Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle předem rozeslaného programu


 1. Nová tajemnice oblastní kanceláře – Kateřina Pazderková - představení
 2. Nová administrativní pracovnice - Monika Pavelková - představení
 3. Aplikace usnesení VH 2020 - SD přednést- určit přednášející (členy výboru) a jejich zástupce – úkol pro všechny členy výboru
 4. Úkoly výboru z plánu činnosti výboru na rok 2020
 5. Příprava Valné Hromady 2021 – diskuse - občerstvení, společenské setkání na závěr VH v sále, připomínky programu VH příště.
 6. Celoživotní vzdělávání
  1. Ok Praha má málo přednášejících – členové výboru jsou vyzváni, aby uskutečnili přednášky. Ing. Novotný zajistí komerční semináře.
  2. Ing. Milan Komínek napíše podmínky o konání komerčních webinářů – co by měli webináře obsahovat.
  3. Ing. Bořek napíše osnovu k seminářům na téma: Stavební bloky. Semináře mají být pro 12-17 AO. Budou se pořádat v přednáškové síni.
  4. Návrh změny přihlašování k webinářům, použít hesla do systému Profesis i web.
  5. Připravit návrh změny v systému celoživotního vzdělávání na VH.
  6. Návrh Ing. Bukovského, aby body za účast na webinářích rozesílaly OK svým členům, dosud rozesílá OK Praha i do dalších oblastí.
  7. Návrh, aby specialisté IT udělali nový registrační formulář k přihlášení na webináře/semináře.
 7. Stížnost Ing. Jana Hrušky ČKAIT 0300158 – nedostává potvrzení, že byl účastníkem webinářů, které pořádá OK Praha
 8. Pracovní skupina oblasti Praha k havárii nosníků střechy tělocvičny v České Třebové - zaslán dopis pro soudy a ministryni Spravedlnosti ve věci odsouzených za havárii v České Třebové (OK P a OK Liberec). ÚS zamítl žádost odsouzených (Stavební klub 8.5.2020). Čekáme na odpovědi.
  1. Návrh – ČKAIT by měl mít právníky, kteří by pomohli žalovaným, které se týkají AO.
 9. Facebook OK Praha má již asi 300 členů
 10. Návrh na zřízení „Superautorizace“ – Ing. Novotný připraví podklady
 11. Aktivity OK Praha k BIM – kulatý stůl
  1. Spolupráce ČKA a ČKAIT
  2. Přednést návrhy výboru Ing. Loukotovi
  3. Návrh, aby ČKAIT zastupoval Ing. Klečka i v dalších jednáních
  4. Komise BIM se schází pouze 3x ročně, měla by se scházet každý měsíc
  5. Je potřeba komisi podporovat, připravit návrhy a strategii. Sestavit pracovní skupinu pro spolupráci s BIM.
 12. Stížnosti členů na web ČKAIT - plní funkci informačního bodu členům? Námět na zlepšení – do příště
 13. Stížnosti členů na obchodní aktivity firmy Dekprojekt s.r.o. znalecky ústav pod obchodním názvem NEMOPAS na posuzování staveb.
  1. Je vhodné se obrátit na Stavovský soud. Ale posudky nepodepisují autorizované.
  2. Je třeba zahájit diskusi s Ministerstvem o posuzování staveb.
  1. Činnost výboru po mimořádných opatřeních – Je vhodné se scházet i nadále online? Není vhodné!
  2. Vítací dopis pro nové členy-upravit, aktualizovat životopisy – návrhy dodají všichni členové výboru
  3. Jak zajistit moderování seminářů a webinářů? Sestavit skupinu Odborných garantů, kteří by webináře moderovali
  4. Stížnost na webinář Mgr. Ilony Šupejové - 5.5.2020 - Umisťování a povolování staveb podle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. podle právní úpravy k 1.1.2020, že přednášela o stavebním zákoně – členové by měli předem zjistit na co se přihlašují
  5. Návrh a posouzení budoucích kanceláří OK Praha v budově ČKAIT – dohodnout potřebné úpravy – průraz zazdívky nové zdi, odstranění příček ve dvou místnostech, osazení dveří, úpravy elektroinstalace, podlahy
  6. Ekonomická tabulka OK Praha – velmi nepřehledné vyúčtování, na příští výbor pozvat Ing. Motyčku a Ing. Hnízdila, aby vysvětlili jednotlivé položky. Návrh, aby si OK Praha udělala svůj rozpočet.
  7. Jak zajistit aktivní členy pro práci v komoře?

Další výbor bude 8.6. 2020 od 16:30 hod.
Předseda Ing. Bukovský konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 5. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.

Zapsal K. Pazderková
Schválil po akceptování připomínek účastníků: Ing. L. Bukovský