Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 6/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 8.6.2020

Zápis č. 6/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 8.6.2020

Zápis č. 6/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT
 ze dne 8.6. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka, CSc. ml.
Hosté: Ing. Radek Hnízdil Ph.D., Ing. Ladislav Motyčka
Tajemnice: Kateřina Pazderková
Omluveni: Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Marek Novotný Ph.D.

Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle předem rozeslaného programu.

 1. Host Ing. L. Motyčka ekonomický mandatář
  1. evidence nákladů – Ing. Motyčka vysvětlil jednotlivé položky ve vyúčtování.
  2. Ing. Motyčka byl požádán, aby zasílal OK Praha podrobné vyúčtování nákladů, z obecných přehledů nelze zjistit účtované náklady.
 2. Host Ing. Hnízdil, ředitel kanceláře
  1. Doplnil vysvětlení Ing. Motyčky ve věci vyúčtování, rozdělení nákladů.
  2. Úpravy kanceláře v 4. NP – Ing. Hnízdil informoval, že bude jednat s Ing. Adamem Vokurkou Ph.D., předsedou ČSSI o datu vystěhování ČSSI z prostor ve 4. patře. Předpokládaný termín uvolnění kanceláří je do 1.7.2020.
  3. Financování nezbytných úprav a dovybavení prostor – OK vypracuje rozpočet přestavby a dodá k posouzení Dozorčí radě. Úpravy kanceláří zhodnotí budovu ČKAIT.
  4. Nábytek v kancelářích ČSSI je převážně ČKAITu
  5. Ing. Hnízdil informoval, že funkce tajemníka RK Praha není obsazena. Správcem přednáškové místnosti je Ing. Tvarůžková.
 3. Informace ze schůze předsedů OK ČKAIT
  1. Ing. Bukovský informoval o akci Stavba roku, dotázal se, zda bude příspěvek oblastí daňově uznatelný. Podmínka příspěvku je, aby členem týmu, kterému bude příspěvek poskytnut, byla AO.
  2. 15.7. 2020 bude v budově ČKAIT pracovní jednání tajemnic oblastních kanceláří, součástí bude školení správy nového webu ČKAIT.
  3. SVI bude pořádat a platit počáteční kurz na téma BIM. Další kurzy budou platit oblastní kanceláře. Požadovaná cena je vysoká, ale schválena předsedou. Ing. Synek informuje, o složení kurzu BIM.
  4. Profesis – Ing. Pater vyzývá, aby zde publikovali noví autoři. Členové výboru jsou vyzváni k publikaci a přípravě nových témat.
  5. BIM – Ing. Klečka a Ing. Loukota připomínkují návrhy nového zákona o BIM. Ing. Synek informoval o stavu příprav a jaký je zákon o BIM v zahraničí.
  6. Pojištění AO – není potřeba zvyšovat pojistné AO.
  7. IC – nevydá letos stavební knihu, ruší některé své akce.
  8. Ing. Bukovský informuje o akcích ostatních oblastí.
 4. Aplikace usnesení VH 2020 – Ing. Vl. Špačková zajistí způsob informace pro delegáty SD v představenstvu.
  Návrhy členů výboru k programu VH – Ing. Keim
 5. Havárie nosníků střechy tělocvičny v České Třebové - odpovědi na dopis OK Praha a OK Liberec – vše je v pořádku. Výbor zvažuje možnost obrátit se v této věci na ombudsmana.  
 6. Plnění úkolů z plánu činnosti výboru na rok 2020 – členové se shodli, že plán plní
 7. Příprava SD 2020 - projednání návrhu na změnu volebního řádu
 8. Příprava VH 2021 - Členové výboru byli vyzváni, aby své připomínky posílali na adresu kanceláře do srpna
 9. Projednání webinářů/seminářů
  1. Ing. Bořek pošle osnovu k seminářům na téma: Stavební bloky
  2. Nový registrační formulář k přihlášení na webináře/semináře – na příští schůzi výboru pozvat vedoucího střediska IT pana Jana Jendruščáka.
 10. Vítací dopis pro nové členy - upravit, aktualizovat životopisy – návrhy všech členů výboru – schválení zaslaných návrhů.
 11. Stavební úpravy budoucích kanceláří OK Praha – Ing. Bukovský zajistí stavební firmu, projednat, zda by stavbu koordinovala Ing. Patáková.
 12. Odsouhlaseno zakoupení administrativního/ servírovacího vozíku.
 13. Výjezdního zasedání bude 14.9. 2020 v Berouně, zajistí Ing. Vladimíra Špačková
 14. Stanovení dat zasedání výboru do konce roku – 17.8.,14.9., 12.10., 9.11. a 7.12.
 15. Výbor žádá představenstvo, aby jako kandidáti do volených orgánů byli zahrnuti všichni zájemci z naší oblasti:
  • do představenstva: Ing. Vojtěch Ježek (0001751), doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš (0008721), Ing. Václav Novotný (0007083)
  • do Stavovského soudu – doc. Ing. Roman F. Vávra, Ph.D. (0012888)
  • do Dozorčí rady – Ing. arch. Jan Melichar (0009692)
 16. Poslední zasedání výboru 7.12. 2020 bude pokračovat v restauraci Šenkovna PUB. OK Praha pozve hosty, rezervaci zajistí tajemnice Pazderková

Příští zasedání bude 17.8. již v 15:30 – budova ČKAIT v letních měsících zavírá v 18:00h.
Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 6. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.

Zapsala: K. Pazderková
Schválil: Ing. L. Bukovský