Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 7/2020

Zápis č. 7/2020

Zápis č. 7/2020 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konaného dne 5. 11. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková - neúčast, Ing. Petr Bura - neúčast, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar - neúčast, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater

 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

     Zápis ze schůze výboru konané dne 1. 10. 2020 byl schválen bez připomínek

 

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob

 • Realizované akce

  Seminář plánovaný 5.10. 2020 na téma „ Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení“  byl z důvodu Covid – 19 nahrazen webinářem. Odborný garant: Ing. Karel Franczyk, Ph.D. Na seminář bylo přihlášeno 65 členů, sledujících bylo 58 členů.

 • Připravované akce

  Seminář na téma „ Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství“ připravovaný na 10. 11. 2020 bude nahrazen webinářem. Odborný garant: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Přihlášení účastníci byli o této změně informováni mailem. Do dnešního dne je přihlášeno 73 členů.

  Vzhledem k tomu, že do 15.10.2020 nebyly předány žádné náměty na sestavení plánu odborných akcí a vzhledem k současné epidemiologické situaci, plán odborných akcí na 1. pololetí 2020 nebyl sestaven.

 

3.  Příprava VH

Termín konání: 19.1.2021(úterý)

Náhradní termíny: 22. 2. 2021(pondělí), 8. 3. 2021(pondělí)

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, společenský sál

 • Vzhledem k epidemiologické situaci budou pro všechny účastníky zajištěny roušky, desinfekce, propisky, jednorázové rukavice pro členy volební komise. Občerstvení (pokud budeme vzhledem k nejistému počtu účastníků zajišťovat) bude balené.
 • Kandidáti do výboru vyplní stručný životopis. Osnova životopisu v tabelární formě byla kandidátům zaslaná. Zájem znovu kandidovat do výboru projevili kromě Ing. Bílkové všichni stávající členové, ale životopis neposlali Ing. Bura, Ing. Gilar, Ing. Hudeček.

Ing. Dospivou byli osloveni a s kandidaturou souhlasí potenciálně noví členové jejichž životopisy máme:

 • Ing. Křístek - HP Ostrava
 • Ing. Smiga - ved. Projekce TP TŽ Třinec
 • Ing. Buchta - BKB Ostrava
 • Ing. Gergela - TZB-energie CZ s.r.o.
 • Ing. Kozelský - ved. SÚ Mor. Ostrava
 • Návrh na rozdělení úkolů na VH:

Mandátová komise:

Ing. Ladislav Čech

Ing. Jana Procházková

Ing. Vlastimil  Reichel

 

Volební komise:

Ing. Martin Vilč

Ing. Jaroslav Habrnal

Ing. Kamil Škrobánek

 

Návrhová Komise:

Ing. Vít Hudeček

Dr. Ing. Novotný

Ing. Kamil Šamárek  - nutno prověřit

 

Moderátor VH: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Presence: Ing. Ladislav Čech 

 

Předsedové komisí prověří účast svých členů!

 

4. Nové žádosti         

    Na zkušební místo do Brna a do Prahy byla zaslána 1 nová žádost 1104105.

 

5.  Různé

 • Výsledky hospodaření za 01-09/2020 čerpáno celkem na 72 %, z toho režijní náklady na
  80 %, odborná činnost 54 %.
 • Kontrola DAO proběhne 16.11.2020 v zasedací místnosti OK.
 • Byl schválen a je zadána výroba nového reklamního panelu na budově Ostravia, a.s.
 • Závěrečný výbor oblasti s hosty se neuskuteční.

 

Příští schůze výboru se uskuteční 3.12.2020   ( ve čtvrtek  ) v 15.00 hod. osobním setkáním nebo korespondenčním způsobem dle covidové situace.

 

Zapsali: Bijok,Jarcovjáková,Slívová