Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 7/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 17.8. 2020

Zápis č. 7/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 17.8. 2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jaroslav Jelínek

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Marek Novotný Ph.D.

 

Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle předem rozeslaného programu.

 

 1. Projednání nákladů na stavbu nových kanceláří – Předseda OK Praha Ing. Bukovský informoval, jak probíhá přestavba kanceláří, kdy bude dokončena a seznámil přítomné s náklady na přestavbu. Členové výboru souhlasí s pověřením Ing. Bukovského úpravou plánu nákladů.
 2. Nákup nového vybavení kanceláří – Výbor odsouhlasil nákup - doplnění vybavení kanceláří: PC, tiskárna se skenerem, skartovací stroj, telefon – pevná linka, laminovací stroj, promítací plátno, trezor, DCF hodiny, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, zrcadlo, hrnky, skleničky atd.
 3. Informace o IT vybavení v nových kancelářích – Ing. Bukovský seznámil členy výboru  s vybavením kanceláří stávající IT technikou a potřebami dokoupení IT techniky. Výbor souhlasí.
 4. Kolaudace - Členové výboru souhlasí, že po finálním dokončení nových prostor OK Praha bude pro členy výboru a zaměstnance budovy ČKAIT uspořádána prohlídka nových kanceláří s občerstvením.
 5. Náplň práce administrátorky - Ing. Bukovský seznámil členy výboru s náplní práce administrátorky p. Moniky Pavelkové, která bude pro OK Praha pracovat na plný úvazek, pro kancelář komory bude zajišťovat pouze administrativu souvisejíc s deníky AO. Výbor náplň práce odsouhlasil. Prodiskutována potřeba brigádníky, kteří by byli nápomocni přednášejícím při webinářích, odsouhlaseno.
 6. Vzdělávání – Tajemnice K. Pazderková informovala členy výboru o plánovaných seminářích a webinářích, které se budou konat v II. pololetí 2020 a přípravou na I. pololetí 2021.
 7. Příprava SD 2020:
 • Pověření členů, kteří přednesou na SD návrhy oblasti – návrhy přednesou autoři návrhů a jejich zástupci.
 • Zpráva o činnosti OK Praha k jednání o BIM.
 • Předseda stavovského soudu by měl na SD přednést stanovisko k rozsudku Ing. Valeše.
 • Požadavky výboru: Výbor žádá představenstvo, aby jako kandidáti do volených orgánů byli zahrnuti všichni zájemci z oblasti OK Praha viz minulý zápis; představenstvo nemá námitky, informuje Ing. Špačková. Tyto kandidáty musí někdo z delegátů navrhnut.
 1. Aktivity OK Praha k BIM  - Ing. Keim informoval o výborném výsledku jednání ČKAITu s komorou architektů a agenturou ČAS, bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Ing. Keim vyzdvihl velkou zásluhu OK Praha na přípravě a výsledku jednání.
 2. Výjezdního zasedání 14.9. 2020 v Berouně – nebude se konat.
 3. Poslední zasedání výboru v roce 2020 7.12. – 16:30 – 18:00 budova ČKAIT, 18:00 restaurace Šenkovna PUB – schváleno výborem Ok Praha
 4. Návrh na instalaci sodastroje k přednáškové místnosti – návrh na pronájem schválen.
 5. Pořádání konference - Ing. Špačková navrhuje pořádání konference o Požární ochraně v nadaci ABF – tajemnice zjistí podmínky konání konference.

 

Příští zasedání bude 14.9. v 16:30

Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 7. schůze výboru tohoto roku s úsměvem ji ukončil.

 

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. L. Bukovský