Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 7/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 30.8.2021

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek Ph.D.,

Online: Ing. Jan Bořek

Omluveni: Ing. Marek Novotný PhD.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

 1. Vzdělávání
  • návrhy témat na podcasty-zatím nejsou
  • návrhy na exkurze pro členy ČKAIT – zatím nejsou
  • návrhy na témata a přednášející na semináře, webináře – zatím nejsou
  • brigádník na moderování seminářů, webinářů neprodloužil spolupráci s oblastí Praha, je třeba zajistit nového moderátora
 1. Příprava Valné hromady
  • termín VH je stanoven na 7.9.2021 v Kongresovém centru Praha 4, Jižní sál vchod č.10
  • výbor bere na vědomí kandidáty na členy výboru: Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Lubomír Keim, CSc. Ing. Milan Komínek, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., JUDr. Karel Kutnohorský, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Martin Perlík, Ing. Olgerd Pukl, Ing. David Stempák, MBA, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka, CSc., byli publikováni na webu oblasti
  • výbor souhlasí s elektronickým hlasovacím zařízením na VH, bude použito na všechny otázky kromě volby kandidátů do výboru, na to zařízení není uzpůsobeno
  • občerstvení na VH bude zajištěno cateringem V zátiší včetně obsluhy a bude podáváno v souladu s proticovidovým opatřením  
  • předpokládaná mezní účast na VH je 250 osob (zatím přihlášeno 90 osob + hosté)
  • na VH se bude rozdávat ročenka komory a knihy zdarma pro AO
  • na příští jednání výboru:
   1. vyhodnotit úkoly výboru za rok 2020
   2. připravit návrh členů do mandátové, volební a návrhové komise
   3. příprava podkladů pro VH
 1. Konference Jakost ve stavebnictví 11. a 12. 11. 2021
  • diskuse o vstupném na konferenci – do příštího výboru bude upřesněno
  • návrhy na sponzory konference – zatím nejsou
  • Ing. Bukovský informoval o žádosti získat finanční podporu z MPO a MMR
 1. Konference Požární bezpečnost
  • sborník bude na flash discu
  • vstupné pro AO: fyzicky: 150,- Kč, online 0.- Kč, veřejnost: fyzicky 600,- Kč online: 500,- Kč – výbor souhlasí

 

 1. Různé
  • kontakty na právníky, kteří jsou ochotni pomáhat členům ČKAIT v občansko-právních sporech-oblast Praha musí získat souhlas právníků se zveřejněním na webu ČKAIT.
  • Pozvánka Stavba roku-Nominační večer bude 6.9.2021 v Dopravní hale v Národním technickém muzeu v Praze.
  • 14.9.21 se bude konat konference Statika v Plzni
  • Výbor odsouhlasil návrh, aby Ing. Kadlec byl navržen za zkušebního komisaře ČKAIT obor Pozemní stavby. Ing. Bukovský vyzval členy, aby navrhli další kandidáty do zkušebních komisí.

Předseda poděkoval přítomným za aktivní práci a s úsměvem se s přítomnými rozloučil.

Termíny zasedání výboru OK Praha vždy v 16 hod.: 6.9. (13.9.), (11.10.), (8.11.), (13.12.) 2021, termíny v závorce závisí na rozhodnutí budoucího výboru oblasti.

 

Zapsal: K. Pazderková

Schválil: L. Bukovský