Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 8/2020

Zápis č. 8/2020

Zápis č. 8/2020 z jednání výboru OK ČKAIT Ostrava konaného dne 3. 12. 2020

Přítomni:  Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Tomáš Novotný, Ing. Petr Bura, Ing. Jindřich Pater

 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru

     Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 11. 2020 byl schválen bez připomínek

 

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob

 • Realizované akce

  Webinář na téma „ Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství „ se uskutečnil 10. 11. 2020. Odborný garant: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Celkem sledovalo 77 osob.

 • Seminář na téma: Výroba stlačeného vzduchu byl nahrazen webinářem organizátor IC ČKAIT Praha. Sledovalo  z naší oblasti 14 členů.

Na 1. pololetí 2021 byl sestaven mini plán s ohledem na Covid-19. K akreditaci byly zaslány 3 akce. V případě příznivého vývoje Covid-19 bude plán průběžně doplňován.

 

Plán odborných akcí na rok 2021 - I. pololetí OK ČKAIT Ostrava

1. Aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona -  webinář

Ing. Jiří Kozelský ved. odboru stavebního řádu a přestupků Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

9. 2. 2021 od 13.00 hod.

2. IZOBETON – lehké tvárnice ztraceného bednění z polystyren betonu - prezentace, webinář

Firma D1 EXIT 330, s.r.o., Miroslav Masný a spol.

17. 2. 2021 od 13.30 hod.

3. Zásady navrhování otvorových výplní-  seminář

Firma VEKRA Ing. Pavel Kašpar firmy  a VELUX Ing. arch. Klára Bukolská

23. 3. 2021 od 13.30 hod., Ostravia,a.s., školící sál,

 

3. Zasedání předsedů OK ČKAIT 

    Zasedání předsedů OK ČKAIT se uskutečnilo dne 25. 11. 2020 v zasedací místnosti ČKAIT v Praze s tímto program:   (zúčastnil se Ing. Petr Dospiva, Ph.D. ).

 1. Informace o činnosti představenstva – Ing. Špalek
 2. Informace ředitele kanceláře – Ing. Hnízdil, Ph.D.
 3. Informace ved. středisek – Ing. Hejduková, Ing. Klepáčková, Meryová, Jendruščák
 4. Ekonomický blok, pojištění AO – Ing. Mráz, Ing. Motyčka
 5. Informace IC ČKAIT – Ing.Janoušková
 6. Různé

    Podrobné informace k jednotlivým bodům předal Ing. Dospiva Petr, Ph.D.

 

4.  Příprava VH

Termín konání:           19. 1. 2021 (úterý)

Náhradní termíny:      22. 2. 2021 (pondělí), 8. 3. 2021 (pondělí)

Místo konání:             Dům kultury města Ostravy, společenský sál

Program jednání:     dle pozvánky ( odsouhlasená pozvánka bude rozeslána mailem, těm, kteří mail nemají bude rozesláno poštou).

Návrh na pracovní předsednictvo:

 Ing. Robert Špalek, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
 Ing. František Mráz, Ing. Jindřich Pater, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., 
 Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,
 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Řízení VH:    Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Referát o činnosti: Ing. Svatopluk Bijok

Návrh na členy mandátové komise: Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková, Ing. Vlastimil Reichel

Volební komise: Ing. Martin Vilč, Ing. Jaroslav Habrnal, Ing. Kamil Škrobánek

Návrhová komise: Ing. Vít Hudeček, Ing. Marta Bílková, Dr. Ing. Tomáš Novotný

Návrh kandidátů na Shromáždění delegátů: dle kandidátky z roku 2020 + 5 náhradníků

Návrh kandidátů do výboru oblasti: 9  členů  

 1. 1100002 IM00   Ing. Bijok Svatopluk, Ostrava
 2. 1102337 IP00    Ing. Bílková Marta, Frýdek - Místek
 3. 1103028 IT00    Ing. Buchta Jan, Ostrava
 4. 1100803 IP00    Ing. Bura Petr, Karviná          
 5. 1100717 ID00    Ing. Čech  Ladislav, Ostrava
 6. 1101090 IT00    Ing. Dospiva Petr, Ph.D., Ostrava
 7. 1104068 TE02   Ing. Gergela Pavel, Havířov
 8. 1100157 IP00    Ing. Gilar Jaroslav, Nový Jičín
 9. 1103427 IP00    Ing. Kozelský Jiří, Ostrava
 10. 1102818 IS00    Dr. Ing. Novotný Tomáš, Frýdek - Místek
 11. 1103043 IT00    Ing. Smiga Stanislav, Český Těšín               
 12. 1103496 II00, IP00  Ing. Zdařilová Renata, Ph.D., Frýdek - Místek

         

Návrh kandidátů do Dozorčí komise Brno: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D, Ing. Jan Sedláček, Ing. Dvorský Vítězslav - náhradník, Ing. Ferdian Jaromír - náhradník.

Pozvánky budou rozeslány do 20. 12. 2020.

Prezence: Ing. Ladislav Čech od 13.15 hod.     

Seznam pozvaných hostů dle roku 2020 vč. Krakova a Katovice, zástupců kraje

Občerstvení (pokud budeme vzhledem k nejistému počtu účastníků zajišťovat)  bude balené.

 

Příprava zprávy pro DR + DK a provedení kontroly hospodaření OK – předseda výboru, pracovnice OK + pověření zástupci DR a DK ( Ing. Pieszka, Ing. Sedláček ).

Termín kontroly bude 14. 1. 2021

Ubytování hostů v hotelu Harmony Club.

Vystoupení hostů bude limitováno na max. 5 minut.

Kontrola připravenosti bude provedena na příštím zasedání výboru oblasti ve čtvrtek 7. 1. 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou pro všechny účastníky zajištěny roušky, desinfekce, propisky, jednorázové rukavice pro členy volební komise.

Začátkem ledna bude zaslán dopis na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě o možnosti konání valné hromady, stanovení podmínek atd. Zajistí Ing. Bijok.

 

 4. Nové žádosti        

     Na zkušební místo do Brna a do Prahy nebyly  zaslány žádné žádosti.

 

 5. Různé

 • Výsledky hospodaření za 01-10/2020 čerpáno celkem na  79 %, z toho režijní náklady na
  92 %, odborná činnost 59 %
 • Pracovní jednání tajemnic se uskuteční v pátek 11. 12. 2020 v zasedací místnosti ČKAIT Praha
 • Nový reklamní panel byl již vyměněn   

 

Příští schůze výboru se uskuteční  dne 7. 1. 2021   ( ve čtvrtek  ) v 15.00 hod. osobním setkáním nebo korespondenčním způsobem dle covidové situace.

Zapsala: Jarcovjáková