Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 8/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 6.9.2021

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Jan Bořek

Online: Ing. Marek Novotný Ph.D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

  1. Příprava Valné hromady

Výbor byl seznámen s kandidáty do výboru – schváleno  

Výbor byl seznámen s kandidáty na SD – schváleno

Výbor navrhl tyto kandidáty do volebních komisí:

Mandátová komise: Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Bc. Petr Šmejkal

Návrhová komise: Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Lubomír Keim CSc., Ing Olgerd Pukl

Volební komise: předseda: Ing. Michal Drahorád, členové: Ing. Jan Lukáš Bedrníček, Ing. Bedřiška Vaňková, Ing. Vladimíra Primas

 

Členové výrobu se dostaví ve 14 hodin na Valnou hromadu, budou vítat hosty a členy a vytvářet společenský ruch.

Předseda výboru oblasti Praha všem poděkoval za aktivní práci ve výboru a s přítomnými se rozloučil.

Termíny dalších zasedání si určí nové složení výboru.

 

 

Zapsala: Kateřina Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský