Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 9/2021 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7.9.2021

Přítomni: Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Lubomír Keim CSc, Ing. Milan Komínek, Ing. Ilona Koubková Ph.D., Ing. Michal Perlík, Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka CSc. ml.

Po skončení Valné hromady oblasti Praha se uskutečnila operativně první schůze nově zvoleného výboru.

Ing. M. Komínek přednesl návrh na volbu předsedy a místopředsedů, volba proběhla aklamací.

Do funkce předsedy byl zvolen Ing. Ladislav Bukovský – 8 pro, 0 proti, zdržel se 1.

Dále byli zvoleni místopředsedové:

  1. místopředseda Ing, Milan Komínek
  2. místopředseda Ing. Michael Trnka CSc. ml.

Volba proběhla s výsledkem 8 pro, 0 proti, zdržel se 1.

 

Byl dojednán termín následujícího řádného výboru oblasti 11. října 2021 v 16 hodin v budově ČKAIT (přesné místo bude oznámeno předem).

 

Zapsal: Ing. Ladislav Bukovský