Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2020.12.07

Zápis výboru 2020.12.07

 1. Kontrola úkolů minulých jednání
  14.10.2020 BIM úvodní kurz - webinář se uskutečnil, organizaci zajišťovala SVI ČKAIT Praha
  5.11.2020 Projektování dřevostaveb od A do Z – zrušeno z důvodu výskytu koronaviru
  19.11.2020 Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) – zrušeno z důvodu výskytu koronaviru
  10.12.2020 Adventní setkání v Netolicích – zrušeno z důvodu výskytu koronaviru
 2. Plán činnosti 1. pol. 2021
  25.2.2021 Zásady navrhování otvorových výplní – ve spolupráci s Widox Holding a.s.
  18.3.2021: Impregnace konstrukčního dřeva – ve spolupráci s Bochemie Wood Care Bohumín, přihlášeno do projektu CŽV
  15.4.2021 PRESTA jižní Čechy 2018-2020 - slavnostní vyhlášení soutěžní přehlídky ve spolupráci OP ČSSI České Budějovice
  20.5.2021 Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 – přihlášeno do projektu CŽV
  17.6.2021 Současné problémy technologie vozovek - přihlášeno do projektu CŽV
 3. Informace z jednání představenstva
  Předseda shrnul výsledky jednání představenstva a jednání předsedů oblastí se zaměřením na projednání návrhu rozpočtu na ro. 2021. Rozpočet pro oblast zůstává obdobný jako pro r.2020 s navýšením valorizace mezd. Zápisy z obou jednání  jsou zveřejněny na webové stránce ČKAIT.
 4. Organizace VH 2021
  Výbor odsouhlasil program a pozvánku na VH a výroční zprávu, organizační zajištění včetně návrhu do komisí a návrhy kandidátů pro volbu výboru a delegátů a náhradníků SD. Dále byl projednán a odsouhlasen seznam hostů. Pozvánky odešle kancelář nejpozději do 18.12.2020. Z důvodu koronavirové situace bude nutné termín VH sledovat.