Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2021.02.08

Zápis výboru 2021.02.08

Zápis výboru ČKAIT dne 8. 2. 2021

 1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
  Stále trvající nouzový stav a vyhlášená protiepidemiologická opatření brání realizaci valné hromady i plánovaných akcí.

   

 2. Plán práce 1. pol. 2021:
  25.2.2021 Zásady navrhování otvorových výplní https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-5
  18.3.2021 Impregnace konstrukčního dřeva https://www.ckait.cz/impregnace-konstrukcniho-dreva-seminar
  20.5.2021 Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 https://www.ckait.cz/navrhovani-a-provadeni-kominu-podle-nove-csn-en-1443-1
  17.6.2021 Současné problémy technologie vozovek https://www.ckait.cz/soucasne-problemy-technologie-vozovek-seminar-0
  Akce se budou konat pouze v případě odvolání protiepidemiologické situace (PES).

   

 3. Organizace VH 2021:
  Náhradní termín VH 3.3.2021 se ruší a oblastní kancelář zajistí rezervaci dalšího náhradního termínu. Autorizovaným osobám i hostům bude zaslaná nová informace. Organizační zajištění zůstává beze změn. Shromáždění delegátů se bude konat po všech VH.
  Na nastalou situaci a opatření reaguje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. § 20 odst.1 tohoto zákona uvádí:
  Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob
  Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.
  Funkční období (předseda a výbor) je tímto zákonem prodlouženo do doby konání VH, kterou musíme uspořádat do 3 měsíců po skončení opatření bránící její pořádání.

   

 4. Různé:
  Cena Inženýrské komory 2020: cenu veřejnosti získá stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování. Svůj hlas můžete poslat na https://www.ckait.cz/hlasovani-verejnosti-v-soutezi-cena-inzenyrske-komory
  PRESTA jižní Čechy 2018-2020: organizační zajištění probíhá dle harmonogramu, očekávané přihlášky do 50 staveb. Členové oblasti ČKAIT (Ing.Hladík, Ing. Lukeš a P.Otruba, náhradník Ing.Stráská) jsou připraveni k práci v soutěžní porotě, které je plánováno na 5.3.-7.3.2021. Slavnostní vyhlášení je plánováno na 15.4.2021.